Co je metoda D21?

D21 – Janečkova metoda je moderní hlasovací systém založený na efektu více hlasů. Díky tomu, že si každý volič může vybrat hned několik kandidátů či stran, nalézá společenskou shodu lépe než jednohlasé metody. Při využití ve volbách navíc motivuje kandidáty k vedení pozitivnějších kampaní a zabraňuje tříštění hlasů, což je radikální změna.

Jak funguje?

Každý hlasující má k dispozici více hlasů, než kolik je vítězných možností. Hlasy mají stejnou váhu a hlasující je může, ale nemusí využít všechny. Pro každou z možností přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. V určitých typech hlasování může metoda obsahovat také hlas minusový. Pro udělení minusového hlasu je však nutné rozdat alespoň dva plusové. Počet plusových a minusových hlasů může být odlišný pro různé volební situace.

Možnost hlasovat pro více kandidátů pomáhá najít toho nejpřijatelnějšího

Nejpřínosnější je tento efekt při využití Janečkovy metody jako volebního systému. Jako volební systém totiž metoda favorizuje takové kandidáty, na nichž panuje co nejširší společenská shoda. Naopak znevýhodňuje kandidáty, kteří společnost rozdělují. Doplňkovou možností je využití minusového hlasu, jehož funkcí je především identifikovat a oslabit kontroverzní kandidáty, kteří rozdělují společnost.

Podrobná pravidla metody

Zdroj: https://www.ih21.org/d21-janeckova-metoda