Existuje dyslexie v systémech psaní, jako je japonština a čínština?

Existuje dyslexie v systémech psaní, jako je japonština a čínština?
Existuje dyslexie v systémech psaní, jako je japonština a čínština?

Je to běžná potíž s učením, která může způsobit problémy se čtením, psaním a pravopisem. Ale co v různých systémech psaní?

Čínské znaky představují celé slabiky, zatímco západní jazyky používají písmena k reprezentaci fonémů (jednotlivých zvuků, které tvoří každou slabiku). Japonština má několik různých znakových sad, které kombinují prvky obou systémů.

Dyslexie je mezi čínskými mluvčími méně častá, ale rozhodně existuje. Studie z roku 2004 na univerzitě v Hong Kongu však použila skenování magnetickou rezonancí, aby ukázala, že různé oblasti mozku byly zapojeny do dyslexie čínských mluvčích oproti anglickým mluvčím. To naznačuje, že dyslexie není jediná porucha a existují příklady lidí, kteří jsou dyslektici v jednom jazyce, ale ne v jiném.