Uzbekistán zkrátí období sebeizolace pro ty, kteří byli v kontaktu s pacienty COVID-19

Uzbekistán zkrátí období sebeizolace pro ty, kteří byli v kontaktu s pacienty COVID-19
Uzbekistán zkrátí období sebeizolace pro ty, kteří byli v kontaktu s pacienty COVID-19

Zvláštní republikánská komise vydala nové rozhodnutí.

Podle dokumentu se doba sebeizolace pro ty, kteří byli v kontaktu s pacienty s koronavirem, zkrátí na 7 dní. Dříve to bylo 14 dní.

Ministerstvo zdravotnictví v prohlášení uvedlo, že doba karantény je zkrácena, protože latentní období pro vývoj omikronového kmene v těle nemocného člověka se ve srovnání s předchozími verzemi koronaviru zkrátilo.

Již dříve bylo oznámeno, že od 7. února se školy, vysoké školy, univerzity, ale i akademická lycea a nestátní vzdělávací instituce vrátí k offline výuce.

Vakcinační program na covid-19


Petice:
https://bit.ly/PETICE40BODU

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. Vzhledem k tomu, že veřejnost může k dokumentu umístěném na webu Ministerstva zdravotnictví vznášet do 21. září své PŘIPOMÍNKY,

ROZHODLI jsme se, že pomůžeme jak ministerstvu s eliminací masově podávaných připomínek tím, že sestavíme připomínky, ke kterým se budete moci jako veřejnost připojit.

Připomínkám tím dodáme na DŮLEŽITOSTI.

https://bit.ly/PETICE40BODU


https://www.youtube.com/watch?v=Dq4uhPkgbLQ

Pfizer má „problém“. Soudce odmítl 75leté pozdržení zveřejnění dat o vakcínách, zkracuje se na 8 měsíců.

Federální soudce odmítl požadavek Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), aby vydával o licenci na vakcíny na Covid-19 od firmy Pfizer jen 500 stránek dat měsíčně a nařídil jim, aby vydávali 55 000 stran měsíčně.

Federální soudce odmítl požadavek Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), aby vydával o licenci na vakcíny na Covid-19 od firmy Pfizer jen 500 stránek dat měsíčně a nařídil jim, aby vydávali 55 000 stran měsíčně.
Federální soudce odmítl požadavek Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), aby vydával o licenci na vakcíny na Covid-19 od firmy Pfizer jen 500 stránek dat měsíčně a nařídil jim, aby vydávali 55 000 stran měsíčně.

Federální soudce odmítl požadavek Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), aby vydával o licenci na vakcíny na Covid-19 od firmy Pfizer jen 500 stránek dat měsíčně a nařídil jim, aby vydávali 55 000 stran měsíčně.

Mám teď to potěšení oznámit, že federální soudce rozumně požadavek FDA odmítl a nařídil, aby FDA vydala všechna dat v dávkách po 55 000 stránkách měsíčně!

To je pro transparentnost ohromné vítězství a odstraňuje to jednu z překážek, jaké federální „zdravotní“ orgány zavedly, čehož bylo zapotřebí, aby mohli nezávislí vědci nabídnout řešení a vyřešit závažné problémy se současným programem vakcinace – tj. problémy, k nimž patří vytrácející se imunity, varianty unikající imunitě vytvořené vakcínou, a jak potvrdila CDC to, že ty vakcíny nezabraňují přenosu.

Žádný člověk by neměl být nucen, aby podstoupil nechtěný lékařský zákrok. A ač je to samo o sobě hrozné, tak vláda ještě porušuje základní právo na svobodu rozhodnutí stanovováním povinnosti vakcinace na covid-19, vláda rovněž chtěla skrýt data tak, aby se čekalo na plné předložení toho, z čeho se vycházelo při udílení licence na tento produkt až do doby, kdy budou skoro všichni dnes žijící Američané mrtví. Takováto forma veřejné správy je ničivá pro svobodu a proti-eticky útočí na otevřenost, která je v demokratické společnosti nutností.

Tím, že soudce nařídil včasné zveřejnění těchto dokumentů, tak uznal, že zveřejnění těchto dat má pro věci veřejné zásadní důležitost a mělo by pro FDA patřit mezi nejvyšší priority. Ten pak také výstižně citoval Jamese Madisona, když říkal: „Veřejná správa bez informované veřejnosti nebo bez prostředků, aby ty informace mohla vyžadovat, je jen předehrou buď před fraškou, nebo před tragédií,“ a citoval Johna F. Kennedyho, když vysvětloval, že „země, která se bojí nechat na lidech, aby sami na svobodném trhu usoudili, co je pravda a co je lež, je zemí, která se svých lidí bojí.“

Následující je plný text soudního příkazu, jehož kopie je k dispozici rovněž zde.

OKRESNÍ SOUD SPOJENÝCH STÁTŮ

PHMPT, Navrhovatel versus FDA, Odpůrce, čís. 4:21-cv-1058-P

PŘÍKAZ

Tento případ se týká Zákona o svobodném přístupu k informacím („FOIA“). Konkrétním předmětem sporu je to, že navrhovatel, tj. FOIA, ve svém požadavku usiluje, aby „všechna data a informace k Vakcíně Pfizer uvedená v 21 C.F.R. § 601.51(e) s výjimkou veřejně dostupných zpráv o Systému zpráv o nepříznivých reakcích na vakcínu“ od Úřadu pro potraviny a léčiva („FDA“). Viz ECF čís. 1. Jak se už stalo standardem, stranám se nepodařilo se dohodnout na vzájemně přijatelném harmonogramu vydávání; naopak soudu předložili jako návrhy vzájemně rozporné rozvrhy vydávání. Kvůli tomu vedl soud konferenci s oběma stranami, aby určil vhodný rozvrh pro vydávání. [1] Viz ECF Nos. 21, 34.

„Otevřenost veřejné správy je pro Ameriku zásadní záležitostí“ – není to záležitostí buď Republikánů, nebo Demokratů. [2] Jak napsal James Madison: „Veřejná správa bez informované veřejnosti nebo bez prostředků, aby ty informace mohla vyžadovat, je jen předehrou buď před fraškou, nebo před tragédií, nebo snad obojím. Znalost má vždy převahu nad ignorací. A lidé, kteří mají v úmyslu být svými vlastními vládci, se musí vyzbrojit mocí, jakou znalost poskytuje.“ Také John F. Kennedy podobně uznává, že: „„země, která se bojí nechat na lidech, aby sami na svobodném trhu usoudili, co je pravda a co je lež, je zemí, která se svých lidí bojí.“ [4] A zvláště vhodné k tomuto případu je to, jak John McCain (správně) poznamenal, že „nadměrné administrativní tajnůstkářství živí konspirační teorie a podrývá důvěru veřejnosti ve vládu.“ [5]

