Zprostředkovatelé pracovních míst v Irsku – pravidla podle nich mohou pracovat

Agentury které zprostředkovávají práci v Irsku musí být pro tuto činnost držiteli licence podle irského práva a nesmí pracovníkům účtovat poplatek nebo poplatky za vyhledání pracovního místa.

Zprostředkovatelé pracovních míst v Irsku - pravidla podle nich mohou pracovat
Zprostředkovatelé pracovních míst v Irsku – pravidla podle nich mohou pracovat

NEŽ ODJEDETE Z ČESKÉ REPUBLIKY OVĚŘTE SI, ZDA MÁTE TYTO NÁLEŽITOSTI:

  • platný cestovní pas členské země EU/ EHP nebo Švýcarska nebo platný národní průkaz totožnosti,
  • kopii pracovní smlouvy nebo pracovních podmínek (přičemž jim musíte rozumět),
  • zajištěné ubytování v Irsku v oblasti, do které se chcete přestěhovat,
  • evropský průkaz zdravotního pojištění, prostředky na pokrytí mimořádných lékařských výdajů nebo soukromé zdravotní pojištění (nepovinné),
  • dostatek peněz na pokrytí doby do první výplaty mzdy nebo, vpřípadě potřeby, na návrat domů,
  • příslušné E formuláře (U1/U2/U3)

Irská republika neuplatňuje žádná omezení přístupu na trh práce pro občany České republiky.

Pro získání práce v Irsku tedy nebudete potřebovat pracovní povolení. Občané EU, EHP (Evropský hospodářský prostor) a Švýcarska mají právo pracovat v Irsku
bez pracovního povolení a ohledně mzdy a pracovních podmínek mají stejná práva jako občané Irska.