Kontrola SZPI: dvě třetiny hodnocených olivových olejů porušily předpisy

Pravidelné kontroly olivových olejů ukazují, že se do ČR dovážejí výrobky, které svými charakteristickými vlastnostmi často neodpovídají deklarované kategorii a indikují, že dovozci podceňují schopnost dozorových orgánů v ČR hodnotit jakost olivových olejů. Přestože ČR není produkční zemí tohoto typu potraviny, úroveň kontroly olivových olejů v tuzemsku se uskutečňuje dle standardů kladených evropskými právními předpisy, a to za využití akreditovaných laboratoří v tuzemsku i zahraničí.

Výsledky letošní kontrolní akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zaměřené na kvalitu olivových olejů v tržní síti ČR ukázaly, že 67 % hodnocených vzorků nesplnilo požadavky právních předpisů. Nejzávažnější zjištění představovaly ty olivové oleje, které při hodnocení neodpovídaly označení „extra panenské“ a ve skutečnosti se jednalo o oleje nižší kategorie. Dva z takto vyhodnocených vzorků dokonce odpovídaly kategorii „lampantový olej“, který není určen k maloobchodnímu prodeji a je určen pouze k dalšímu zpracování.

Analýzy, které SZPI uskutečnila v akreditované laboratoři Laboratory of Olive Oil Tasting ve Slovinsku a v tuzemské akreditované laboratoři SZPI, potvrdily, že z 21 hodnocených vzorků celkem 14 vzorků je nevyhovujících. U 10 vzorků nešlo o „extra panenské“ oleje, jak výrobci uvedli na obalu, ale o nižší třídu kvality olejů. Tuzemští spotřebitelé tak byli klamáni nepravdivou deklarací na etiketě. U celkem 6 vzorků inspektoři konstatovali nedostatky v označení olejů (u 2 vzorků inspektoři zjistili neodpovídající kategorii i nevyhovující značení).

Detailní přehled všech nevyhovujících i vyhovujících vzorků, včetně názvu, místa prodeje i fotodokumentace, SZPI zveřejnila na webu Potraviny na pranýři v sekci Tematické kontroly.

Cílem akce SZPI bylo prověřit, zda extra panenské a panenské olivové oleje různých zemí původu splňují fyzikální, chemické a senzorické parametry a požadavky na značení stanovené nařízeními Komise (EU) 2022/2104 a 2022/2105 a dalších předpisů.

Potravinářská inspekce bude v kontrole jakosti a bezpečnosti olivových olejů pokračovat v obdobné intenzitě i v příštím roce. O zjištěných nevyhovujících vzorcích SZPI informuje dozorové orgány v příslušných státech.

Potravinářská inspekce nařídila prodejcům stáhnout nevyhovující šarže z trhu a s kontrolovanými osobami zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/clanek/kontrola-szpi-dve-tretiny-hodnocenych-olivovych-oleju-porusily-predpisy.aspx