V reakci na tyto sentimenty „je základním účelem FOIA zajistit, aby bylo občanstvo informováno, což je pro demokratické fungování společnosti kriticky důležité.“ NLRB v. Robbins Tire & Rubber Co., 437 U.S. 214, 242 (1977). “FOIA tudíž zavedla párání závoje administrativního utajování a vytahování činnosti státních orgánů na světlo k přezkoumání veřejností.“

Batton v. Evers, 598 F.3d 169, 175 (5th Cir. 2010) (citace Dep’t of the Air Force v. Rose, 425 U.S. 352, 361 (1976)). A „Kongres už dlouho uznává, že ‚informace jsou často užitečné pouze, když jsou včasné‘, a že tudíž ‚přehnané zdržování státním orgánem je častou úplně stejné jako jejich odepření.“ Open Soc’y Just. Initiative v. CIA, 399 F. Supp. 3d 161, 165 (S.D.N.Y. 2019) (citace H.R. REP. NO. 93-876, at 6271 (1974)). Kde je to zapotřebí, „může soud použití své nestranné pravomoci, aby od státního orgánu požadoval, aby dokumenty zpracoval podle časového rozvrhu stanoveného soudem.“ Clemente v. FBI, 71 F. Supp. 3d 262, 269 (D.D.C. 2014).

Tady soud uznává, že požadavky FOIA může pro FDA představovat „nepatřičně vysoké břemeno“. Obecně viz ECF Nos. 23, 30, 34. Jak bylo ale vyřčeno na konferenci o časovém rozvrhu, „pro Úřad potravin a léků nemůže být důležitější problém než pandemie, že když mají být všichni očkováni vakcínou Pfizer a mělo se zajistit, že americká veřejnosti bude ujištěna, že k tomu nedošlo chvatným nahnáním Spojenými státy“ ECF No. 34 at 46. Soud v souladu s tím dospěl k závěru, že požadavek FOIA má nejvyšší veřejnou důležitost.

„Informace poskytované od státu mají jen nevelkou hodnotu.” Payne Enters., Inc. v. United States, 837 F.2d 486, 494 (D.C. Cir. 1988). Soud s touto otřepanou pravdou souhlasí, tudíž dospívá k závěru, že včasné splnění požadavků navrhovatele je nejen prakticky smysluplné, ale i nezbytné. Viz Bloomberg, L.P. v. FDA, 500 F. Supp. 2d 371, 378 (S.D.N.Y. Aug. 15, 2007) („Je to nezbytnou potřebou pro to, aby veřejnost porozuměla tomu, proč je plnění tohoto požadavku naléhavé.“) Soud k tomuto účelu dále dospívá k závěru, že rychlost předávání, jak byla popsána níže, je patřičně vyvážená s potřebou bezprecedentní naléhavosti při zpracování tohoto požadavku FDA ohledně břemena představujícího toto vydání. Viz Halpern v. FBI, 181 F.3d 279, 284–85 (2nd Cir. 1991) (“[FOIA] zdůrazňuje přednost co nejúplnějšího poskytnutí takových informací agenturou tak, aby to bylo v souladu s odpovědnou vyvážeností těchto konkurujících si obav.“)

Po zvážení argumentace stran v podání na jejich podporu a vztahujícího se práva v souladu s uvedeným soud NAŘIZUJE, aby:

1. FDA vydala „více než 12 000 stran“ jak bylo formulováno v jejím vlastním návrhu, viz ECF No. 29 at 24, dne 31. ledna 2022 nebo před ním.

2. Aby FDA vydávala zbývající dokumenty rychlostí 55 000 stran každých 30 dnů s prvním vydáním dne 1. března 2022 nebo před tímto dnem, dokud nebude vydání úplné.

3. V té míře, v jaké si FDA nárokuje nějaké privilegium, výjimku nebo neuplatnění jakéhokoliv dotyčného záznamu nebo jeho části, FDA v souběhu s každým vydáním podle tohoto příkazu zpracuje redigovanou verzi zápisu s redakcí pouze těch částí podle uplatnění tohoto privilegia, výjimky či neuplatnění.

4. Strany předloží společnou zprávu o stavu s popisem pokroku při provádění předání do 1. dubna 2022, a pak od té doby každých 90 dnů. [6]

TAKTO TO BYLO NAŘÍZENO dnes 6. ledna 2022


[1]  Je překvapivé, že FDA neposlala na konferenci o časovém rozvrhu svého zástupce.

[2] 151 CONG. REC. S1521 (daily ed. Feb. 16, 2005) (prohlášení senátora Sen. John Cornyn).

[3] Dopis od Jamese Madisona pro W.T. Barry (August 4, 1822), in 9 WRITINGS OF JAMES MADISON 103 (S. Hunt ed., 1910).

[4] John F. Kennedy, proslov k 20. výročí Hlasu Ameriky (Feb. 26, 1962).

[5]  Amerika po 11. 9.: Svoboda ochráněna nebo svoboda ztracena?: Slyšení před justiční senátní komisí na 108. Kongresu. 302 (2003).

[6] Ač soud nerozhodl, zda FDA správně odmítla požadavek navrhovatele na rychlé zpracování, není tento problém předmětem sporu. Pokud strany podají žádost o souhrnný rozsudek, tak se tím bude soud pak zabývat.

Zdroj: zerohedge.com

Zásadní rozhovor s MUDr. Vladimírem Čížkem, klinickým lékařem, cévním specialistou, předsedou etické komise

3.11.2021 – „Kdyby mi někdo před dvěma lety řekl, že se tohle bude dít, nevěřil bych mu a asi bych ho poslal na psychiatrické vyšetření,“ říká MUDr. Vladimír Čížek, lékař, cévní specialista a předseda etické komise. Sám o sobě hovoří jako o „obyčejném doktorovi“. Ve své ordinaci vidí pacienty s následky po infekci i po očkování. Aktivně se účastní iniciativ za rozumný přístup ke covidu, je mimo jiné autorem Výzvy lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-19, která navazuje na petici ignorovanou na jaře 2021 Parlamentem ČR.

Zdravé fórum z.s.
Zdravé fórum z.s.

Občanská platforma pro obnovení normálního života
Jsme v první řadě rodiče dětí a občané této země.
Jsme lidé, kteří mají dost stavu, kam se tato země dostala, a snaží se bojovat nejen za pravdu a zbytky zdravého rozumu,
ale především za práva dětí na vzdělání, proti nesmyslným opatřením a za stále více pošlapávanou svobodu a zákony.

Chceme sdružovat a spojovat stejně svobodně a v pravdě smýšlející lidi a zesilovat jejich hlas, protože věříme,
že společnost je možné obrodit pouze odspodu, a že je to na každém z nás.
Jsme pro okamžité otevření celé země bez podmínek s naprostou dobrovolností všech opatření.
Jakýkoli nátlak na očkování dostatečně neprověřenými vakcínami – zvláště dětí a těhotných žen – je zcela nepřípustný.
Kdo nabízí 100% ochranu a bezpečí, ten lže, protože nic takového neexistuje!
Jsme přesvědčeni, že covid byl a stále je politicky, mocensky a mediálně zneužíván.

