Kanadský Ministr financí Bill Morneau lade důraz na vytvoření lepších podmínek pro zapojení žen

Kanadský Ministr financí Bill Morneau v březnu představil rozpočet na rok 2018/19, ve kterém klade důraz na vytvoření lepších podmínek pro zapojení žen do pracovního procesu, kybernetickou bezpečnost a diverzifikaci obchodu. Pro případ hospodářského šoku, jakým by mohl být například zánik dohody NAFTA, si vláda ponechává každoroční rozpočtovou rezervu ve výši 3,0 mld. CAD (2,4 mld. USD). Třetí rozpočet ministra financí Billa Morneaua nastínil mírné snížení schodku bez velkého nárůstu nových výdajů. Vláda přesto nedodrží svůj slib z předvolební kampaně v roce 2015 na vyrovnaný státní rozpočet do roku 2019. MIF předpokládá schodek ve výši 19,9 mld. CAD na roky 2017/18 a na roky 2018/19 v hodnotě 18,0 mld. CAD, což představuje téměř 1,0% HDP. Nejvýraznější negativní změnu zaznamenali infrastrukturní výdaje, jejichž čerpání bude v roce 2019 o 7,2 mld. CAD níže oproti původnímu plánu. Tyto prostředky vláda přesunula na jiné resorty. Zaměřením se na dlouhodobé výzvy pro kanadské hospodářství, včetně stárnoucí pracovní síly se vláda prostřednictvím rozpočtu zavázala k opatřením na zvýšení účasti a odměňování žen v pracovním procesu. Opatření mimo jiné zahrnují zlepšení podmínek otcovské dovolené a proaktivní legislativy týkající se spravedlivého odměňování ve federálně regulovaných odvětvích. Hlavní ekonomické riziko pro Kanadu momentálně představuje možný konec obchodní dohody mezi Kanadou, Spojenými státy a Mexikem. ukončení dohody by mělo za následek ohrožení kanadského exportu, jehož 75% putuje z Kanady právě do USA. Pro takové případy si vláda ponechává trojmiliardovou rezervu. rozpočet také vyčleňuje více než 500 mil. CAD na novou strategii kybernetické bezpečnosti zaměřenou na ochranu vládních sítí a boj proti kyberkriminalitě. Na posílení ekonomické diplomacie poskytla vláda Ministerstvu zahraničí 75 mil. CAD po dobu pěti let. Tyto prostředky budou sloužit především k navýšení počtu ekonomických diplomatů v Číně a Asii. Trudeaova vláda taktéž slibuje nová pravidla, která zabrání bankám a jiným finančním institucím získávat daňovou výhodu tím, že vytvoří umělé ztráty. Tento krok by měl ušetřit 560 milionů dolarů ročně do roku 2022. Zvýšení daně z tabáku umožní v následujících šesti letech vysbírat na daních 1,5 miliardy dolarů a po legalizaci marihuany v létě tohoto roku počítá vláda v příštích šesti letech s daňovými příjmy v hodnotě 690 mil. CAD.