Hospodářská politika v rozvíjejících se evropských zemích

Hospodářská politika v rozvíjejících se evropských zemích
Hospodářská politika v rozvíjejících se evropských zemích

Rozvíjející se země EEP Evropa současně zahájily již před 25 lety největší transformaci svých ekonomik v současné ekonomické historii. I když myšlenka tržní ekonomiky zvítězila nad myšlenkou plánované ekonomiky ve formování vysokých očekávání rychlé konvergence, IEP se stále snaží držet krok s globálním prostředím plným hospodářských otřesů.

fiskální politiky a měnové politiky
fiskální politiky a měnové politiky

Tato studie si klade za cíl částečně eliminovat teoretickou mezeru v hospodářských politikách revizí stávajících teoretických závěrů v kontextu ekonomiky přechodu. Účel takové revize byl jednoduchý: bylo nutné pochopit všechna omezení spojená s těmito zeměmi, která mohou narušit dopady hospodářské politiky, i když se ukázalo, že ve vyspělých zemích jsou velmi účinná. Finanční krize z let 2007/08 odhalila existenci hlavních nedostatků EEP tím, že zpochybnila lidskou moudrost univerzálního provádění pro-tržních politik v různých zemích. Z tohoto důvodu je cílem této práce zdůraznit všechny překážky, které brání provádění makroekonomických politik – fiskální politiky a měnové politiky. Kromě toho se ukazuje, že strukturální politiky příznivé pro trh nestačí k vyrovnání jeho omezení.