Mzdy, bonusy v eurech: komu mohou být poskytnuty a komu ne?

V případě práce v Maďarsku musí být plat stanoven a vyplácen v maďarských forintech, ale existují nějaké výjimky?

V TOMTO OHLEDU EXISTUJE ŘADA DALŠÍCH OTÁZEK, NAPŘÍKLAD TO, ZDA LZE BONUS POSKYTNOUT V EURECH, CO SE STANE, POKUD SE STRANY STÁLE DOHODNOU, ŽE ZAMĚSTNANEC OBDRŽÍ PLODY SVÉ PRÁCE V CIZÍ MĚNĚ, NEBO ZDA MOHOU BÝT NÁKLADY PŘEVOD PŘEVEDEN NA ZAMĚSTNANCE?

za práci v Maďarsku musí být plat stanoven a vyplácen v maďarských forintech
za práci v Maďarsku musí být plat stanoven a vyplácen v maďarských forintech

Je čím dál častější slyšet, že zaměstnavatel chce vyplácet mzdy v eurech, zejména mateřské společnosti se zahraničním vlastnictvím je vyzývají, aby platily domácí měně domácím dceřiným společnostem. Kromě výjimek stanovených v zákoníku práce (Mt.) to však není možné, mzdy musí být stanoveny a vypláceny v HUF. Současně neexistuje žádný výhradní důvod pro strany, aby sazbu zvýšení platu zaměstnance podmínily změnou forintového ekvivalentu dané měny. Mzdou rozumíme také základní plat, mzdový doplněk a další mzdové prvky. Bonus nebo provizi proto nelze vyplácet v cizí měně v rámci pracovního poměru.
Pokud by do pracovní smlouvy byla stále zahrnuta cizí měna, vedlo by to k neplatné dohodě týkající se této části smlouvy a místo toho automaticky vstoupí v platnost pravidlo, že mzda musí být stanovena a vyplácena v HUF. Přitom musí být cizí měna přepočtena na forintové částky na základě směnného kurzu MNB platného v době uzavření pracovní smlouvy a takto určená částka se v souladu se zákonem považuje za mzdu ve forintu.

Zdroj: https://www.hirmagazin.eu/munkaber-bonusz-euroban-kinek-adhato-es-kinek-nem

MAĎARSKÁ POLICIE V ÚJBUDĚ DOKONČILA VYŠETŘOVÁNÍ PŘÍPADU ZLODĚJŮ KATALYZÁTORU

Oba muži jsou podezřelí z krádeže katalyzátorů více než 10krát v Budapešti a Benátkách.

MAĎARSKÁ POLICIE V ÚJBUDĚ DOKONČILA VYŠETŘOVÁNÍ PŘÍPADU ZLODĚJŮ KATALYZÁTORU
MAĎARSKÁ POLICIE V ÚJBUDĚ DOKONČILA VYŠETŘOVÁNÍ PŘÍPADU ZLODĚJŮ KATALYZÁTORU

Okresní ředitelství policie zahájilo řízení proti neznámým pachatelům, kteří v období od 9. července do 29. července 2020 uřízli a vymontovali více než 10 katalyzátorů ze zaparkovaných automobilů v Budapešti a Benátkách.

V průběhu řízení policie v Újbudě identifikovala dva údajné pachatele, Attilu R. (23) a K. Botonda (22), a rovněž zjistila, že pachatelé kromě katalyzátorů ukradli i kolo.

Vyšetřovatelé provedli během vyšetřovací fáze vyšetřování podezření z krádeže v trestním sdružení nezbytné procesní kroky a předali dokumenty příslušné státní zastupitelství.

Maďarská vláda se zavázala, že zanechá svým potomkům Evropu křesťanské kultury

Do Evropy není třeba vpustit problém, ale je třeba zavést pomoc. Jsem přesvědčen, že se jedná o nejdůvěryhodnější křesťanskodemokratickou humanitární reakci na situaci v Evropě v dnešní migrační krizi – za všechny hovořil Hajnalka Juhász, který byl na konci roku jmenován ministrem mezinárodních vztahů pro humanitární pomoc.

Jak chcete jako ministerský komisař změnit způsob, jak pomoci křesťanům v nouzi?