Dr. McCullough – O efektivní léčbě covidu a rizicích vakcín proti covidu

Dr. McCullough – O efektivní léčbě covidu a rizicích vakcín proti covidu
Dr. McCullough – O efektivní léčbě covidu a rizicích vakcín proti covidu

Alex: Ahoj všichni, tady je Alex Newman z New American, pokračujeme v našem seriálu, kde jsme vám přinesli velké množství lékařů, o kterých bohužel neslyšíte v mainstreamových médiích, ale mají důležité a cenné informace ke sdělení. A my si myslíme, že vy jako pacienti a jako někdo, kdo je rovněž zachycen v covidové pandemii a celé téhle hysterie s tím spojené… zasloužíte si slyšet celou škálu názorů. Dnes máme pro vás velice speciálního hosta, kterým je Peter McCullough, který má víc jmen a titulů u jména, než byste si kdy uměli představit. Je rovněž svým způsobem unikátní, on dělá tu práci osobně, on léčí pacienty s covidem, a už nějakou dobu je léčí. Má nějaké velmi zajimavé léčebné postupy, má dokonce magistra z veřejného zdravotnictví, samořejmě má medicinský titul, je profesorem medicíny na Texaské ANM, je rovněž velmi široce publikován, jmenovitě prestižní lékařský časopis, jeho práce se tam objevila, má více než 1000 zveřejněných článků a má víc jak 600 citací v národní lékařské knihovně, více než kdokoliv jiný v jeho oboru. Byly mu uděleny neuvěřitelné ceny, máme dnes neuvěřitelného hosta. Doktore McCulloughu, děkuji, že jste tady s námi. Pro začátek nám řekněte o svých zkušenostech s léčbou covidových pacientů. Jaké to bylo, vidíte úspěch?

Dr. McCullough: Děkuji Alexi za pozvání do pořadu a dovolte mi prohlásit, že tyto názory jsou pouze moje, a ne nezbytně názory jiných nebo mých institucí (kde pracuji). Přesměroval jsem celou svou akademickou kariéru na covid, když v loňském roce udeřil, protože jsem opravdu viděl prázdné místo. Bylo vytvořeno nesmírné úsilí, aby byly zachráněni pacienti v nemocnicích, byli to všichni lékaři na palubě, ale pro pacienty s covidem-19 mimo nemocnici nebylo opravdu nic. Takže provedl jsem odvážné prohlášení velmi brzy v březnu, řekl jsem, že hospitalizace s covidem-19 a umrtí jsou oba špatné výsledky.

Dám dohromady tým lékařů a vymyslíme, jak zastavíme ty hospitalizace a úmrtí. A to jsem udělal. Dali jsme dohromady tým lékařů, amerických a italských lékařů, publikovali jsme naše první zjištění v Journal of medicine v roce 2020, stále je to nejvíce stahovaná a používaná stať ohledně covidu v celém American Journal of Medicine a následná studie v Cardio Vascular Medicine ve zvláštní příloze v prosinci 2020. A tyto dvě statě unikátně učily lékaře, jak léčit pacienty s covidem-19 mimo nemocnici, byly spojeny se snížením hospitalizací a úmrtí o 85 % a je to postaveno na předpokladu, že nemámé velké randomizované studie. Nebudeme je mít. Nebudeme mít postupy, ty připravit trvá roky, toto je smrtelná virová infekce, léky jednotlivě nezabírají, tak jako u akutních HIV, hepatitidě C a jiných virových nemocí, musíme použít několik léků v kombinaci. Zjistili jsme že to chce 4-6 léků v kombinaci, využili jsme malých klinických studií a pozorovací studie, s identifikovaným přínosem při akceptovatelné bezpečnosti.

Alex: Řekněte nám prosím něco víc o tomto postupu. Zmiňoval jste 4-6 léků v kombinaci, o jaké léky se jedná a jak to funguje, že léčí lidi, a proč toto není široce diskutováno v televizi, proč to není na titulní straně všech novin? Lidé umírají a přitom vy máte návod, jak pomoci.

Dr. McCullough: Je naprosto zásadní, abychom tuto informaci dostali ven, byl jsem pozván, abych svědčil v americkém senátu, 19. listopadu minulého roku jsem svědčil v texaském senátu, senátu Nového Hampshiru, na valném shromáždění v Colorádu. Vlády se vlastně snaží dostat přes mediální blokování ohledně včasné léčby a dostat informace k pacientům. Americká asociace lékařů a chirurgů publikuje průvodce domácí léčbou Covidu, je to Američany nejčastěji stahovaný zdroj o covidu, v loňském roce byl stažen více jak 500.000 krát, použit byl mnoho milinokrát pro účely včasné léčby.

Současný stav postupu zahrnuje následující: Pro osoby starší 50 let se zdravotními problémy, a pro mladší lidi se závažnými příznaky, tzn. asi čtvrtina doslělých, kteří potřebují léčbu, by měla dostat infuzi monoklonální protilátky, schválené pro nouzové použití, a v současné době je na trhu produkt od Regeneronu, je to kombinace dvou protilátek, Casirivimab a Imdevimab, je to kombinační produkt, infuze trvá asi hodinu, pacienti jdou domů a potom můžeme začít s tím, čemu říkáme sekvenční multiléková terapie.

Používáme bioceutické přípravky, které mohou pomoci každému a zahrnují vitamín C, vitamín D, zinek, kvercetin. Tyto vitamíny neléčí, ale jsou považovány za prospěšné, zcela jasně jejich nedostatek je spojen se zvýšeným rizikem. Takže proč ne, my je používáme. A pak používáme intracelulární antiinfekční látky, takže kombinace, hydroxichlorochi – nejvíce studovaná intracelulární antiinfekční látka, plus Doxycycline nebo Azythromycin nebo dalším je Ivermektin plus jedno z těch dvou antibiotik.

A mimo Spojené státy existuje orální antivirotikum, schválené agenturou pro léčbu covid-19, and to je Favipyravir, je používán v Rusku, Pákistánu, Indii, Japonsku a jinde. Jakmile pokryjeme intracelulární antiinfekční látky, používáme vdechovaný Budesonid. Randomizovaná studie v UK, které se říká studie STOIC (Sterioids in Covid). U závažnějších symptomů používáme orální Prednisone jako u běžného astmatu… a speciálně Covid 19 způsobuje krevní sraženiny, tak používáme plnou dospělou dávku Aspirinu u každého pacienta, a pak můžeme použít pokročilejší ředění krve jako intravenozní nízkomolekulární Heparin nebo antikoagulanty.

A nakonec máme klinickou studii u léku, kterou jsme začali a provádíme už asi 30 dnů, který se jmenuje Colchicine. Ukázalo se, že ve velké studii v Kanadě zvaném Corona Trial na více jak 4000 pacientech měl významné snížení hospitalizací a úmrtí. Takže začali jsme infuzemi s monoklonálními protilátkami, následovně intracelulárními antiinfekčními látkami, kortikosteroidy a Colchicinem, a pak antitrombotickými léky. Zní to jako hodně, ale zkušení lékaři jsou schopni to udělat. Může to být provedeno pomocí telemedicíny a tento postup zachránil tisíce životů a ušetřil miliony hospitalizací.

