Envirorezort podporuje elektromobilitu na Slovensku

Envirorezort podporuje elektromobilitu v Slovensku
Dotace na nákup automobilů s elektrickým pohonem nebo pro samosprávy nikdy výhodnější a jednodušší
Envirorezort historicky po poprvé v historii podpoří nákup nových vozidel s elektrickým pohonem. Oprávněnými žadateli jsou obce nebo samosprávné kraje a jejich žádosti o dotace mohou být předloženy na Úřad pro ochranu životního prostředí do 2. května 2018. Maximální výše podpory je 30 tisíc eur s minimální mírou spolufinancování 5 procent. Díky tomuto opatření by se na slovenských cestách mělo dostat více ekologických a nízkoemisních vozidel.

Podpora se vztahuje pouze na nákup nového dosud neregistrovaného elektrického vozidla kategorie M1 nebo N1 typu BEV (bateriové elektrické vozidla) s výkonem motoru od 18 kW do 150 kW, jehož parametry jsou garantovány zástupcem výrobce daného značku. Žádost – obec nebo samosprávný kraj, může podat pouze jednu žádost o podporu formou dotace. V rámci jedné žádosti je možné požádat o podporu formou dotace pouze na jeden elektromobil.

Takto zakoupený elektromobil může samospráva využívat výlučně na činnosti nehospodářskeho charakteru ve veřejném zájmu k výkonu samosprávných funkcí, například v obecném nebo městském úřadu, základní nebo mateřské škole, městská policie, požární zbrojnice a podobně. Všechny podrobnosti o postupu při podání žádosti o poskytnutí dotace jsou zveřejněny na webových stránkách Environmentálního fondu http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie.

Většina dnešní dopravy využívá palivo, které produkuje velké množství škodlivých látek s nepříznivými dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Podíl emisních z dopravy vzrostl od roku 1990 dvakrát. Proto ministerstvo životního prostředí koncem minulého roku prosazovalo přísnější legislativu s cílem zlepšit kvalitu ovzduší a umožnilo obcím skutečně vykázat nízkoemisní zóny. Je povoleno vymezené území, které mají povolený přístup pouze k elektrickým nebo vodíkovým pohonným vozidlům označeným emisními plakáty nebo vozidlům určených emisních tříd. Cílem těchto oblastí je omezit znečištění ovzduší z dopravy a zlepšit tak kvalitu života v dané lokalitě. Zřízení takovýchto nízkoemisních zón si stanoví obecně závazné nařízení každý obec.