23.06.2021: MERKEL – totálně trapná v Bundestagu – NESCHOPNÝ politici plní kriminální Covid-agendu!

Angela Merkelová: Na základě nulové míry „odbornosti“ politici tyranizují miliardy lidí a berou jim jejich občanská práva, jejich svobodu, zakazují jim vzájemně se navštěvovat. Omezují jim svobodné podnikání, dokonce dýchání! Zakazují anebo omezují cestování a nutí je, stát se pokusnými krysami pro farmaceutický průmysl.

Zdroj: https://rumble.com/vj05br-23.06.2021-merkel-totln-trapn-v-bundestagu-neschopn-politici-pln-kriminln-c.html

Správa společných bytů v Praze

Praha je velká, Praha je ráj, Pražáci jsou chytří jak rádio. V Praze je mnoho bytových domů, praha je džungle betonu a domy jsou na sebe natlačené jak jen to jde. V Praze je mnoho bytových domů spravováno prostřednictvím samosprávy a společenství bytových jednotek.

Společenství vlastníků Imrychova 982/5 Praha 4 – Kamýk IČO: 24128597
Společenství vlastníků Imrychova 982/5 Praha 4 – Kamýk IČO: 24128597

Například Společenství vlastníků Imrychova 982/5 Praha 4 – Kamýk IČO: 24128597 vede , , naproti tomu Společenství vlastníků domu Urbánkova 3365 – 3372 , Praha IČO 75100274

Mnoho lidí z bytového domu Pod strání 2162/23, Praha 10 Strašnice ,

Pod strání 2162/23, Praha 10
Pod strání 2162/23, Praha 10

 jsou si vědomy toho jak pohodlné je žít ve velkoměstě.

Ceny bytů v Praze vyletěly do rekordních výšin. Developeři tvrdí, že je to zčásti dáno i tím, že se protahuje schvalování projektů a vzniká tak méně příbytků, než by mohlo. Počet domů, a ještě přesněji počet bytů, je totiž velmi úzce spojený s počtem obyvatel. V zásadě lze dovodit, že v lokalitách, kde dlouhodobě klesá počet obyvatel, klesá i počet domů, resp. bytů. Podle „definitivních výsledků“ sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 zahrnoval bytový fond ČR celkem 4 756 572 bytů, z toho bylo 4 104 635 obydlených bytů, z nichž 43,7 % v rodinných domech a 55 % v bytových domech. Představovalo to 456 všech bytů (obydlených i neobydlených) na 1000 všech obvykle v ČR bydlících obyvatel (v bytech i mimo byty), resp. 393 obydlených bytů na 1000 všech obvykle v ČR bydlících obyvatel (v bytech i mimo byty). Pro srovnání – ve vybraných evropských zemích dosahují uvedené ukazatele vybavenosti následujících hodnot: Belgie 483, resp. 415; Bulharsko 527, resp. 361; Německo 496, resp. 452; Španělsko 540, resp. 387; Polsko 341, resp. 332; Rakousko 530, resp. 435; Slovensko 360, resp. 322.