Polární kruh

Polární kruh je myšlená kružnice na povrchu oběžnice, která vymezuje oblast, kde alespoň jeden den v roce centrální hvězda (slunce) nevystoupí nad obzor (nastane tzv. polární noc) nebo nesestoupí pod obzor (polární den). Polární kruh je obecně rovnoběžka, jejíž souřadnice se rovná úhlovému rozdílu osy rotace tělesa oproti rovině ekliptiky, jinými slovy 90° minus úhlová inklinace tělesa. Zpravidla na oběžnici existují dva polární kruhy, severní a jižní.

Polární kruh
Polární kruh

Na Zemi mají polární kruhy souřadnice přibližně 66° 33′ 39″ severní, resp. jižní šířky. Konkrétně jde o:

Severní polární kruh
Severní polární kruh

Severní polární kruh, kolem severního pólu. Prochází územím států Dánsko (Grónsko), Finsko, Island, Kanada, Norsko, Rusko, Švédsko a USA (Aljaška).
Jižní polární kruh, kolem jižního pólu. Prochází pouze územím Antarktidy.