Alex: Páni, myslíte, že došlo ke zbytečným úmrtím v důsledku řekněme špatné rady vládních institucí ve Spojených státech nebo v jiných zemích? Pokud by tyto postupy byly více využívány a doporučovány, zachránili bychom více životů?

Dr. McCullough: Svědčil jsem v americkém senátu 19. listopadu, protože mějte na paměti, že neustále přichází nové informace a některé věci nebyly známy tehdy v březnu. V podstatě já a ostatní jsme si to nedali dohromady až do dubna nebo května a trvá to nějakou dobu, než se to vydá. 19. listiopadu jsem odhadl, že bychom bývali mohli zachránit asi polovinu životů. Dnešní odhady jsou, že jsme mohli zachránit až 85 % životů, o které jsme přišli, s tím, čemu se říká sekvencovaná orální multiléková terapie.

Alex: Ó můj Bože, to je neuvěřitelné. A teď slyšíme hodně od institucí, Bidenova administrativa právě oznámila $3 miliardový program, kde budou propagovat ty vakcíny, tedy oni jim říkají vakcíny. My jsme hovořili s některými lékaři, kterým se nelíbí použití tohoto termínu. Jaký je váš názor na ty takzvané vakcinace proti covidu? Je to moudrá věc, je to pro každého? Pro určité vysoce rizikové skupiny? Co když už jste měl covid, co si o tom myslíte?

Dr. McCullough: V naší stati z prosince 2020 jsem publikoval obrázek, který byl ukazován stále dokola, jmenuje se 4 piliře odpovědi na pandemii. První pilíř se jmenuje kontrola nákazy, roušky a lockdowny, strávili jsme na tom hodně času. Včasná léčba, o které jsme právě hovořili, což byl opravdu ten chybějící pilíř, pokud bychom strávili čas u nemocných pacientů, to by mělo největší hodnotu z hlediska veřejného zdraví.

Třetí pilíř je nemocniční péče, tam jsme dělali to nejlepší, co jsme mohli, ale nejvíce úmrtí jsme měli tam. Posledním pilířem jsou vakcinace. V USA se stalo, že instituce veřejného zdravotnictví se rozhodly, že budou propagovat sociální rozestupy, kontrolu pacientů a jen držet populaci, aby čekala na vakcínu. Nebyly žádné aktualizace léčby, ani u hospitalizovaných pacientů nebo pacientů mimo nemocnici.

Neslyšíme nic o nemocných pacientech, jen slyšíme o rouškách, lockdownech a čekání na vakcínu. Vakcíny jsou široce propagovány daleko za hranici regulatorní vědy. Víme, že vakcíny byly inzerovány v rádiu dokonce před tím, než byly ukončeny klinické zkoušky. Slyšeli jsme to v telefonních linkách Walgreens a CVS, což je vlastně v rozporu s regulatorními zákony.

Produkty, které podléhají schválení, musí být schváleny FDA před tím, než mohou být jakkoliv inzerovány. Když přišli pro schválení, dostali autorizaci pro nouzové použití, což je jiné než plné schválení. Nouzové schválení znamemá, že produkt může být použit podobně jako monoklonální protilátky, ale vlády neposkytují žádné garance bezpečnosti ani účinnosti – nic. Takže tyto produkty tady jsou, CDC mluví v tomto zcela jasně, jsou zcela dobrovolné, zcela dobrovolné.

Nikdo není povinen si dát tyto vakcíny, pouze pokud tak chtějí učinit. A myslím, že velká obava je z toho, že jsme neměli férovou rovnováhu u vakcín s ohledem na účinnost a bezpečnost. A možná je možné na vládu pohlížet jako, že není zrovna férovým zprostředkovatelem informací pacientům. Takže v randomizované klinické studii, v obou skupinách, ve skupině vakcíny i ve skupině placeba, míra nakažlivosti virové infekce byla méně jak jedno procento.

Je velmi těžké pro kohokoliv pochopit jakékoliv pravděpopdobnosti pod jedno procento. Jakmile jste pod jedním procentem, je těžké vyvodit, že jste o dost lepší, když jste pod jedním procentem. Takže první bod je, že v průběhu dvou měsíců, všechno bylo méně jak jedno procento. Lidé se mě ptají: Dr. McCulloughu, jaké budou dopady pro veřejné zdraví? Já řekl: sledujte vědu, bude to méně jak jedno procento. Bylo to méně jak jedno procento v klinických studiích, samozřejmě, že to bude méně jak jedno procento v praxi. Další dotaz, na který se ptají: Dr. McCulloughu, zabrání vakcíny onemocnění covidem-19?

V klinické studii byla účinnost vakcín 90 %, ale my víme, že v klinických studiích pacienti nebyli zaslepení, oni věděli, jestli berou vakcínu nebo placebo, a to kvůli vysoké míře reakcí na vakcínu v rameni, kam byla vpíchnuta… ta míra byla kolem 80 %. Takže z toho důvodu daleko méně pacientů ve skupině s vakcínou přišlo s tím, že mají podezření na infekci, protože měli pocit, že jsou chráněni.

Co vidíme dnes ve skutečných datech ze světa, například z Dánska, a jinde, klinické studie, ve studiích, které jsou o moc větší než studie pro individuální vakcíny, vidíme, že účinnost mRNA vakcín je kolem 70-90 %, účinnost adenovirových vakcín AstraZeneca a J&J, které byly pozastaveny nebo staženy na většině trhů, se účinnost blíží 60-70 %. To není špatné. Vakcína na chřipku je efektivní kolem 30-40 %. Takže to jistě není špatné. Ale nechci, aby si lidé mysleli, že po vakcinaci budou chránění před covidem-19.

Alex: Ano, opravdu. Pokud jde o rizika, slyšíme hodně o datech, která přichází do VAERS – databáze federální vlády pro sběr dat o vedlejších účincích vakcín. Chápu to tak, že tam se dostane pouze zlomková část všech reakcí, ale my už jsme viděli několik tisíc úmrtí, která byla nahlášena, která byla aspoň spojená, ne nezbytně prokázaná v důsledku očkování. Ale co si myslíte o rizicích, jsou zlehčována? Dokážeme něco poznat z dat, které přichází do systému VAERS? A doporučoval byste lidem věnovat pozornost těmto rizikům? A u tohoto tématu, máte pocit, že pacienti získávájí skutečný informovaný souhlas? Objasňují lékaři potenciální rizika vakcín pacientům způsobem, který je z vašeho pohledu adekvátní?

