Podle italské studie budou typičtí konzumenti hmyzu muži a mládež

Podle italské studie budou typičtí konzumenti hmyzu muži a mladí muži
Podle italské studie budou typičtí konzumenti hmyzu muži a mladí muži

Výzkum univerzit v Pise, Parmě, Gentu (Belgie), Cornell (USA) a Nanjing (Čína) porovnává názory lidí na nové potraviny.

ŘÍM – Podle průzkumu jsou spotřebitelé, kteří nejvíce akceptují zařazení jedlého hmyzu do svého jídelníčku jsou muži a mládež. Zpráva pochází ze studie zveřejněné v časopise Plos One a provedené univerzitami v Pise, Parmě, Gentu v Belgii, Cornellu ve Spojených státech a Nanjingu v Číně. Výzkum byl proveden prostřednictvím průzkumu provedeného v únoru a březnu 2022 na vzorku přibližně 3 000 lidí v pěti různých zemích (Belgie, Čína, Itálie, Mexiko a Spojené státy americké) s různou úrovní gastronomické kultury spojené s konzumací hmyz.

ČTI TAKÉ: Bude hmyz potravou budoucnosti?

„Jedná se o první studii, která srovnává několik zemí na různých kontinentech – vysvětluje Simone Mancini, výzkumník na Katedře veterinárních věd Univerzity v Pise – data shromážděná využíváme pro výzkum a publikace, které stále probíhají, jde o velmi užitečné pro každého, kdo se zabývá marketingem v tomto sektoru“.

ČTI TAKÉ: VIDEA | Klip Barilla o hmyzí mouce vyvolává společenské kontroverze

Výsledky průzkumu ukázaly, že pohlaví je hlavním faktorem ovlivňujícím míru akceptace konzumace hmyzu, přičemž největší odmítnutí je v Itálii (asi 85 % žen a 75 % mužů) a nejméně v zemích, jako je Mexiko (asi 46 % žen a 15 % mužů) a Číny (asi 62 % žen a 50 % mužů), kde je entomofágie kulturně akceptována. V zemích, kde je predispozice k zařazení hmyzu do jídelníčku nižší, konkrétně v Itálii a Belgii, je nižší věk faktorem, který pozitivně predisponuje ke konzumaci hmyzu. Konečně, s ohledem na všech pět zemí, přijetí zpracovaného hmyzu, například v mouce, bylo vždy vyšší než celého.

„Větší sklon ke konzumaci hmyzu u populace mezi 18 a 41 lety ve srovnání s populací nad 42 let lze vysvětlit zvědavostí mladších lidí na nové potraviny a větší citlivostí vůči otázkám souvisejícím s udržitelností potravin – říká Mancini – obecně. pokud jde o Itálii, výsledky částečně potvrzují, že Italové jsou méně připraveni zařadit tyto nové potraviny do svého jídelníčku, ale také ukazují, jak jiné evropské nebo západní země již tyto bariéry překonaly a jsou připraveny skočit na trh“ .

Za Univerzitu v Pise se studie zúčastnila také profesorka Roberta Moruzzo z katedry veterinárních věd spolu se Simone Mancini.

Správa společných bytů v Praze

Praha je velká, Praha je ráj, Pražáci jsou chytří jak rádio. V Praze je mnoho bytových domů, praha je džungle betonu a domy jsou na sebe natlačené jak jen to jde. V Praze je mnoho bytových domů spravováno prostřednictvím samosprávy a společenství bytových jednotek.

Společenství vlastníků Imrychova 982/5 Praha 4 – Kamýk IČO: 24128597
Společenství vlastníků Imrychova 982/5 Praha 4 – Kamýk IČO: 24128597

Například Společenství vlastníků Imrychova 982/5 Praha 4 – Kamýk IČO: 24128597 vede , , naproti tomu Společenství vlastníků domu Urbánkova 3365 – 3372 , Praha IČO 75100274

Mnoho lidí z bytového domu Pod strání 2162/23, Praha 10 Strašnice ,

Pod strání 2162/23, Praha 10
Pod strání 2162/23, Praha 10

 jsou si vědomy toho jak pohodlné je žít ve velkoměstě.

Ceny bytů v Praze vyletěly do rekordních výšin. Developeři tvrdí, že je to zčásti dáno i tím, že se protahuje schvalování projektů a vzniká tak méně příbytků, než by mohlo. Počet domů, a ještě přesněji počet bytů, je totiž velmi úzce spojený s počtem obyvatel. V zásadě lze dovodit, že v lokalitách, kde dlouhodobě klesá počet obyvatel, klesá i počet domů, resp. bytů. Podle „definitivních výsledků“ sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 zahrnoval bytový fond ČR celkem 4 756 572 bytů, z toho bylo 4 104 635 obydlených bytů, z nichž 43,7 % v rodinných domech a 55 % v bytových domech. Představovalo to 456 všech bytů (obydlených i neobydlených) na 1000 všech obvykle v ČR bydlících obyvatel (v bytech i mimo byty), resp. 393 obydlených bytů na 1000 všech obvykle v ČR bydlících obyvatel (v bytech i mimo byty). Pro srovnání – ve vybraných evropských zemích dosahují uvedené ukazatele vybavenosti následujících hodnot: Belgie 483, resp. 415; Bulharsko 527, resp. 361; Německo 496, resp. 452; Španělsko 540, resp. 387; Polsko 341, resp. 332; Rakousko 530, resp. 435; Slovensko 360, resp. 322.