PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ KONFERENCE COVID-19

SETKÁNÍ VĚDCŮ, LÉKAŘŮ, PRÁVNÍKŮ A DALŠÍCH ODBORNÍKŮ, KTEŘÍ SDÍLÍ SVÉ POZNATKY O EPIDEMII COVIDU A JEJÍCH DOPADECH NA JEDNOTLIVCE A SPOLEČNOST

Přednášky z 1. ČS konference covid-19, která se konala 27. ledna 2022 v Praze. Odborníci vystoupili ve třech tématických sekcích: imunologické, klinické a právně-společenské.

Celá 1. ČS konference covid-19

Setkání vědců, lékařů, právníků a dalších odborníků, kteří sdílí své poznatky o epidemii covidu a jejích dopadech na jednotlivce a společnost. Přednášky z 1. ČS konference covid-19, která se konala 27. ledna 2022 v Praze. Odborníci vystoupili ve třech tématických sekcích: imunologické, klinické a právně-společenské.

Celá 1. ČS konference covid-19

MUDr. Alena Dernerová, MUDr. Jitka Chalánková,
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.: Úvodní slovo senátorů

Senátoři Alena Dernerová, Jitka Chalánková a Jan Žaloudík hovoří o podpoře a důležitosti konání 1. ČS konference covid-19, o ochraně svobody slova a potřebě odborné diskuze.  Na konferenci se v Praze dne 27. ledna 2022 sešli vědci, lékaři, právníci a další odborníci, aby sdíleli své poznatky o epidemii covid-19.

MUDr. Alena Dernerová, MUDr. Jitka Chalánková, prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.: Úvodní slovo senátorů