Dr. McCullough: Řekl bych, že když FDA hodnotí léčivé preparáty nebo jiné biologické preparáty, existují dva způsoby určení příčinné souvislosti, jeden je od místního lékaře a pak sponzorem výrobce produktu. FDA nějak nelpí na kauzalitě, upřímně FDA nerozlišuje, jestli si někdo myslí, že úmrtí bylo v důsledku produktu. Ale u typického nového léku, u přibližně pěti úmrtí, neobjasněných úmrtí, dostaneme varování v černém rámečku, posluchači to mohli vidět v televizi „může způsobit smrt”.

A u asi 50 úmrtí u nového produktu je stažen z trhu. Takže máme nějaké precedenty u vakcín. U pandemie prasečí chřipky v roce 1976, se snažili naočkovat 55 milionů Američanů. V roce 1976 tam bylo 500 případů Guillainova–Barrého syndromu, což je stoupající paralýza z nohou směrem vzhůru, a 25 úmrtí a program byl ukončen. U 25 případů smrti. Víme, že ročně u vakcíny proti chřipce, u několika výrobců, 195 milionů lidí očkovaných, je oznámeno kolem 20 až 30 úmrtí prostřednictvím VAERS systému.

Ve Spojených státech dnes máme plně naočkovaných přibližně 77 milionů a máme 2 602 úmrtí. Takže to je bezprecedentní, kolik úmrtí se nakumulovalo. Předchozí studie uvádějí, že do VAERSU se hlásí pouze 1-10 % všech nepříznivých efektů, a to z několika praktických důvodů. Zaprvé – je k tomu zapotřebí zdravotnický pracovník, který může vstoupit do systému, nebo známý, který zavolá zdravotníkovi, aby tam udělal záznam. Většina úmrtí se objeví v první, druhý a třetí den, takže jsou oznámeny zdravotnickým personálem. Některá se stanou přímo ve vakcinačním centru, takže zdravotnící se cítí velmi zodpovědní a ihned to ohlásí.

Mnohdy jsou oznámeny sestrami z domovů pro seniory nebo sestrami, které vidí pacienty na JIP, kde jsou pacienti prohlášeni za mrtvé nebo prodělali resuscitaci a zemřeli. Takže to se akumuluje první, druhý a třetí den. CDC 8. března oznámilo na svém webu bez větších fanfár, že revidovalo 1600 úmrtí s nejmenovanými lékaři FDA a naznačili, že ani jedno úmrtí nebylo kvůli vakcíně.

Myslím, že to vzbudilo obavu v akademické komunitě, já jsem předsedal a účastnil se tuctů rad pro sledování bezpečnosti dat a výborů klinických výsledků, mohu vám říct, že tento typ práce by trval mnoho měsíců, aby zrevidovali veškeré laboratorní výsledky, protokoly o úmrtí a všechny okolnosti. Je nemožné, aby nejmenovaní regulatorní lékaři bez jakékoliv zkušenosti s Covidem-19 prohlásili, že žádné z těchto úmrtí nebylo spojeno s vakcínou.

Myslím, že to bylo zametání, jak jsme viděli jinde, existuje Iniciativa důvěryhodných zpráv, což je velmi důležité, aby Američané pochopili, která byla oznámena 10. prosince, a je to koalice všech hlavních médií a vládních zainteresovaných stran ohledně vakcinace, kde oni nedovolí proniknout jakýmkoliv negativním informacím do populárních médií, protože oni mají obavu z pochybností u očkování.

Pokud by Američané měli jakoukoliv férovou vyváženost ohledně bezpečnostních událostí, tak by prostě dobrobvolně nepřišli a nenechali se očkovat. Takže ta Iniciatova důvěryhodných zpráv je skutečně problematická. Máme rekordní počet úmrtí, každý den se objevují nová, můj profesionální názor je, že nejbezpečnější vakcína byla J&J, a ta byla stažena kvůli velmi vzácným krevním sraženinám, měli jsme očkovaných 7 milionů lidí, ale odhady pro další dvě vakcíny jsou hrozné, ty míry počtů sraženin jsou pravděpopdobně 30 krát vyšší než u J&J a stále přibývají. Mnoho Američanů nechápe, jak úzce spojení jsou ti zainteresovaní.

Národní zdravotnický institut je spolumajitelem patentu Moderny. Oni mají finanční zájem na tom, aby ty vakcíny běžely dál. Takže, vláda USA provedla rozhodnutí spolu se CDC, NIH, FDA, velkými farmaceutickými firmami, WHO, Nadací Gatesových, oni se zavázali, že provedou masovou vakcinaci jako řešení pandemie Covid-19. A my budeme v historii svědky toho, co se stane. Máme před sebou největší počet úmrtí na vakcíny, desetitisíce hospitalizací, vše v souvislosti s očkováním, a které rostou.

Alex: Páni, tohle je vážný problém a my jsme měli zkušenost sami, dělali jsme rozhovor s mnoha lékaři a kdykoliv lékař vznese dotaz nebo obavu kolem vakcín, tak jsou ty věci cenzurované, jsou staženy, dostáváme upozornění. Myslel byste si, že lékaři bude umožněno vyjádřit svůj profesionální názor, aniž by byl cenzurován lidmi v Silicon Valley, ale evidentně to už se neděje a ve zdůvodnění toho, proč to stahují, říkají, že to odporuje tomu, co řekla Světová zdravotnická organizace. Takže to je velmi znepokojující. Pane doktore, dle vašeho názoru, jak to bude dál? Slyšíme protichůdné názory, někteří lidé říkají, že to tak zůstane navždy, budeme muset změnit všechno, měli jsme Klause Schwaba ze Světového ekonomického fóra, který řekl, že čas se bude měřit jako před koronavirem a po koronaviru, že si musíme zvyknout na nový normál. Existuje z toho cesta ven? Jsme v tom uvězněni napořád? Budeme všichni muset nosit roušky a dodržovat sociální rozestupy, jaký je nejrozumnější přístup pro tvůrce politik a pro občany, abychom se dostali z tohoto nepořádku?

Dr. McCullough: Dříve nebo později si podle mě prostě uvědomíme, že covid-19 je jako jakékoliv jiné respirační onemocnění. Je to jako chřipka, pneumokokové zápaly plic, stafylokokové zápaly plic. Že si to uvědomíme, budeme to léčit mimo nemocnice a budeme držet věci pod kontrolou.

Naštěstí v USA včasná léčba byla zahájena ve 4. čtvrtletí 2020, viděli jsme současné skutečné zřetelné snížení u nových případů, hospitalizací a úmrtí. Jediná věc, kterou mohou udělat, je včasná léčba. Zřetelně snižuje šíření, protože snižuje infekční dobu ze dvou týdnů na asi 4 dny, a umožňuje to některým domácí léčbu. Takže oni nejdou a nešíří to všude kolem, než jsou hospitalizovaní.

Mohu vám říct, že v mé nemocnici bychom typicky měli 150 případů, možná 200, teď máme 25. Je to báječné, jsme na ustálené úrovni. V USA máme 45-60 000 nových případů denně. Tohle je ale nafouknuté, protože laboratorní čísla, která jsou pozitivní, zahrnují bezpříznakové testování. To je důležité, aby lidi pochopili. Při bezpříznakovém testování je naprostá většina těchto pozitvních testů falešně pozitivní. Ty testy nebyly nikdy povoleny FDA pro bezpříznakové testování. Podle mě by toto testování mělo být zakázáno, měli bychom přestat testovat sportovce a trápit lidi s bezpříznakovým testováním při cestování.

