CESTOVÁNÍ PO KANADĚ

CESTOVÁNÍ PO KANADĚ
TIPY A RADY PRO CESTOVÁNÍ PO KANADĚ
Jaký způsob cestování po zemi je pro Kanadu nejvhodnější?
Cestování veřejnými prostředky mimo větších měst Kanady je poněkud náročné. Železničních tratí je totiž málo a autobusová doprava funguje sice spolehlivě, ale spoje často nejezdí do míst, kde se nacházejí hotely apod. Letecká doprava je zase trochu nepřehledná, protože své služby poskytuje velké množství kanadských přepravců. Proto není divu, že nejvyužívanějším způsobem dopravy po Kanadě je osobní automobil. V Kanadě existuje skutečně kvalitní síť dálnic a oblibě automobilismu přidává i nízká cena benzínu.

Co se týče nákladů na dopravu, tak je letecká doprava určitě nejdražší. Cestování vlakem nebo autobusem je poměrně levné a senioři a děti mají velké slevy. Cestování autem je středně drahé, ale velmi zajímavým způsobem je tzv. driveaway – autem cestujete na náklady majitele, který auto potřebuje přepravit z místa na místo.

Kde najdete další informace?

Autobusem: www.greyhound.com, www.grayline.ca, www.moosenetwork.ca
Letecky: www.aircanada.com
Vlakem: www.viarail.ca
Autem: www.alamo.com, www.avis.com, www.budget.com, www.dollar.com,

Automobilový průmysl v Kanadě a jeho podíl na Kanadské ekonomice

Automobilový průmysl: představuje největší sektor výroby dopravních prostředků. Působí v něm více než 1,3 tisíc společností s ročními tržbami převyšujícími 70 mld. CAD z čehož více než 70% směřuje na export. Kanada je integrovanou součástí severoamerického automobilového trhu, její podíl dosahuje 16% a instalovaná výrobní kapacita představuje 2,3 mil. jednotek ročně. V Kanadě se vyrábějí osobní a nákladní vozidla, lehká nákladní vozidla, tahače, autobusy, školní autobusy, ale i vojenská vozidla.
Na kanadském trhu se postupně začínají prosazovat i úsporné automobily a hybridy s kombinovaným elektrickým pohonem. Prvním hybridem montovaným v Kanadě je SUV Lexus RH450h (závod firmy Toyota v Cambridge, provincie Ontario). V Kanadě působí světoví automobiloví výrobci jako Chrysler (výrobní závody v Bramptone a Windsoru / provincie Ontario), Ford (Oakville / Ontario), General Motors (Oshawa / Ontario), Honda (Alliston / Ontario) a Toyota (Cambridge, Woodstock / Ontario). výrobu nákladních vozidel a autobusů realizují společnosti Hino, Volvo Buses, Paccar, Motor Coach Industries.

Klíčové postavení v automobilovém průmyslu Kanady sehrává provincie Ontario, kde se nachází 12 montážních závodů pěti světových výrobců a více než 350 subdodavatelských firem, zaměstnávajících 90 tisíc pracovníků. V provincii Quebec působí dalších 250 subdodavatelských firem s 11,5 tisíci zaměstnanci.

Hlavní hospodářská odvětví Kanady

Klíčové postavení v kanadské ekonomice patří sektoru služeb, jehož podíl na tvorbě HDP se dlouhodobě pohybuje na úrovni 70%. V oblasti služeb jsou důležité finanční služby a pojišťovnictví (21,5% v roce 2017), realitní služby, pronájem leasing (15,8%) a velko a maloobchod (celkem 10,8%). odvětví produkující výrobky se na HDP podílejí 30 procenty. Důležitá je zde průmyslová výroba (10,4% HDP v r. 2017), stavebnictví (9,2%) a těžby surovin, ropy a zemního plynu (7,9%). Přínos zemědělství je méně relevantní a dlouhodobě nedosahuje ani 2% HDP.

