Visegrádská čtyřka – čtyři středoevropské postkomunistické země Česká republika, Slovenská republika, Maďarská republika, Polská republika

Názvem Visegrádská čtyřka se neoficiálně označují čtyři středoevropské postkomunistické země Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská republika. Skupina se původně nazývala Visegrádskou trojkou; čtyřka se za ní stala v důsledku rozdělení České a Slovenské federativní republiky roku 1993.

Název tohoto seskupení se zrodil během schůzky mezi prezidentem ČSFR Václavem Havlem, předsedou maďarské vlády József Antall a polským prezidentem Lechem Wales, která se uskutečnila 15. února 1991 v severomaďarském městě Visegrád. Tři vůdci zde podepsali deklaraci o úzké spolupráci svých tří (dnes čtyř) zemí na cestě k evropské integraci. Po pádu komunistických režimů sehrála vzájemná spolupráce těchto zemí významnou roli při přechodu od totalitního režimu k svobodné, pluralitní a demokratické společnosti.

Visegrádská spolupráce v praxi

Visegrádská spolupráce je každoročně koordinována rotujícím předsednictvím. Podle Koncepce předsednictví poprvé v letech 1999-2000. , Česká republika převzala místo, po něm následuje Polsko, Maďarsko a Slovensko po dobu jednoho roku. Význam visegrádské skupiny je také naznačen faktem, že politické vrcholové vedení čtyř zemí s partnery mimo země V4, V4 + od roku 2000 (obvykle několikrát v předsednictví). Podle zavedené praxe je politickým programem předsednictví, že členské státy V4 se vzájemně shodují a předsednictví je odpovědné za jeho navrhování a provádění .

Spolupráce Visegrádské skupiny se stala moderní a stala se přirozenou ve smyslu slova, nejedná se především o velké události, ale spíše o praktické detaily. Spolupráce vlády se provádí především na odborné úrovni a provozně – v praxi to znamená, že ministerstva čtyř zemí a dalších institucí jsou v úzkém kontaktu, vymezují praktické úkoly spolupráce a hodnotí svůj potenciál. V rámci spolupráce V4 jsou ministerstvy primárně odpovědné za ministerstva zahraničních věcí, včetně tzv. národní koordinátoři V4 a jejich zástupci.