Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady, Praha IČO 00200191

Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady, Praha IČO 00200191
Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady, Praha IČO 00200191

Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady
IČO: 00200191
FORMA: Pobočný spolek
SCHRÁNKA: n49fqqn
DIČ (DPH): CZ00200191, Detail plátce DPH
ADRESA: Polská 2400/1A, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha

Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady, Praha IČO 00200191
Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady, Praha IČO 00200191

TELEFON: 222 265 900
EMAIL: info@sokolvinohrady.cz
WWW: www.sokolvinohrady.cz
Datum vzniku a zápisu 31. říjen 1990
Spisová značka L 27745/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady
Sídlo Polská 2400/1a, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo 00200191
Právní forma Pobočný spolek
Hlavní spolek
Česká obec sokolská IČO: 00409537
Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha
Výbor jednoty
Starosta
PhDr. JAN BORIS UHLÍŘ Ph.D.
Praha
Den vzniku funkce: 28. březen 2019
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Místostarosta
ing. Petr Janů
Praha
Den vzniku funkce: 28. březen 2019
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Jednatel
Ing. PETR MONDSCHEIN Ph.D.
Praha
Den vzniku funkce: 28. březen 2019
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Hospodářka
Ing. Eva Pavelková
Praha
Den vzniku funkce: 28. březen 2019
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Člen
Ing. Dalibor Nigrin
Praha
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Členka
Ing. Lenka Kocmichová
Praha
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Členka
Helena Vaňková
Praha
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Člen
Jiří Kos
Praha
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Člen
RNDr. Vladimír Richter CSc.
Praha
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Člen
Luděk Pokorný
Praha
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Člen
Karel Svoboda
Praha
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Kontrolní komise jednoty
Předseda kontrolní komise
Marie Doležalová
Praha
Den vzniku funkce: 28. březen 2019
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Člen kontrolní komise
Ing. TOMÁŠ BĚHAN
Praha
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Člen kontrolní komise
Libor Pokorný
Praha
Den vzniku členství: 28. březen 2019
Počet členů 11
Počet členů 3
Výpis ze Stanov České obce sokolské: Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výboru jednoty nebo s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty. V jednotách, kde počet zletilých členů je menší než 50, může funkci kontrolní komise jednoty vykonávat jen jeden člen, který je zvolením pověřen výkonem kontrol.
Způsob jednání
Výpis ze Stanov České obce sokolské: Jménem tělocvičné jednoty je oprávněn jednat za splnění podmínky uvedené v odst. 10.1. Stanov ČOS, týkající se nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednoty, starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za jednotu společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti starosty podepisuje místostarosta jednoty a v nepřítomnosti jednatele člen Výboru jednoty, který k tomu byl rozhodnutím Výboru jednoty pověřen. V případě nakládání s nemovitým majetkem jednoty se k jednání připojí písemný souhlas Předsednictva ČOS, vydaný v souladu s ustanovením odst. 10.1. Stanov ČOS.