Deklarace lékařů k nátlaku na očkování 7.1.2022 Restaurace Šeberák, Praha 4 – Youtube smazal po jednom dni – CENZURA JE V ČECHÁCH PROTIZÁKONNÁ!

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování 7. 1. 2022 Restaurace Šeberák, Praha 4
Na youtube opět zaúřadovali korona soudruzi a záznam smazali, tím ale jen opět potvrdili, že jsou ve videu důležité a pravdivé informace!

Kyselina citronová LABETA
Kyselina citronová LABETA

zdroj1:
https://ne-np.facebook.com/RaptorTV.cz/videos/5150210138322675/

zdroj 2:
https://youtu.be/mNwMcSjCyZM
(protizákonně cenzurováno)

NEPOUŽÍVEJTE FIREFOX – cenzuruje internet na úrovni prohlížeče. To znamená že skrývá videa, obrázky a jiné další prvky na stránkách ( na stránce zůstane pouze prázdné místo ) – používejte BRAVE
https://brave.com
– uvidíte KOMPLETNÍ stránky.
……………………….
další videa z kanálu:
https://odysee.com/@COVID_19_informace_n%C3%A1zory_cz:1?r=B5gXmpkr46WYbxYR4yNqgEJuXvMTW7oh

Vakcinační program na covid-19


Petice:
https://bit.ly/PETICE40BODU

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. Vzhledem k tomu, že veřejnost může k dokumentu umístěném na webu Ministerstva zdravotnictví vznášet do 21. září své PŘIPOMÍNKY,

ROZHODLI jsme se, že pomůžeme jak ministerstvu s eliminací masově podávaných připomínek tím, že sestavíme připomínky, ke kterým se budete moci jako veřejnost připojit.

Připomínkám tím dodáme na DŮLEŽITOSTI.

https://bit.ly/PETICE40BODU


https://www.youtube.com/watch?v=Dq4uhPkgbLQ

Mattias Desmet: Proč tolik lidí stále věří oficiálnímu narativu (nejen) ohledně covidu? (CZ TITULKY)


Máte někdy pocit, že jste obklopeni lidmi, kteří byli nějakým způsobem zhypnotizováni? Možná ano. Hostem rozhovoru je Mattias Desmet, profesor klinické psychologie na Gentské univerzitě v Belgii, který na základě svých pozorování za posledních 18 měsíců dospěl k závěru, že drtivá většina lidí skutečně propadla jakémusi kouzlu. Až na to, že ve skutečnosti nejde o kouzlo: termín pro něj zní formování mas a právě teď se projevuje jako psychologická reakce – ne nepodobná hypnóze – na neutuchající, jednostranně zaměřenou kampaň strachu, které jsme byli všichni vystaveni. Více ve videu.

Kyselina citronová LABETA
Kyselina citronová LABETA

Přepis: https://otevrisvoumysl.cz/mattias-desmet-proc-tolik-lidi-stale-veri-oficialnimu-narativu-nejen-ohledne-covidu

Děkuji za podporu: https://otevrisvoumysl.cz/prispevek

  1. Přihlašte si odběr na email: https://otevrisvoumysl.cz/email
  2. Sledujte na Telegramu: https://t.me/otevrisvoumysl
  3. Sledujte na Instagramu: https://www.instagram.com/otevri_svou_mysl
  4. Sledujte na Gab: https://gab.com/otevrisvoumysl
  5. Sledujte na NášFace: https://nasface.cz/@otevrisvoumysl
  6. Sledujte na VK: https://vk.com/otevrisvoumysl
  7. Sledujte na MeWe: https://mewe.com/join-front/tvurcinovedoby

Václav Klaus k pandemickému zákonu: Zastavme útok na ústavnost


Vážení spoluobčané,

v těchto chvílích dochází k mimořádnému útoku státní moci na svobodu, demokratické uspořádání a ústavou chráněná práva.

Ve zkráceném procesu – tedy v režimu legislativní nouze, který obchází řádnou veřejnou společenskou i právní debatu – je projednáván vládní návrh zákona, který má umožnit, aby stát – hrubým způsobem a pod hrozbou drakonických sankcí – omezil ústavou chráněné základní občanské svobody vyhláškou tří ministrů.