Ty testy byly pouze schváleny FDA, nebo vlastně spíše povoleny FDA, pro testování akutně nemocných osob. Ale myslím, že bychom si měli prostě uvědomit, že to tady bude, a doufejme, že nedostaneme další velkou vlnu. Právě v teď v Indii vidíme tsunami, Indie je alarmující, předpovídám úplnou zdravotní kalamitu v Indii. Ty křivky jdou strmě nahoru, množství infikovaných lidí je enormní, teď máme zprávy z UK, kde bylo očkováno velké množství lidí, oni očekávají 60- 70 % covidu u plně očkovaných pacientů.

A já jsem určitě tyto případy měl ve své klinické praxi, asi 60 % mých covidových pacientů, o které jsem se staral poslední dva týdny, bylo plně očkováných, a ten syndrom nevypadá nijak jinak. Takže bohužel ta vakcína je částečně účinná, což jsme věděli z klinických studií, ta vakcína má bezpečnostní problémy, což jsme věděli z klinických studií a nyní to víme ze systému VAERS CDC.

A vaši posluchači by měli Alexi vědět, že existuje výborný nástroj, který se jmenuje OpenVAERS.com a ten dává týdenní aktualizace bezpečnostnách dat. To je jediné místo, kde Amerika, tvůrci politik a jiní dostanou férový přístup k pochopení bezpečnosti, protože my máme víc jak 80 vysokých škol, které oznámily povinné očkování, máme zaměstnavatele a jiné, a jediný způsob, jakým tyto organizace mohou vidět dopady těchto rohodnutí, je jít na openVAERS.com a prohlédnout si bezpečnostní data.

Alex: Děkuji za sdílení. Má poslední připravená otázka je, co si myslíte o původu tohoto viru, slyšeli jsme protichůdné informace. Původně to mělo být z netopýra na tržišti v Číně, teď dokonce i vládní představitelé říkají, že to mohlo uniknout z laboratoře ve Wuhanu. Máte k tomu nějaké postřehy, vím, že jste to studoval a vy jste s tím i pracoval, viděl jste něco takového předtím? Myslíte si, že je to přirozené, nebo to bylo vytvinuto? Co si o tom myslíte?

Dr. McCullough: Jsem obeznámen s klinickým podpisem viru, kde to způsobuje znatelné zvýšení určitých unikátních zánětlivých faktorů. Faktorů srážlivosti krve, snižuje to počet lymfocytů. Víme, že kód viru, nebo část toho kódu, kterou chtěli použít v australské vakcíně, přeměnil HIV testy na pozitivní u Australanů. To víme jistě, to bylo publikováno. Nejlepší, co z toho mohu vyvodit, je, že se zdá, že tento virus byl vyroben. Nemohu to dokázat, nejsem expert, měl jsem příležitost spolupracovat s Peterem Bregginem, který vydává novou knihu „My jsme kořist”. Myslím, že má víc jak 400 odkazů a můžete si je velmi pozorně přečíst. Dr- Fauci byl na místě činu o dva roky dříve v Národní virologické laboratoři ve Wuhanu.

Myslím si, že historici a novináři jako vy to poskládají a uvědomí si, že to byl pravděpodobně bioterorismus, který se nepovedl. Testovací trubička se někde rozbila, někdo se nakazil a pak šel na rybí trh a rozšířilo se to tam, ale co je zajímavé, že my jsme na konci toho bioterorismu. Původní wuhanský kmen viru zvaný divoký typ kmenu, který zasáhl Ameriku na začátku, je prakticky pryč.

Podle posledních odhadů CDC z konce března tady máme 14 různých zmutovaných kmenů a ten nejčastější je anglická varianta. Divoký typ je prakticky pryč. Vakcíny jsou vyvinuty pro původní wuhanský divoký typ viru. Takže vakcíny mají velmi omezenou imunitu. Jsou pouze proti spike proteinu, to je velmi důležité.

Není tam žádná imunita proti nukleokapsidové polymeráze, vypadá to na velmi nízkou buněčnou nebo přirozenou imunitu. Je to zkrátka pomíjivá ochrana protilátek vysokého spike proteinu, kterou se tyto vakcíny pokouší lidem nabídnout. Vaši posluchači by měli vědět, že nejvíc imunní jedinci, nejbezpečnější jedinci jsou ti, co se vyléčili z covidu. Zdá se, že pacienti vyléčení z covidu mají robustní, kompletní a trvalou imunitu. Podobně jako u SARS 1, který je velmi podobný SARS 2. Imunita tady je minimálně 17 let.

Takže několik věcí, které byly špatně provedeny v regulatorní oblasti, což je velmi znepokojivé, je, že z klinických studií FDA, Moderna, Pfizer, J&J, AstraZeneca, striktně vylučují všechny, kdo již prodělali Covid. Podezřelé na vyléčení z Covidu, ty co měli pozitivní protilátky na Covid v případě zkoušky Pfizeru, těhotné ženy, ženy s potenciálem otěhotnění, a pokud se tohle stane u klinických studií, nikdy nepoužijeme tyto nové produkty u těchto skupin pacientů, protože to u nich nebylo studováno. Neznáme bezpečnost a účinnost. Takže v den, kdy tyto vakcíny byly schváleny, a regulatorní agentury doporučily ano, těhotné ženy, nechte se očkovat, mladé ženy, nechte se očkovat, vyléčení z covidu, nechte se očkovat. Wow, že jsme ale překročili regulatorní hranici…

Takže někdo řekl, že tyto vakcíny budou bezprostředně schválené, doufám že ano, protože pak můžeme FDA hnát k zodpovědnosti a říkat: počkejte, přece nemůžeme nechat očkovat těhotné ženy, nemůžeme to udělat ženám s potenciálem otěhotnění. U vylečených z covidu zcela jistě ne a neexistuje jediná studie, která by ukázala, že vyléčení z Covidu by mohli mít užitek z vakcíny, ani jediná studie, a existují dvě studie, které ukazují, že očkování pacientů vyléčených z Covidu jenom způsobuje problémy.

Mají 2-3x vyšší míru negativních účinků než u Covid najivních pacientů. Takže my plýtváme vakcínami u pacientů, kteří covid prodělali, oni jsou ti nejlépe imunitně chráněni lidé ve společnosti. Pokud budou existovat pasy, tak zotavení z covidu by měli mít zlatý pas, zatímco všichni ostatní by možná měli mít modré pasy. Je směšné, aby se vyléčení z Covidu strachovali, nosili roušky. Všiml jsem si v průběhu Super Bowl, že oznámili, že na stadionu mají asi 100 očkovaných zdravotníků.

