Letos bylo pořádné sucho

Letos bylo v létě pořádné sucho, které s přírodou pořádně zamávalo. Zemědělci neměli důvod k radosti, lidé museli začít více šetřit vodou, některé studny vyschly, některé řeky se téměř ztratili.

Letos bylo pořádné sucho
Letos bylo pořádné sucho

Definice a rozdělení sucha
Sucho je v přírodě opakovaný klimatický jev, jehož projevy se vyskytují i v čase i v prostoru. V suchými a polosuchými oblastech je chronickým problémem, ve vlhčích regionech může představovat pravidelně se opakující jev. sucho považujeme za situaci, kdy suma srážek za určité období nedosahuje tzv. normální (dlouhodobě ustálenou) úroveň srážek pro určité území (Wilham, Glantz, 1985).