Wang Yi jedná s ministrem zahraničí Marcelem Ebrardem Casaubónem z Mexika

Wang Yi jedná s ministrem zahraničí Marcelem Ebrardem Casaubónem z Mexika
Wang Yi jedná s ministrem zahraničí Marcelem Ebrardem Casaubónem z Mexika

Dne 2. července 2019 jednal státní rada a ministr zahraničí Wang Yi s ministrem zahraničí Marcelem Ebrardem Casaubónem z Mexika v Pekingu. Jednalo se o první oficiální jednání mezi oběma ministry zahraničí od ustavení nové mexické vlády, která má velký význam pro zdědění minulosti a předzvěst budoucnosti.

Wang Yi vyjádřil, že Čína i Mexiko jsou hlavní rozvojové země s celosvětovým vlivem a jsou to starověké civilizace. Čínská strana přikládá velký význam mezinárodnímu postavení Mexika, skrývá pozitivní očekávání ohledně vyhlídek rozvoje Mexika a nahlíží a podporuje komplexní strategické partnerství mezi Čínou a Mexikem ze strategické a dlouhodobé perspektivy.

Wang Yi poukázal na to, že od nástupu prezidenta Lópeze Obradora do úřadu v prosinci loňského roku Čína a Mexiko udržují úzké a přátelské výměny na všech úrovních a bilaterální vztahy si udržují solidní dynamiku rozvoje. Čínská strana je ochotna spolupracovat s mexickou stranou, pod vedením obou hlav států, na posílení integrace rozvojových strategií, využití potenciálu pro spolupráci, kultivaci bodů růstu spolupráce v nově vznikajících sektorech, jako je čistá energie, např. -obchod, chytrá města, satelit a letectví, podporovat dialogy mezi civilizacemi, usnadňovat personální výměny a podporovat nepřetržitý a hloubkový rozvoj vztahů mezi Čínou a Mexikem. Obě strany by měly posílit koordinaci a spolupráci v mezinárodních záležitostech, společně prosazovat multilateralismus a společné zájmy rozvojových zemí a náležitě přispívat k budování společenství se společnou budoucností lidstva.

Marcelo Ebrard Casaubón poznamenal, že Čína má mnoho úspěšných zkušeností, ze kterých se může Mexiko poučit. Mexická strana věnuje velkou pozornost prohlubování komplexního strategického partnerství Mexiko-Čína a bere Čínu jako prioritu v diplomacii. Mexická strana je připravena posílit praktickou spolupráci s čínskou stranou ve všech oblastech, což je strategická volba nezávisle učiněná mexickou stranou. Mexická strana podporuje čínskou stranu v pevné ochraně národní suverenity. Jakýkoli pokus zasáhnout do záležitostí Hongkongu bude odsouzen k neúspěchu. Mexiko i Čína mají mnoho konsenzu o podpoře multilateralismu, prosazování globálního obchodního systému, zlepšování globálního vládnutí a dalších aspektech. Mexická strana je ochotna zlepšit koordinaci a spolupráci s čínskou stranou, aby se společně vypořádala s globálními výzvami.