Novela pandemického zákona dává do rukou ministerských úředníků možnost zavedení faktického válečného stavu a zmrazení života bez schválení vlády a parlamentu. Alarmující je zejména způsob přijímání tohoto zákona, kdy má být během několika hodin proveden zásah do dělby moci, omezení nezávislosti justice a posílení represívních funkcí státu, přičemž tento spěch je zdůvodňován údajnou hrozbou vzniku podzimní „vlny“ onemocnění COVID – 19.

Útoky na svobodu byly v historii vždy vedeny pod zástěrkou vyšších cílů. Nedovolme, aby pod záminkou ochrany zdraví obyvatel dostaly vybrané ministerské aparáty do rukou takovouto represivní moc.

Václav Klaus, 25. ledna 2022

Ceny stavebních materiálů rostou. Kraj chce po státu jednoznačný návrh řešení ve vztahu k veřejným zakázkám

PARDUBICKÝ KRAJ – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a předseda Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jozef Koprivňanský podepsali memorandum o spolupráci při prosazování jednoznačných pravidel pro zadávání veřejných zakázek, a to zejména ve vazbě na současnou situaci na stavebním trhu. Signatáři se shodli, že je třeba urychleně zahájit odbornou diskusi nejlépe vytvořením pracovní skupiny při Ministerstvu pro místní rozvoj, s tím, aby navržené legislativní řešení bylo výsledkem koncensu nejen ústředních správních úřadů, ale též Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a případně také zástupců soudcovské unie.

Foto: pardubickykraj.cz
Foto: pardubickykraj.cz
„Vzhledem k podstatnému nárůstu cen některých vybraných stavebních materiálů z důvodu jejich nedostatku na trhu je nutné zahájit vážnou debatu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu, ale také s evropskými institucemi. Veřejní zadavatelé se v tuto chvíli dostávají pod tlak dodavatelů, kteří již avizují, že pokud by ceny některých položek nadále rostly, bude velmi obtížné dostát smluvním závazkům, a to především v rámci pozemních staveb,“ uvedl hejtman Martin Netolický.Úřad na ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj vydali společné stanovisko, v němž jsou rozebírány možnosti, jak na situaci na trhu stavebních výrobků reagovat zejména při zadávání nových veřejných zakázek. Stanovisko současně uvádí i varianty, jak lze situaci řešit v již zadaných veřejných zakázkách. Ze stanoviska však vyplývá, že není povinností zadavatelů navyšovat sjednané ceny, stejně tak je na zadavatelích a jejich finančních možnostech, jakým způsobem budou proměnlivou situaci s cenami stavebních materiálů zohledňovat v běžících veřejných zakázkách.Na konci října se proto uskutečnilo jednání zástupců Pardubického kraje s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. „Shodujeme se, že je nezbytné tuto situaci řešit legislativně, protože v mnoha případech vnější okolnosti neumožňují vycházet z podmínek stanovených při zadání veřejné zakázky. Není však možné hledat řešení jen na úrovni kraje, ale je nezbytné, aby vše bylo řešeno jasně a přehledně na úrovni vlády, jednotlivých ministerstev, ale také na unijní úrovni, protože celá řada projektů je spolufinancována z fondů Evropské unie,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Zdroj: Pardubický kraj

Pfizer má „problém“. Soudce odmítl 75leté pozdržení zveřejnění dat o vakcínách, zkracuje se na 8 měsíců.

Federální soudce odmítl požadavek Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), aby vydával o licenci na vakcíny na Covid-19 od firmy Pfizer jen 500 stránek dat měsíčně a nařídil jim, aby vydávali 55 000 stran měsíčně.

Federální soudce odmítl požadavek Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), aby vydával o licenci na vakcíny na Covid-19 od firmy Pfizer jen 500 stránek dat měsíčně a nařídil jim, aby vydávali 55 000 stran měsíčně.
Federální soudce odmítl požadavek Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), aby vydával o licenci na vakcíny na Covid-19 od firmy Pfizer jen 500 stránek dat měsíčně a nařídil jim, aby vydávali 55 000 stran měsíčně.

Federální soudce odmítl požadavek Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), aby vydával o licenci na vakcíny na Covid-19 od firmy Pfizer jen 500 stránek dat měsíčně a nařídil jim, aby vydávali 55 000 stran měsíčně.

Mám teď to potěšení oznámit, že federální soudce rozumně požadavek FDA odmítl a nařídil, aby FDA vydala všechna dat v dávkách po 55 000 stránkách měsíčně!