Podíl vybraných sektorů na tvorbě HDP (%)

2014 2015 2016 2017
Zemědělství, lesnictví, rybolov 1,6 1,8 1,6 1,6
Těžba surovin, ropy, zemního plynu 8,0 10,5 10,6 10,6
Stavebnictví, distribuce plynu, el. energie 15,0 15,0 15,2 15,4
Průmyslová výroba 10,8 10,5 10,6 10,6
Velko-, maloobchod, doprava, skladování 15,0 15,0 15,2 15,4
Finanční, pojišťovací a realitní služby 19,1 19,3 19,4 20,0
Informatika, kultura, umění, rekreace 4,0 4,0 3,9 3,7
Odborné služby, restaurace, hotely 10,7 10,7 10,6 10,7
Vzdělávání, zdravotnictví, sociální/veřejné služby 21,1 20,9 20,7 20,8
Zdroj: Statistics Canada

Kanadský Ministr financí Bill Morneau lade důraz na vytvoření lepších podmínek pro zapojení žen

Automobilový průmysl v Kanadě a jeho podíl na Kanadské ekonomice
Automobilový průmysl v Kanadě a jeho podíl na Kanadské ekonomice

Kanadský Ministr financí Bill Morneau v březnu představil rozpočet na rok 2018/19, ve kterém klade důraz na vytvoření lepších podmínek pro zapojení žen do pracovního procesu, kybernetickou bezpečnost a diverzifikaci obchodu. Pro případ hospodářského šoku, jakým by mohl být například zánik dohody NAFTA, si vláda ponechává každoroční rozpočtovou rezervu ve výši 3,0 mld. CAD (2,4 mld. USD). Třetí rozpočet ministra financí Billa Morneaua nastínil mírné snížení schodku bez velkého nárůstu nových výdajů. Vláda přesto nedodrží svůj slib z předvolební kampaně v roce 2015 na vyrovnaný státní rozpočet do roku 2019. MIF předpokládá schodek ve výši 19,9 mld. CAD na roky 2017/18 a na roky 2018/19 v hodnotě 18,0 mld. CAD, což představuje téměř 1,0% HDP. Nejvýraznější negativní změnu zaznamenali infrastrukturní výdaje, jejichž čerpání bude v roce 2019 o 7,2 mld. CAD níže oproti původnímu plánu. Tyto prostředky vláda přesunula na jiné resorty. Zaměřením se na dlouhodobé výzvy pro kanadské hospodářství, včetně stárnoucí pracovní síly se vláda prostřednictvím rozpočtu zavázala k opatřením na zvýšení účasti a odměňování žen v pracovním procesu. Opatření mimo jiné zahrnují zlepšení podmínek otcovské dovolené a proaktivní legislativy týkající se spravedlivého odměňování ve federálně regulovaných odvětvích. Hlavní ekonomické riziko pro Kanadu momentálně představuje možný konec obchodní dohody mezi Kanadou, Spojenými státy a Mexikem. ukončení dohody by mělo za následek ohrožení kanadského exportu, jehož 75% putuje z Kanady právě do USA. Pro takové případy si vláda ponechává trojmiliardovou rezervu. rozpočet také vyčleňuje více než 500 mil. CAD na novou strategii kybernetické bezpečnosti zaměřenou na ochranu vládních sítí a boj proti kyberkriminalitě. Na posílení ekonomické diplomacie poskytla vláda Ministerstvu zahraničí 75 mil. CAD po dobu pěti let. Tyto prostředky budou sloužit především k navýšení počtu ekonomických diplomatů v Číně a Asii. Trudeaova vláda taktéž slibuje nová pravidla, která zabrání bankám a jiným finančním institucím získávat daňovou výhodu tím, že vytvoří umělé ztráty. Tento krok by měl ušetřit 560 milionů dolarů ročně do roku 2022. Zvýšení daně z tabáku umožní v následujících šesti letech vysbírat na daních 1,5 miliardy dolarů a po legalizaci marihuany v létě tohoto roku počítá vláda v příštích šesti letech s daňovými příjmy v hodnotě 690 mil. CAD.

