STATISTICKÁ DATA O ICT VE ŠKOLÁCH V PODOBĚ OTEVŘENÝCH DAT

STATISTICKÁ DATA O ICT VE ŠKOLÁCH V PODOBĚ OTEVŘENÝCH DAT

opendata-small.png
V souvislosti s plněním opatření 5.3.1 Strategie digitálního vzdělávání jsou útvary zodpovědné za zjišťování dat a informací povinny zajišťovat zveřejňování dat o využívání digitálních technologií pro učení a kvalitu rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků, a to v otevřených formátech k volnému využití a k dalším analýzám.

STATISTICKÁ DATA O ICT VE ŠKOLÁCH V PODOBĚ OTEVŘENÝCH DAT
STATISTICKÁ DATA O ICT VE ŠKOLÁCH V PODOBĚ OTEVŘENÝCH DAT

Z tohoto pohledu publikuje ministerstvo údaje z výkazu R13-01 o ředitelství školy, které se dotýkají vybavení školy počítači (oddíl XV.) a ostatními ICT (oddíl XVI.). Tato data jsou ve vztahu ke konkrétní škole anonymizována.