Udělat z lidských práv skutečnost – Cesta od oběti útlaku k bojovníkovi za lidská práva pro všechny

Válka a utrpení byly pro Haethama Abdul-Razaqa jako dítě stálou součástí života. Chtěl zajistit, aby ostatní děti nikdy nemusely potkat stejný osud.

V 80. letech bylo dětství Haethama Abdul-Razaqa otřeseno náhlým zmizením jeho otce. Byl považován za mrtvého. Chlapec prožil osmiletou válku mezi Irákem a Íránem. Zažil dopad první války v Perském zálivu (1990–⁠1991) a brutální sankce proti lidu své země, Iráku.

Profesor Haetham Abdul-Razaq ze San Antonia v Texasu používá ve svých hodinách vzdělávací materiály United for Human Rights, aby učil studenty o jejich 30 lidských právech.
Profesor Haetham Abdul-Razaq ze San Antonia v Texasu používá ve svých hodinách vzdělávací materiály United for Human Rights, aby učil studenty o jejich 30 lidských právech.

V roce 2005 měl Abdul-Razaq možnost přestěhovat se do Spojených států. Byl ohromen svobodou a demokratickými praktikami, kterých byl svědkem. Přestěhoval se do Texasu, kde navštěvoval univerzitu a získal titul Ph.D. v kultuře, literatuře a angličtině. S nadšením pro práci s komunitou se stal vysokoškolským profesorem, dobrovolníkem pro veřejně prospěšné práce a vychovatelem v oblasti lidských práv. Nyní je také prezidentem a řídí pobočku United for Human Rights (Spojení za lidská práva) v San Antoniu v Texasu v USA.

„Během svých zkušeností s různými kulturami, systémy a skupinami lidí jsem si uvědomil, že jeden společný a základní princip je zásadní pro blaho a prosperitu lidí, stejně jako pro ochranu jejich důstojnosti, odlišností a schopností. Tou zásadou je věřit, přijímat a uplatňovat lidská práva ke zlepšení světa,“ řekl Abdul-Razaq.

Aby se to stalo skutečností, současnou strategií Abdul-Razaqa je šířit povědomí o lidských právech mezi jeho kruhy přítel, jeho komunitu a společnost. Činí tak tím, že vzdělává lidi o významu a důležitosti 30 článků Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů (UDHR) a potřebě je uplatňovat, s konečným cílem zakotvit lidská práva do našeho každodenního chování, nikoli mít jsou jen luxusním tématem diskuze.

Materiály, které používá? Vzdělávací materiály United for Human Rights, které začleňuje do osnov svých vysokoškolských tříd, aby studenty učil o UDHR. Využívá je k navození spojení mezi sociální strukturou, sociální interakcí a lidskými právy. Prostřednictvím diskuse přestane být 30 práv jednoduchými slovy na kusu papíru, ale místo toho se v myslích studentů stanou barevnými a živými.

„Ze 30 základních lidských práv mě nejvíce zaujalo právo na život,“ řekl jeden z jeho studentů. „V rámci tohoto nejzákladnějšího lidského práva máme právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Myslím si, že toto právo je nyní ještě důležitější než kdykoli předtím, zvláště když se podíváme na naši zemi a její budoucnost.“

Další uvedl: „Věřím, že ke mně nejvíce mluví právo na kulturu a umění. Mně osobně toto právo jako hudebníkovi pomohlo při tvorbě a vydávání hudby. Nikdy jsem se nemusel bát, že by mi moje práce a moje výtvory byly odebrány. Bez ohledu na to je chráněn a věřím, že je to v naší společnosti úžasná věc.“

Jednou z výzev, kterým Abdul-Razaq čelí, je to, jak jsou lidská práva považována za samozřejmost. Někteří lidé si porušování lidských práv neuvědomují, protože věří, že lidská práva jsou v naší společnosti identifikována a uplatňována na denní bázi. Aby tento problém překonal, identifikuje porušování lidských práv, ať už nenápadné nebo významné, aby vysvětlil důležitost ochrany práv druhých.

Abdul-Razaq říká: „Materiály United for Human Rights jsou vynikající pomůckou, která usnadnila mou misi. Kvalitu materiálů úžasně provázela jednoduchost. Neměli jsme problém prezentovat materiály odborníkům, vysokoškolákům, mládeži nebo i méně informovaným lidem o lidských právech. Manuál instruktorů byl přínosem pro školení lidí na přednášku, akci nebo besedu o lidských právech.

„Pokorně jsme dosáhli tolika skvělých věcí. Ale pokud bych měl vybrat jednu věc, bylo by to založení kapituly United for Human Rights v oblasti San Antonia – Alamo Chapter of Human Rights!

Prostřednictvím své komunitní a neziskové práce spolupracuje Abdul-Razaq s jednotlivci, pedagogy, úředníky, aktivisty, skupinami a organizacemi s cílem zvýšit povědomí o lidských právech a povzbuzuje ostatní, aby viděli souvislost mezi Všeobecnými zásadami lidských práv a dalšími důležitými politikami a postupy.

Chcete-li ve své oblasti založit pobočku United for Human Rights (Spojeni za lidská práva),  navštivte www.humanrights.com/take-action/get-active.html .