V Evropě jsou vlády, které se tváří, že neporušily ani jedno lidské právo

Bezpečnost je dnes velmi relativní pojem. A co se týče demokracie: pokud se na ni zeptáte lidí, říkají o svobodných volbách a volených lídrech. Je však demokracie skutečně o tom? V Evropě jsou vlády, které se tváří, že neporušily ani jedno lidské právo. Hlásají: „Naši občané jsou stále v bezpečí, naši občané mají svá práva!“ Pokud je to tak, pak je demokracie pouze globální adoptovaná forma vlády. Musíme se začít bavit o populismu a populistických lídrech. Z toho vzniká apatie lidí, zejména mladých, nevěří, že mohou něco změnit, je třeba jim ukázat opak.

jak to udělat?
Pokud bude pro ně současná politika nelegitimní, pokud cítí, že si vláda bere jejich peníze a nic nedělá, budou vytvářet ostrovy extremismu. Bojuje s tím i Evropa. Mnoho podporovatelů extremismu má opodstatněné požadavky. Je třeba začít upřímnou veřejnou diskusi o problémech, které lidé pociťují. Politici a média dnes šíří jen paniku, která ještě více faktorem nejistoty lidí a šíří strach. Vše jen proto, že politici a média nemají upřímný dialog s občany.

jak to udělat, aby hlas občanů měl větší sílu?
Je v zájmu samotných zákonodárců, aby dali více legitimity občanům, kteří již lokálně pomáhají v rámci nějaké organizace či sdružení. Nepotřebujete, aby vás řídil stát. Chcete, aby vyslechl vaše potřeby. Proto nejde jen o to, dát institucím více rozhodovací síly, třeba přibrat lokálních odborníků k diskusi a poslechnout lidí. Otázka zní, jak přinutíme současných lídrů uvědomit si, že ztratí svou autoritu a moc, pokud neposílí základy společnosti.

Pokud máte kvalitní vzdělání, kvalitní znalosti a dovednosti a v neposlední řadě kulturní vzdělanost, která je neméně důležitá, dá se pak vést otevřený dialog a dají se řešit konkrétní problémy, které tíží lidí.

neměli by se lidé dožadovat větší odpovědnosti politiků?
Lidé se toho nebudou dožadovat, pokud si budou myslet, že politika je něco, na čem nezáleží.

jak tedy přimět lidi, aby se více zajímali a angažovali?
Steven Harper byl předchůdce dnešního kanadského premiéra Justina Trudeau. Byl něco jako kanadská verze Donalda Trumpa. Když podruhé zvítězil ve volbách v roce 2011 při malé volební účasti, všichni byli zaskočeni a naštvaní. Zjistilo se, že mnoho lidí nešlo ani volit, protože očekávali, že správnou volbu za ně udělají ti druzí. Velká změna nastala až v roce 2015, kdy většina voličů ani nebyla za Trudeaua, ale vysloveně proti Harperovi. Pokud mají tedy lidé pocit, že mohou skutečně něco ztratit, že jejich hlas není slyšen, nebo jako v případě Kanady, že jejich hodnoty jsou dehonestované, musí je to spojit, a ne rozdělit. Pokud jste apatický a nevidíte posun a šanci něco změnit, načež se snažit? Ale každý jednotlivec může vstát a změnit systém váhou svého hlasu.

pokud věci v zemi nefungují, je namístě z ní uprchnout?
Musíte si položit otázku jako otec rodiny ve válkou zmítané zemi, kde ani jedna ze stran nesdílí váš názor, zůstanu a budu bojovat, nebo uteču se svou rodinou a zachovám ji? Pro mě by to byla jasná volba. Nemůžete bojovat za něco, čemu nevěříte a očekávat, že si budou lidé vážit kus země více než vlastní děti.