– Hlas naší země v pomoci pronásledovaným křesťanům je skutečným posláním, které musí být v mezinárodním světě přiměřeně a hodnotně zastoupeno, připraveno, odvážné, klidné a zbožné. Musíme být hrdí na to, že maďarská vláda byla jednou z prvních, kdo uznala nebezpečí migrace, a v souladu s tím uvedla jedinečný humanitární přístup, že pomoc by do Evropy neměla být povolena, ale měla by být poskytována. Jsem přesvědčen, že se jedná o nejdůvěryhodnější křesťansko-demokratickou humanitární reakci na situaci v Evropě v dnešní migrační krizi. Je třeba říci a čelit tomu, že v 21. století je křesťanství nejpronásledovanějším náboženstvím na světě.

Maďarská vláda se zavázala, že zanechá svým potomkům Evropu křesťanské kultury
Maďarská vláda se zavázala, že zanechá svým potomkům Evropu křesťanské kultury

Maďarská vláda se zavázala nechat našim potomkům Evropu s křesťanskou kulturou a pomáhat v oblastech, kde je kolébkou evropské křesťanství. Tento závazek se odráží ve skutečnosti, že minulý týden, za nehodných okolností způsobených opozičními stranami, byl ve znalostech této mise přijat návrh zákona Maďarsko pomáhá. Důležitým cílem tohoto zákona je, aby Maďarsko pomohlo spojit všechny maďarské humanitární aktivity, jejichž hlavní částí je pomoc pronásledovaným křesťanům, ale samotný program obecně slouží jako kvazi zastřešující organizace pro pomoc při humanitárních katastrofách.

Program Maďarsko pomáhá také považuje za důležité přímo prozkoumat příčiny migrace, což nám poskytne mnohem realističtější obrázek o účinnější prevenci migrace. Protože to je hlavním cílem vlády, místo podpory migrace, jí předcházet a poskytovat skutečnou humanitární pomoc místním pronásledovaným křesťanským komunitám, čímž jim pomáhá zůstat ve své vlasti. Tento maďarský humanitární model, který spojuje vedoucí církví v místních komunitách na Středním východě a v Africe, je jedinečný v tom, že dokáže pomoci s našimi skutečnými potřebami. Tyto komunity, v nejušlechtilejším smyslu slova, si tradičně myslí, že pokud bude obnoven kostel, škola, jejich domy a nemocnice, nechtějí opustit svou domovinu, chtějí žít v raně křesťanské kultuře, ve které byli narozený. Hungary Helps je v tomto jedinečný, v přímé, rychlé, efektivní a chytré pomoci. Tato speciální pomoc je v Evropě jedinečná.

– Na základě aktuálního návrhu zákona, kdo bude odpovědný za provádění programu Maďarsko pomáhá? Jaká bude vaše role ministerského komisaře?

 Maďarská vláda, jedinečně v Evropské unii, zřídila státní sekretariát odpovědný za pomoc pronásledovaným křesťanům a provádění programu Maďarsko pomáhá, vedenému Tristanem Azbejem. Tento sekretariát odpovídá za provádění programu. Mým hlavním úkolem bude rozvíjet mezinárodní vztahy programu Maďarsko pomáhá a navazovat mezinárodní strategickou spolupráci se zeměmi V4 a agenturami předních zemí v oblasti humanitární pomoci.

„Nebojíte se, že zájem o náš program bude smeten OSN, protože jsme odmítli migrační pakt?“

 Mezi postoji skutečně existuje ostrý kontrast, vzhledem k tomu, že Pakt OSN o migraci podporuje legalizaci migrace, zatímco maďarská vláda věří v její prevenci. Poslední zprávou a potvrzením úspěchu Maďarského programu pomoci však je, že pro nás vážnou palbou je, že Spojené státy, které stejně jako Maďarsko nepřijaly Migrační pakt OSN, nedávno uzavřely dohodu o humanitární spolupráci s Maďarskem vláda. Obrovský úspěch diplomacie, který je potvrzením jeho průkopnické a vůdčí role v tomto programu.

– Zaměřují se pouze na Střední východ?

– Kromě Sýrie, Iráku, Libanonu a Egypta je maďarská vláda přítomna také v Africe, například v Keni, kde humanitární katastrofy a nedostatek vody ovlivňují oblasti, kde žijí křesťané. Maďarští specialisté a inženýři na vodu mají znalosti světové úrovně, což je také ekonomický potenciál pro Maďarsko, kde je propojena oblast humanitární pomoci a mezinárodní rozvojové spolupráce.

– Přibližně kolik peněz půjde do této oblasti?

 V letech 2016 až 2018 jsme utratili 6,7 miliardy HUF na pomoc pronásledovaným křesťanům, což je autentická křesťansko-demokratická reakce maďarské vlády místo podpory migrace.