Já jsem řekl, proč tam nemají vyléčené z Covidu, ti nemohou nikoho infikovat, nemohou to od nikoho dostat, takže to něco naznačuje, že je tady nějaký plán s covidem neukázat pacienty nemocné s Covidem-19, nenabízet jim jakoukoliv léčbu, a pak když se vyléčí z Covidu-19, nijak to nevyzdvihnout.

Alex: To vážně nutí k zamyšlení, dr. McCulloughu. Moc vám děkuji. Než se rozejdeme, nemáte nějaká závěrečná moudrá slova pro naše diváky? Jak se s tím obyčejný člověk má vyrovnat, nemáte nějaké užitečné zdravotní tipy? Většina našich diváků nejsou vědci nebo lékaři, oni nebudou číst vědeckou literaturu, ale existuje webová stránka, kde se lidé o vás mohou více dozvědět a zjistit, na čem pracujete?

Dr. McCullough: Ano. Nejcennější zdroj v zemi v tuto chvíli je web Asociace amerických lékařů a chirurgů (AAPS), plně podporují a doporučují včasnou léčbu Covidu-19, mají aktualizovaný zdravotní postup, který pacienti mohou sdílet se svým lékařem, mají seznam lékařů a zdravotních center po celé zemi, a pokud pacienti nemohou získat léčbu od svých lékařů, mohou použít přístup ke službám k telemedicíny, v zadu v průvodci mají dokoce i lékárny po celé zemi, které mohou pacientům léky poslat do druhého dne, ale pacienti s vysokým rizikem, asi tak 25 % dospělých, by měli být léčeni, aby zabránili hospitalizaci a úmrtí.

Měli bychom přemýšlet o Covidu-19… tohle je o přežití, to je válka, nebudeme čekat na velké randomizované studie, které nejsou ani plánovány, nebudeme čekat na FDA nebo NIH, aby nám řekli, že můžeme léčit pacienty. My vždy léčíme pacienty dlouho před tím, než existují jakékoliv postupy. Nikdy jsem nečekal na FDA, aby mi řekl cokoliv, co bych měl udělat.

FDA je kontrolní indikátor toho, co se děje, NIH není ani organizace provádějící léčbu. Nikdy bych nečekal na NIH, abych někoho mohl léčit. Takže já si myslím, že co se stalo v USA, je, že lékaři se začali bát. Strach v průběhu roku vytvořil všemožné znepokojivé uvažování. Existují lékaři, kteří řeknou pacientům, že neexistuje léčba Covidu-19. Není to pravda. Existují lékaři, kteří řeknou, já neléčím Covid-19, to je jejich výlučné právo, ale měli by ho odkázat k lékaři, který léčí Covid-19. Existují lékaři v USA, kteří dávají pacientů radu, že těhotné ženy by se měly nechat očkovat, bez jakýchkoliv dat o bezpečnosti a účinnosti.

Lékaři by to nikdy neudělali u nového léku. Nikdy. Jsou lékaři, kteří řeknou pacientovi vyléčenému z covidu, aby se nechal očkovat. Nikdy by to neudělali na základě dat. Neudělali by to. Takže máme lékaře, kteří se v tuto chvíli vykolejili. Literatura je vykolejená, klinická praxe je vykolejená a my to musíme napravit. V tuto chvíli je očkovací program dobrovolný, a to je jeden z problémů… měl by být na lékařský předpis, protože bychom alepoň pak mohli na lékaře tlačit ohledně bezpečnosti, účinnosti a zodpovědnosti. Když nyní pacienti podepisují souhlas s vakcinací, poskytují právní imunitu výrobcům a osobám, které podávají vakcíny. Těhotné ženy se vzdávají všech svých mateřských práv plodu, to je neobvyklé. Na koho se to však Alexi nevztahuje, jsou agentury a osoby, které potenciálně nutí lidi k tomuto očkování.

Vzpomeňte si, CDC říká, že si můžete vybrat, ale jakmile řekneme, že aby mohly děti chodit do školy a lidi do práce, musí podstoupit očkování… to je buď tlačení, donucování nebo strach z represí. A to je porušení veškerých forem medicínské etiky, porušení Norimberského kodexu, Belmonstké zprávy, porušuje to principy (tělesné) autonomie. Myslím, že dlouhá ruka zákona se vyřádí na těch entitách, které budou nutit lidi do masové vakcinace proti jejich vůli s vakcínami s nouzovou autorizací nebo i se schválením FDA. My nenutíme svědky Jehovovy k transfuzím krve, nenutíme lidi dělat věci proti jejich vůli, pokud podle zákona nepředstavují bezprostřední nebezpečí.

To znamená, že bychom mohli donutit pacienta s tuberkulózou opustit pracoviště a donutit ho k léčbě. To bychom mohli udělat. Ale bezpříznaková osoba by za žádných okolností nemohla být považována za bezprostřední riziko Covidu-19.

Alex: Doktore McCulloughu, to bylo fantastické. Jsme vám velmi vděční za vaši práci. Přátelé, tohle jsou důležité věci, naše životy jsou na doslova na hraně. A tohle bohužel neslyšíte na mnoha místech, kde byste očekávali pravdivé a přesné informace. Takže doufám, že budete sdílet a podíváte se na stránky Asociace amerických lékařů a chirurgů. Měli jsme zde hodně jejich lidí jako hosty, je to fenomenální organizace a oni skutečně důkladně hledají pravdu.

Stejně tak jako dr. McCullough a stejně tak mnoho dalších. Bohužel nejsou slyšet tak hlasitě a jasně, jak by měli být. Takže přátelé doufáme, že to budete sdílet se svými přáteli, rodinou, sousedy a možná i svým lékařem. Tohle jeden z největších expertů na světě. Byl na toto téma publikován více než kdokoliv jiný v oboru, a slyšeli jste, co řekl, hlasitě a jasně. Takže přátelé, děkuji za sledování, za sdílení, děkuji za to, že s námi zůstáváte a Bůh vám všem žehnej.

Překlad: Jozef
Titulky: David Formánek

23.06.2021: MERKEL – totálně trapná v Bundestagu – NESCHOPNÝ politici plní kriminální Covid-agendu!

Angela Merkelová: Na základě nulové míry „odbornosti“ politici tyranizují miliardy lidí a berou jim jejich občanská práva, jejich svobodu, zakazují jim vzájemně se navštěvovat. Omezují jim svobodné podnikání, dokonce dýchání! Zakazují anebo omezují cestování a nutí je, stát se pokusnými krysami pro farmaceutický průmysl.