Přichází nový Hyundai Tucson s cenou od 18 990 €

Nový Hyundai Tucson, nejprodávanější model segmentu SUV-C v roce 2017 na Slovensku, přináší řadu novinek:

Propracovaný design karoserie, předních reflektorů a zadních skupinových svítilen
Přední Full-LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel
Vylepšený interiér s důrazem na kvalitu materiálů a dílenského zpracování
Nejmodernější bezpečnostní prvky chránící posádku auta, včetně adaptivního tempomatu
Prémiový audiosystém Krell, rádio se 7-palcovým barevným LCD a bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
Služby Apple Car Play a Android Auto
360stupňový systém monitorování okolí vozu 4 kamerami
Nové úsporné motory splňující emisní normu Euro 6c
Nová osmistupňová automatická převodovka s hydrodynamickým měničem.
Moderní design, větší pohodlí
Nejprodávanější SUV značky Hyundai přichází s celou řadou novinek, které jeho používání udělají ještě pohodlnějším, úspornějším a bezpečnějším. Karoserie Tucsonu dostala novou přední masku, špičkové reflektory osazené moderní LED technikou a funkcí automatického přepínání dálkových světel. V zadní části se nachází vylepšená grafika skupinových svítilen, které spolu s novým difuzorem pod nárazníkem podtrhují sportovně elegantní design modelu Hyundai Tucson.

Velký důraz klade Hyundai i na prostor pro posádku. Cílem je, aby se lidé v Tucsonu cítili ještě komfortnější a bezpečnější. Nové jsou měkčené a na dotek příjemné materiály, od výbavy Style je vrchní část palubní desky potažená kůží. Nové jsou samozřejmě i čalounění interiéru a sedadel.

Široká paleta motorizací
Hyundai velmi citlivě sleduje požadavky svých zákazníků a tak nový Tucson přichází i se zajímavými novinkami v oblasti pohonu. Na výběr jsou dva benzínové agregáty. Základ nabídky tvoří osvědčený benzinový čtyřválec 1.6 GDi (97 kW / 132 k). Pokud chtějí klienti více výkonu a současně i osvědčený pohon 4×4, Tucson nabízí i přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDi (130 kW / 177 k). Tento motor je k dispozici nejen se šestistupňovou manuální převodovkou, ale také s oblíbenou sedmistupňovou automatickou převodovkou 7DCT.

hyundai se připravuje na další model N: Nový i30 Fastback N

Zájemci o dieselový motor mají na výběr ze dvou výkonových alternativ motoru 1,6 CRDi – 85 kW / 115 k, respektive 100 kW / 136 k. Výkonnější z nich je k dispozici také s pohonem 4×4 a sedmistupňovou automatickou převodovkou 7DCT. Vrcholem nabídky dieselových agregátů, a to nejen co do výkonu, je špičkový dvoulitr CRDi s maximálním výkonem 136 kW (186 k). K motoru 2,0 CRDi je možné objednat i novou osmistupňovou automatickou převodovku s hydrodynamickým měničem.

Hyundai podpoří sportování dětí na Slovenské školách

Bezpečnost na prvním místě
Nové technologie přinesou cestujícím větší komfort, požitek z jízdy a také výrazně vyšší aktivní a pasivní bezpečnost. Při parkování ve stísněných prostorách řidič ocení monitorování okolí vozu prostřednictvím čtyř kamer, které sledují celé okolí vozidla. Během jízdy přijde vhod adaptivní tempomat s funkcí auto stop a start, zda systém sledování únavy řidiče. K pohodě na dlouhých cestách v novém Hyundai Tucson zase přispějí multimediální systém se 7 „barevným LCD s RDS a službami Apple Car Play a Android Auto, bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, prémiový audio systém Krell se zesilovačem (8x45W) a napájecí USB port pro cestující na zadních sedadlech.

K novému Hyundai Tucson poskytuje automobilka záruku 5 let bez omezení počtu ujetých kilometrů. Nový Hyundai Tucson se dostane na Slovensku do prodeje v druhé polovině června a startuje s cenovkou 18 990 €. Kompletní ceník najdete na www.hyundai.sk.