Srovnávací hospodářské politiky a náklady na integraci pro země východní Evropy žádající o evropské členství

Srovnávací hospodářské politiky a náklady na integraci pro země východní Evropy žádající o evropské členství
Srovnávací hospodářské politiky a náklady na integraci pro země východní Evropy žádající o evropské členství

Pád berlínské zdi na konci roku 1989 symbolicky znamenal začátek přechodu od socialistického systému k tržnímu hospodářství. Krátce po této historické události zavedly komunistické politické režimy země střední a východní Evropy do nové éry – v literatuře známé jako éra „postsocialismu“.

Na konci druhé světové války je Braniborská brána silně poničena
Na konci druhé světové války je Braniborská brána silně poničena

Vlády těchto systémů provedly nezbytné reformy k „přesunu“ svých socialistických ekonomik do ekonomik kapitalistického typu a k co nejrychlejšímu přechodu k novému politickému a ekonomickému systému založenému na demokracii a volném trhu. Specifičnost transformující se ekonomiky souvisí se třemi rozměry: liberalizace cen, otevírání hranic a privatizace. Tato práce představuje období ekonomických změn v zemích střední a východní Evropy od 90. let (začátek ekonomické transformace ve většině zemí střední a východní Evropy) do roku 2005 (rok po integraci osmi zemí střední a východní Evropy do EU). V této práci se zajímáme pouze o ekonomická kritéria zemí pro vstup do EU. Přechodné období zemí střední a východní Evropy bylo od počátku (1990) narušeno ekonomickými změnami. Ve všech těchto ekonomikách, avšak s různou mírou úspěšnosti, byla v raných fázích přechodu dána priorita stabilizaci měny. Ta spočívala ve snížení počáteční makroekonomické nerovnováhy a zabránění spouštění inflačních spirál po uvolnění cen. . . . integrace osmi zemí střední a východní Evropy do EU). V této práci se zajímáme pouze o ekonomická kritéria zemí pro vstup do EU. Přechodné období zemí střední a východní Evropy bylo od začátku (1990) narušeno ekonomickými změnami. Ve všech těchto ekonomikách, ale s různou mírou úspěšnosti, byla v raných fázích přechodu dána přednost stabilizaci měny. Ta spočívala ve snížení počáteční makroekonomické nerovnováhy a zabránění spouštění inflačních spirál po uvolnění cen. . . . integrace osmi zemí střední a východní Evropy do EU). V této diplomové práci nás zajímají pouze ekonomická kritéria zemí pro vstup do EU. Přechodné období zemí střední a východní Evropy bylo od počátku (1990) narušeno ekonomickými změnami. Ve všech těchto ekonomikách, ale s různou mírou úspěšnosti, byla v raných fázích přechodu dána přednost stabilizaci měny. Ta spočívala ve snížení počáteční makroekonomické nerovnováhy a zabránění spouštění inflačních spirál po uvolnění cen. . . . ale s různou mírou úspěchu byla v raných fázích přechodu dána priorita peněžní stabilizaci. Ta spočívala ve snížení počáteční makroekonomické nerovnováhy a zabránění spouštění inflačních spirál po uvolnění cen. . . . ale s různou mírou úspěchu byla v raných fázích přechodu dána priorita peněžní stabilizaci. Ta spočívala ve snížení počáteční makroekonomické nerovnováhy a zabránění spouštění inflačních spirál po uvolnění cen. . .