Zdroj: https://rumble.com/vj05br-23.06.2021-merkel-totln-trapn-v-bundestagu-neschopn-politici-pln-kriminln-c.html

USA DNES: Přehled zpráv – 4.6.2021

Bývalý ministr zahraničí Mike Pompeo včera potvrdil deníku The Epoch Times, že jeho snaha přijít na kloub tomu, jak se nový koronavirus rozšířil z Číny do Spojených států, narážela na setrvalý odpor uvnitř americké vlády.
https://www.epochtimes.cz/2021/06/04/…

Komentář Dineshe D’Souzy: Po odhalení, že Bidenova administrativa zastavila vyšetřování ministerstva zahraničí ohledně původu covidu-19, se Bidenův tým nyní opět snaží zamést pod koberec, že něco tutlal.
https://www.epochtimes.cz/2021/06/02/…

Mluvčí Bílého domu reaguje na Fauciho: „Je nepopiratelným přínosem pro naši zemi v reakci na pandemii.“ K e-mailům se ale odmítla vyjádřit.
https://www.theepochtimes.com/white-h…

„Je mnoho otázek, na které musí dr. Fauci odpovědět,“ sdělil Trump ve svém stanovisku. „Co věděl o výzkumu pro ‚posílení funkce‘ (viru) a kdy o tom věděl?“
https://www.theepochtimes.com/trump-f…

Zveřejněné e-maily dr. Fauciho: Reportérka ABC News Faucimu koncem února 2020 napsala, že jej při své práci nikdy nepostaví do situace, která by ho mohla jakkoliv ohrozit.
https://www.theepochtimes.com/abc-rep…

Biden ve čtvrtek nechal rozšířit seznam čínských firem z obranného a technologického průmyslu, do kterých mají americké firmy zakázáno investovat. Jde o jednu z mála oblastí, ve které je současná administrativa „na jedné lodi“ s tou předešlou, která „blacklist“ založila.
https://www.theepochtimes.com/biden-o…

V den výročí masakru studentů na náměstí Nebeského klidu (2. června) odsoudilo ministerstvo zahraničí brutalitu Komunistické strany Číny.
https://www.theepochtimes.com/state-d…
Ministerstvo spravedlnosti zařadí vyšetřování hackerských útoků vyděračským softwarem na stejnou úroveň priorit jako terorismus. Rozhodnutí přichází po citelných útocích na distributora pohonných hmot Colonial Pipeline a obří masokombinát JBS.
https://www.theepochtimes.com/doj-to-…

Epoch Times spouští nový pořad „Kash’s Corner“, jehož hostem bude Kash Patel. Patel zastával vysoce postavené funkce v armádě a tajných službách. Bude komentovat současné události jako např. konflikt Izraele a Hamásu či vyšetřování původu wuchanského viru.
https://www.theepochtimes.com/the-epo…

Výzkum naznačuje, že mírný průběh covidu-19 zanechává trvalou imunitu

Výzkum naznačuje, že mírný průběh covidu-19 zanechává trvalou imunitu
Výzkum naznačuje, že mírný průběh covidu-19 zanechává trvalou imunitu

Podle studie vědců z Washington University School of Medicine v St. Louis mají lidé, kteří prodělali mírnou formu onemocnění covid-19, dlouhodobou ochranu díky vytvořeným protilátkám.

Vědci zjistili, že jedinci, kteří se zotavili z lehkého onemocnění covid-19, mají v kostní dřeni dlouhodobě plazmatické buňky, které vylučují nízké hladiny protilátek proti wuchanskému viru (novému koronaviru), možná po celý život.

Plazmatické buňky jsou typem bílých krvinek, které se vyvinuly z B-lymfocytů a pocházejí z kostní dřeně. Jsou zodpovědné za produkci a vylučování protilátek proti specifickému antigenu.

„Loni na podzim se objevily zprávy, že protilátky po infekci virem, který způsobuje covid-19, rychle slábnou, a hlavní média to interpretovala tak, že imunita není dlouhodobá,“ řekl Ali Ellebedy, hlavní autor studie a docent patologie a imunologie na Washingtonské univerzitě.

„To je však chybná interpretace údajů. Je normální, že hladina protilátek po akutní infekci klesá, ale neklesá na nulu, nýbrž se ustálí. Zde jsme zjistili, že lidé měli buňky produkující protilátky 11 měsíců po prvních příznacích. Tyto buňky budou žít a produkovat protilátky po zbytek života člověka. To je silný důkaz dlouhodobé imunity,“ dodal.

zbytek článku najdete na epochtimes.cz

Texas zakázal firmám požadovat po zákaznících očkovací certifikáty

Texas zakázal firmám požadovat po zákaznících očkovací certifikáty
Texas zakázal firmám požadovat po zákaznících očkovací certifikáty

Texaský guvernér Greg Abbott podepsal v pondělí 7. června zákon, který zakazuje vládním úřadům Texasu, jakož i soukromým firmám požadovat od klientů důkaz očkování proti COVID-19 a podmiňovat si tím poskytnutí služeb nebo vstup do objektů.

„Texas je stoprocentně otevřen a my chceme zajistit, že můžete jít svobodně všude, kam chcete, a bez omezení,“ oznámil republikánský guvernér na videu na svém účtu na Twitteru.

Texasští podnikatelé nesmí s okamžitou platností „požadovat od zákazníka při vstupu či pokud chce získat přístup ke službám firmy, aby poskytl dokumentaci potvrzující, že zákazník prošel očkováním na COVID-19 či se z nemoci zotavil“, uvádí se v novém zákoně.

Pokračování článku najdete na epochtimes.cz

Počet lidí infikovaných koronavirem se v Nur-Sultan v Kazachstánu prudce zvýšil

Počet lidí infikovaných koronavirem se v Nur-Sultan v Kazachstánu prudce zvýšil
Počet lidí infikovaných koronavirem se v Nur-Sultan v Kazachstánu prudce zvýšil

Den předtím bylo v hlavním městě infikováno 73 lidí a ve středu to přesáhlo 200

NUR-SULTAN 9. června – Sputnik. Podle Kazašského ministerstva zdravotnictví bylo za poslední den v zemi infikováno 1 000 lidí.

Kazašské letecké společnosti se z pandemie ještě nedostaly

Den předtím to bylo 768.

„Největší počet případů onemocnění COVID-19 byl zaznamenán v Nur-Sultan. V hlavním městě bylo zjištěno 130 případů ve srovnání s předchozím dnem,“ uvádí se v prohlášení.

Podle měst a regionů:

 • Ve městě Nur-Sultan – 203,
 • V oblasti Karaganda – 142,
 • V Almaty – 138,
 • V regionu Západní Kazachstán – 97,
 • V regionu Východní Kazachstán – 65,
 • V oblasti Akmola – 59,
 • Region Atyrau – 55,
 • Pavlodarská oblast – 48,
 • Almaty region – 40,
 • V oblasti Kostanay – 36,
 • Ve městě Shymkent – 31,
 • V regionu Mangistau – 20,
 • Zhambyl region – 17,
 • V regionu Aktobe – 16,
 • V Turkestánu – 16.
 • V regionu Severní Kazachstán – 11,
 • V regionu Kyzylorda – 6.

Obecně od března 2020 dosáhl počet lidí infikovaných koronavirem v Kazachstánu 396 832.

Әрі қарай оқу: https://sputnik.kz/society/20210609/17288304/Nur-Sultan-koronavirus-zhuqtyru.html