Orlen na výrobu biopaliv první generace nerezignuje. Existuje prohlášení o obavách

PKN Orlen
PKN Orlen

Orlen se nevzdá výroby biopaliv první generace, informoval koncern z Płock. Pro dosažení cílů vyplývajících ze směrnice RED II bude koncern na trh implementovat biopaliva první generace i pokročilá – čteme v oznámení společnosti.

Podle směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 2018/2001 (tzv. RED II) se má podíl biopaliv v dopravě do roku 2030 zvýšit na 14 %, z toho maximálně 7 %. mají být biopaliva první generace . Jde o bioetanol a bionaftu, k jejichž výrobě se používají biosložky ze zemědělských surovin vč z kukuřice, brambor (škrob), cukrové řepy nebo rostlinných olejů vyrobených např. z řepkového semene. Směrnice podporuje výrobu biopaliv z odpadu, například dvojím započtením hmotnosti paliva vyrobeného z odpadu vzhledem k hmotnosti paliva vyrobeného z potravinářských surovin (např. řepka, pšenice, kukuřice).

„Proto se PKN Orlen neodchýlí od biopaliv první generace“ – informoval PKN Orlen.

Přizpůsobení se směrnici EU
Koncern z Płock zdůraznil, že pro dosažení cílů vyplývajících z pokynů RED II bude na trh zavádět jak biopaliva první generace, tak pokročilá biopaliva (vyráběná z nepoživatelných surovin).

PKN Orlen ujistil, že „důsledně investuje do oblasti biopaliv první generace a také provádí projekty týkající se pokročilých biopaliv v souladu s pokyny směrnice RED II“.

„V areálu Výrobního závodu v Płocku se staví jednotka HVO (hydrogenované rostlinné oleje) o kapacitě 300 tisíc tun. Tato instalace bude schopna zpracovávat rostlinný olej i použité oleje, tzv. UCO. , na syntetické biouhlovodíky, které mohou být biosložkou pro motorové nafty nebo letecké palivo,“ uvedl PKN Orlen.

Bylo doplněno, že skupina Orlen vyvíjí také biorafinerii ve své dceřiné společnosti Orlen Południe .

„V Trzebinii se loni rozšířilo zařízení na výrobu esterů o 25 tisíc tun ročně. Současná kapacita je 275 tisíc tun roční produkce metylesterů, které jsou složeny do motorové nafty. Kromě toho je v provozu jednotka pro buduje se zde výroba esterů z použitých kuchyňských olejů, tzv. UCOME. kapacita 30 tisíc tun “- informoval koncern z Płocku.

Bylo také připomenuto, že v Jedlicze se staví pokročilá bioetanolová jednotka s kapacitou 25 tisíc tun. tun ročně, k jejichž výrobě bude sláma použita.

Skupina Orlen také provádí testy kohydrogenace rostlinných olejů na zařízeních HON (Hydrodesulfurization of Diesel Oil), aby se potvrdila možnost a rozsah využití stávající technické infrastruktury v Płocku pro výrobu biosložek.

Orlen chce být lídrem na trhu s bioplynem
Koncern se zabývá i výrobou bioplynu . Na konci ledna tohoto roku. Orlen Południe a Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oznámily, že společně založí společnost, která bude investovat do rozvoje továrny na biometan. Orlen Południe v něm bude mít 51 procent a PGNiG 49 procent. akcií.