To je pro transparentnost ohromné vítězství a odstraňuje to jednu z překážek, jaké federální „zdravotní“ orgány zavedly, čehož bylo zapotřebí, aby mohli nezávislí vědci nabídnout řešení a vyřešit závažné problémy se současným programem vakcinace – tj. problémy, k nimž patří vytrácející se imunity, varianty unikající imunitě vytvořené vakcínou, a jak potvrdila CDC to, že ty vakcíny nezabraňují přenosu.

Žádný člověk by neměl být nucen, aby podstoupil nechtěný lékařský zákrok. A ač je to samo o sobě hrozné, tak vláda ještě porušuje základní právo na svobodu rozhodnutí stanovováním povinnosti vakcinace na covid-19, vláda rovněž chtěla skrýt data tak, aby se čekalo na plné předložení toho, z čeho se vycházelo při udílení licence na tento produkt až do doby, kdy budou skoro všichni dnes žijící Američané mrtví. Takováto forma veřejné správy je ničivá pro svobodu a proti-eticky útočí na otevřenost, která je v demokratické společnosti nutností.

Tím, že soudce nařídil včasné zveřejnění těchto dokumentů, tak uznal, že zveřejnění těchto dat má pro věci veřejné zásadní důležitost a mělo by pro FDA patřit mezi nejvyšší priority. Ten pak také výstižně citoval Jamese Madisona, když říkal: „Veřejná správa bez informované veřejnosti nebo bez prostředků, aby ty informace mohla vyžadovat, je jen předehrou buď před fraškou, nebo před tragédií,“ a citoval Johna F. Kennedyho, když vysvětloval, že „země, která se bojí nechat na lidech, aby sami na svobodném trhu usoudili, co je pravda a co je lež, je zemí, která se svých lidí bojí.“

Následující je plný text soudního příkazu, jehož kopie je k dispozici rovněž zde.

OKRESNÍ SOUD SPOJENÝCH STÁTŮ

PHMPT, Navrhovatel versus FDA, Odpůrce, čís. 4:21-cv-1058-P

PŘÍKAZ

Tento případ se týká Zákona o svobodném přístupu k informacím („FOIA“). Konkrétním předmětem sporu je to, že navrhovatel, tj. FOIA, ve svém požadavku usiluje, aby „všechna data a informace k Vakcíně Pfizer uvedená v 21 C.F.R. § 601.51(e) s výjimkou veřejně dostupných zpráv o Systému zpráv o nepříznivých reakcích na vakcínu“ od Úřadu pro potraviny a léčiva („FDA“). Viz ECF čís. 1. Jak se už stalo standardem, stranám se nepodařilo se dohodnout na vzájemně přijatelném harmonogramu vydávání; naopak soudu předložili jako návrhy vzájemně rozporné rozvrhy vydávání. Kvůli tomu vedl soud konferenci s oběma stranami, aby určil vhodný rozvrh pro vydávání. [1] Viz ECF Nos. 21, 34.

„Otevřenost veřejné správy je pro Ameriku zásadní záležitostí“ – není to záležitostí buď Republikánů, nebo Demokratů. [2] Jak napsal James Madison: „Veřejná správa bez informované veřejnosti nebo bez prostředků, aby ty informace mohla vyžadovat, je jen předehrou buď před fraškou, nebo před tragédií, nebo snad obojím. Znalost má vždy převahu nad ignorací. A lidé, kteří mají v úmyslu být svými vlastními vládci, se musí vyzbrojit mocí, jakou znalost poskytuje.“ Také John F. Kennedy podobně uznává, že: „„země, která se bojí nechat na lidech, aby sami na svobodném trhu usoudili, co je pravda a co je lež, je zemí, která se svých lidí bojí.“ [4] A zvláště vhodné k tomuto případu je to, jak John McCain (správně) poznamenal, že „nadměrné administrativní tajnůstkářství živí konspirační teorie a podrývá důvěru veřejnosti ve vládu.“ [5]

V reakci na tyto sentimenty „je základním účelem FOIA zajistit, aby bylo občanstvo informováno, což je pro demokratické fungování společnosti kriticky důležité.“ NLRB v. Robbins Tire & Rubber Co., 437 U.S. 214, 242 (1977). “FOIA tudíž zavedla párání závoje administrativního utajování a vytahování činnosti státních orgánů na světlo k přezkoumání veřejností.“

