Hlavní hospodářská odvětví Kanady

Klíčové postavení v kanadské ekonomice patří sektoru služeb, jehož podíl na tvorbě HDP se dlouhodobě pohybuje na úrovni 70%. V oblasti služeb jsou důležité finanční služby a pojišťovnictví (21,5% v roce 2017), realitní služby, pronájem leasing (15,8%) a velko a maloobchod (celkem 10,8%). odvětví produkující výrobky se na HDP podílejí 30 procenty. Důležitá je zde průmyslová výroba (10,4% HDP v r. 2017), stavebnictví (9,2%) a těžby surovin, ropy a zemního plynu (7,9%). Přínos zemědělství je méně relevantní a dlouhodobě nedosahuje ani 2% HDP.

Podíl vybraných sektorů na tvorbě HDP (%)

2014 2015 2016 2017
Zemědělství, lesnictví, rybolov 1,6 1,8 1,6 1,6
Těžba surovin, ropy, zemního plynu 8,0 10,5 10,6 10,6
Stavebnictví, distribuce plynu, el. energie 15,0 15,0 15,2 15,4
Průmyslová výroba 10,8 10,5 10,6 10,6
Velko-, maloobchod, doprava, skladování 15,0 15,0 15,2 15,4
Finanční, pojišťovací a realitní služby 19,1 19,3 19,4 20,0
Informatika, kultura, umění, rekreace 4,0 4,0 3,9 3,7
Odborné služby, restaurace, hotely 10,7 10,7 10,6 10,7
Vzdělávání, zdravotnictví, sociální/veřejné služby 21,1 20,9 20,7 20,8
Zdroj: Statistics Canada