Stop benzínovým a naftovým autům od roku 2035, tam je definitivní ok od Evropského parlamentu

Stop benzínovým a naftovým autům od roku 2035, tam je definitivní ok od Evropského parlamentu
Stop benzínovým a naftovým autům od roku 2035, tam je definitivní ok od Evropského parlamentu

Evropský parlament definitivně stanovil nová pravidla pro snižování emisí: od roku 2035 přestat znečišťovat automobily na benzín a naftu

Evropský parlament definitivně schválil nové závazné cíle pro snižování emisí CO2 z nových osobních a lehkých užitkových vozidel. Poslanci EP podpořili 340 hlasy pro, 279 hlasů a 21 se zdrželo hlasování, dohodu dosaženou s Radou o povinnosti snížit emise CO2 u nových automobilů a dodávek v souladu s ambiciózními cíli EU v oblasti klimatu.

Schválená legislativa obsahuje povinnost pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla neprodukovat od roku 2035 žádné emise CO2 . Cílem je snížit emise z těchto typů vozidel o 100 % ve srovnání s rokem 2021. Průběžné cíle snížení emisí pro rok 2030 byly stanoveny na 55 % pro osobní automobily a 50 % pro dodávky. Po závěrečném hlasování v plénu bude muset Rada EU před zveřejněním v Úředním věstníku text formálně schválit.

NÁKUP STROJŮ S NULOVÝMI EMISEMI BUDE MENŠÍ NÁKLADY

„Legislativa podporuje výrobu vozidel s nízkými a nulovými emisemi. Kromě toho obsahuje ambiciózní revizi cílů do roku 2030 a cíle nulových emisí pro rok 2035, což je zásadní pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050,“ vysvětluje zpravodaj Jan Huitema (Renew, NL). Tyto cíle „vyjasní automobilový průmysl a podpoří inovace a investice výrobců. Nákup a řízení vozů s nulovými emisemi bude pro spotřebitele méně zatěžující a povede k rychlému rozvoji trhu s ojetinami. Udržitelná jízda se stane dostupnou pro každého,“ dodává Huitema.

Do roku 2025 Komise předloží metodiku pro hodnocení a vykazování údajů o emisích CO2 v průběhu životního cyklu automobilů a dodávek prodávaných na trhu EU. Metodika bude případně doplněna legislativními návrhy.
Do prosince 2026 bude Komise sledovat rozdíl mezi mezními hodnotami emisí a skutečnými údaji o spotřebě paliva a energie. Kromě toho Komise předloží metodiku pro úpravu emisí CO2 specifických pro výrobce.
Existuje úplná výjimka pro ty, kteří vyrábějí méně než 1 000 nových vozidel ročně.
Výrobci s omezeným ročním objemem výroby (1 000 až 10 000 nových osobních automobilů nebo 1 000 až 22 000 nových dodávek) mají nárok na výjimku do konce roku 2035.

PObídky k prodeji

Současný pobídkový mechanismus pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi (ZLEV) bude přizpůsoben tak, aby vyhovoval očekávaným trendům prodeje: pro výrobce, kteří prodávají více vozidel s nulovými až 50 g emisí CO2/km, jako jsou elektrická vozidla a efektivní hybridní elektrická vozidla. Od roku 2025 do roku 2029 byla referenční hodnota ZLEV stanovena na 25 % pro prodej nových osobních automobilů a 17 % pro nové dodávky. Počínaje rokem 2030 bude tato pobídka zrušena. Každé dva roky, počínaje koncem roku 2025, bude Komise zveřejňovat zprávu, která posoudí pokrok dosažený směrem k mobilitě v silniční dopravě s nulovými emisemi.

Zdroj: https://www.dire.it/14-02-2023/872793-stop-alle-auto-a-benzina-e-a-diesel-dal-2025-ce-lok-definitivo-del-parlamento-europeo/