Obrázky a představy těla v díle Michela Tourniera

Michel Tournier v roce 2005
Michel Tournier v roce 2005

Ať už jde o romány, příběhy, eseje, předmluvy nebo články, práce Michela Tourniera nese známku zaměření na tělo a jeho funkce. Na základě sčítání z románů je tato studie těla rozdělena do tří os. V první řadě jsou analyzovány reprezentace těla v textech, což umožňuje zdůraznit vznik ideálního těla, objektu narcistické touhy. Vzhledem k tomu, že fotografie je v práci neustále přítomna, tento výzkum poté zkoumá fotografické znázornění těla a také volby, v zásadě tematické, autora. Tato druhá osa zdůrazňuje význam scopic drive v kresbách a fotografii, stejně jako v beletrii nebo esejích. Konečně jde o vymezení kontur imaginárního textu, který, pokud patří více do domén vědomého a předvědomého než nevědomého, není tak jednoduchý, jak se zdá Nejprve na palubě. V každém okamžiku vyvstává také problém vztahu autora – textu – čtenáře a jeho postavení ve fantazii díla a v autorském projektu.