Batton v. Evers, 598 F.3d 169, 175 (5th Cir. 2010) (citace Dep’t of the Air Force v. Rose, 425 U.S. 352, 361 (1976)). A „Kongres už dlouho uznává, že ‚informace jsou často užitečné pouze, když jsou včasné‘, a že tudíž ‚přehnané zdržování státním orgánem je častou úplně stejné jako jejich odepření.“ Open Soc’y Just. Initiative v. CIA, 399 F. Supp. 3d 161, 165 (S.D.N.Y. 2019) (citace H.R. REP. NO. 93-876, at 6271 (1974)). Kde je to zapotřebí, „může soud použití své nestranné pravomoci, aby od státního orgánu požadoval, aby dokumenty zpracoval podle časového rozvrhu stanoveného soudem.“ Clemente v. FBI, 71 F. Supp. 3d 262, 269 (D.D.C. 2014).

Tady soud uznává, že požadavky FOIA může pro FDA představovat „nepatřičně vysoké břemeno“. Obecně viz ECF Nos. 23, 30, 34. Jak bylo ale vyřčeno na konferenci o časovém rozvrhu, „pro Úřad potravin a léků nemůže být důležitější problém než pandemie, že když mají být všichni očkováni vakcínou Pfizer a mělo se zajistit, že americká veřejnosti bude ujištěna, že k tomu nedošlo chvatným nahnáním Spojenými státy“ ECF No. 34 at 46. Soud v souladu s tím dospěl k závěru, že požadavek FOIA má nejvyšší veřejnou důležitost.

„Informace poskytované od státu mají jen nevelkou hodnotu.” Payne Enters., Inc. v. United States, 837 F.2d 486, 494 (D.C. Cir. 1988). Soud s touto otřepanou pravdou souhlasí, tudíž dospívá k závěru, že včasné splnění požadavků navrhovatele je nejen prakticky smysluplné, ale i nezbytné. Viz Bloomberg, L.P. v. FDA, 500 F. Supp. 2d 371, 378 (S.D.N.Y. Aug. 15, 2007) („Je to nezbytnou potřebou pro to, aby veřejnost porozuměla tomu, proč je plnění tohoto požadavku naléhavé.“) Soud k tomuto účelu dále dospívá k závěru, že rychlost předávání, jak byla popsána níže, je patřičně vyvážená s potřebou bezprecedentní naléhavosti při zpracování tohoto požadavku FDA ohledně břemena představujícího toto vydání. Viz Halpern v. FBI, 181 F.3d 279, 284–85 (2nd Cir. 1991) (“[FOIA] zdůrazňuje přednost co nejúplnějšího poskytnutí takových informací agenturou tak, aby to bylo v souladu s odpovědnou vyvážeností těchto konkurujících si obav.“)

Po zvážení argumentace stran v podání na jejich podporu a vztahujícího se práva v souladu s uvedeným soud NAŘIZUJE, aby:

1. FDA vydala „více než 12 000 stran“ jak bylo formulováno v jejím vlastním návrhu, viz ECF No. 29 at 24, dne 31. ledna 2022 nebo před ním.

2. Aby FDA vydávala zbývající dokumenty rychlostí 55 000 stran každých 30 dnů s prvním vydáním dne 1. března 2022 nebo před tímto dnem, dokud nebude vydání úplné.

3. V té míře, v jaké si FDA nárokuje nějaké privilegium, výjimku nebo neuplatnění jakéhokoliv dotyčného záznamu nebo jeho části, FDA v souběhu s každým vydáním podle tohoto příkazu zpracuje redigovanou verzi zápisu s redakcí pouze těch částí podle uplatnění tohoto privilegia, výjimky či neuplatnění.

4. Strany předloží společnou zprávu o stavu s popisem pokroku při provádění předání do 1. dubna 2022, a pak od té doby každých 90 dnů. [6]

TAKTO TO BYLO NAŘÍZENO dnes 6. ledna 2022


[1]  Je překvapivé, že FDA neposlala na konferenci o časovém rozvrhu svého zástupce.

[2] 151 CONG. REC. S1521 (daily ed. Feb. 16, 2005) (prohlášení senátora Sen. John Cornyn).

[3] Dopis od Jamese Madisona pro W.T. Barry (August 4, 1822), in 9 WRITINGS OF JAMES MADISON 103 (S. Hunt ed., 1910).

