Cyklo-běh za Českou republiku bez drog dorazil i do Třince

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog dorazil i do Třince
Cyklo-běh za Českou republiku bez drog dorazil i do Třince

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog dorazil i do Třince

Třinec se stal včera jednou z 39 zastávek 12. ročníku Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog. Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vede přes 39 měst Čech a Moravy a čítá přes 1 300 kilometrů. Tým 8 – 10 cyklistů-běžců urazí tuto vzdálenost za 12 dní, přičemž průměrně denně ujede 130 kilometrů. V průběhu tohoto maratonu navštíví tým cyklo-běhu představitele měst a jeho obyvatele a mluví s nimi o problematice drog a jejím řešení.
V této souvislosti připomeňme, že na začátku letošního roku třinečtí zastupitelé schválili Strategii protidrogové politiky na období 2014 – 2020. Strategii vypracoval odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem školství, kultury a tělovýchovy, komisí prevence kriminality, Policií ČR, městskou policií, místními neziskovými organizacemi apod. Na základě analýzy současné situace a zjištěných potřeb bylo na obecní úrovni stanoveno šest hlavních priorit. Ty jsou zaměřeny jak na preventivní a osvětovou činnost, tak na udržitelnost stávajících sociálních služeb, aktivit a opatření zabývajících se závislostmi. Strategií protidrogové politiky města Třince na období 2014 – 2020 je navržen směr, kterým by se mohla protidrogová politika města v nejbližších letech ubírat. Dokument je k nalezení na webovém portálu města Třince pod záložkou Služby občanům – Prevence kriminality.

Cyklo-běh Českou republikou organizuje občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu, které chce poukázat na zanedbané vzdělávání na poli drogové prevence a volá po zvýšení drogové gramotnosti a osvěty v naší zemi. Nad akcí převzal záštitu Senát Parlamentu ČR.