Výročí prvního dodatku

Dne 25. září 1789, v době kdy o šest let předtím skončila americká revoluce, byl osud národa stále nejistý. Spojí se 13 kolonií do jediné unie nebo zůstanou samostatnými státy? Navrhovaná ústava nedokázala získat konsenzus a ti, kteří byli proti, požadovali více osobních práv a svobod, než je uvedeno v návrhu.

Thomas Jefferson napsal Jamesu Madisonovi, že Listina práv byla tím „na co mají lidé nárok vůči každé vládě na Zemi“.

Bylo to přesně před 230 lety, 25. září 1789, kdy první federální kongres Spojených států ve společném usnesení formálně navrhl 12 změn ústavy. Články tři až 12 byly nakonec začleněny do Listiny práv a staly se prvními 10 dodatky k ústavě Spojených států Amerických.

O více než dva roky později, 15. prosince 1791, byly ratifikovány požadovanými třemi čtvrtinami států, které utěsnily osud nové republiky.

„Kongres nepřijme žádný zákon, který by určoval státní náboženství nebo zakazoval svobodné vykonávání náboženské víry; nebo omezoval svobodu slova nebo tisku; nebo právo lidu klidně se shromáždit a požádat vládu o nápravu křivdy. “

Bylo to revoluční jako bývají války, tyto dodatky byly ještě revolučnější , protože zaručovaly práva jednotlivce – něco, co se dříve nikdy nezačlenilo do práva nevyvratitelně.

První dodatek zaručuje, že „Kongres nedopustí žádný zákon, který určí státní náboženství náboženské zařízení nebo bude bránit svobodné vykonávání víry; nebo omezí svobodu slova nebo tisku; nebo právo lidu klidně se shromáždit a požadovat vládu o nápravu křivdy. “

__________________

Scientologická církev od svých počátků uznává, že svoboda náboženského vyznání je základním lidským právem. Ve světě, kde jsou konflikty často spojovány s netolerancí náboženských vyznání a praktik jiných, učinila Církev po více než 50 let prvořadým zájmem zachování náboženské svobody.

Církev publikuje tento blog, aby pomohla lépe porozumět svobodě náboženského vyznání a přesvědčení a poskytovat zprávy o náboženské svobodě a otázkách ovlivňujících tuto svobodu po celém světě.

Pro více informací navštivte webové stránky Scientology nebo Scientology Network.