[4] John F. Kennedy, proslov k 20. výročí Hlasu Ameriky (Feb. 26, 1962).

[5]  Amerika po 11. 9.: Svoboda ochráněna nebo svoboda ztracena?: Slyšení před justiční senátní komisí na 108. Kongresu. 302 (2003).

[6] Ač soud nerozhodl, zda FDA správně odmítla požadavek navrhovatele na rychlé zpracování, není tento problém předmětem sporu. Pokud strany podají žádost o souhrnný rozsudek, tak se tím bude soud pak zabývat.

Zdroj: zerohedge.com

Dave pomáhá v městě hudby

Dave je nadšený z toho, že se mohl vrátit do své Církve v Americkém městě hudby, Scientologické církve a Celebrity Center Nashville. Je připraven pokračovat ve studiu, aby se stal auditorem – osobou vyškolenou k pomoci jedinci stát se lepším a schopnějším prostřednictvím scientologického poradenství. Ale říci, že Dave se jen snaží pomáhat ostatním, je totální podcenění toho o co mu jde.

Každý den se na celém světě lidé účastní auditingu (scientologického poradenství), aby dosáhli duchovního osvícení a svobody. Najděte nejbližší scientologickou církev, misi nebo skupinu a začněte své dobrodružství auditování.

Scientologové @home představují mnoho lidí na celém světě, kteří zůstávají v bezpečí, jsou zdraví a v životě prosperují.

Scientologická televize vysílá ze studií které leží v Los Angeles ve Spojených státech Amerických. Areál studií Scientologické televize byl zakoupen už před lety a několik let probíhala jeho rekonstrukce a vybavování nejmodernější televizní technikou.

5A Production s.r.o. , Praha IČO 24746444

5A Production s.r.o. , Praha IČO 24746444
5A Production s.r.o. , Praha IČO 24746444

5A Production s.r.o.
IČO: 24746444
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: xshuxeb
DIČ (DPH): CZ24746444, Detail plátce DPH
ADRESA: Pobřežní 95/74, Karlín, 186 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 8. říjen 2010
Spisová značka C 170898/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma 5A Production s.r.o.
Sídlo Pobřežní 95/74, Karlín, 186 00 Praha
Identifikační číslo 24746444
Právní forma Společnost s r.o.

5A Production s.r.o. , Praha IČO 24746444
5A Production s.r.o. , Praha IČO 24746444

Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
Michal Mertl
Praha
Den vzniku funkce: 24. leden 2012
Způsob jednání
Každý jednatel společnosti je oprávněn společnosti zastupovat a jednat za ni samostatně v záležitostech, jejichž plnění je roven či nižší než 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) a nejde-li přitom o nakládání s nemovitostí. Pokud se jednání týká záležitosti, jejíž předmět plnění je vyšší než 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) či jde o nakládání s nemovitostí např. nákup, prodej, zatěžování atp., ať jde o jakkoliv hodnotnou nemovitost, musí jménem společnosti jednat dva jednatelé společně.
Společníci
Společník
Michal Mertl
okres Praha-východ
Podíl: Vklad: 60 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 30.00 %
Společník
Marek Kuchta
Slovenská republika
Podíl: Vklad: 140 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 70.00 %
Základní kapitál 200 000,-Kč

Rusty spěchá domů

Američanka Rusty je vděčná, že se mohla vrátit ke studiu v Scientologické církvi a Centru celebrit v Nashvillu, naskočila do auta a vyrazila na silnici – osm hodin řídila ze Severní Karolíny! Studuje pokročilé klinické kurzy, získává vhled a stabilitu v životě, které jí jako umělkyni dobře slouží.

Pokročilé klinické kurzy (ACC) tvoří každodenní záznam výzkumu a vývoje s hloubkovými instrukcemi a demonstracemi L. Rona Hubbarda pro auditory (vykonavatele scientologického poradenství). ACC zahrnuje více než 1 000 přednášek a 500 písemných problémů.

Scientologové @home představují mnoho lidí na celém světě, kteří zůstávají v bezpečí, jsou zdraví a v životě prosperují.

Cílem Scientologie je civilizaci bez šílenství, bez zločinu a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít svá práva a kde je člověk svobodný, aby mohl stoupat k dalším výšinám. Cíle Scientologie definoval zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard.