Čína stupňuje tlak na tibetské buddhisty

Mladí tibetští mniši
Tibetu během 60 let Čínské okupace, pokračoval v prosazování své jedinečné kultury a buddhistického náboženství.

Podle Svobodného Tibetu čínská vláda uzavřela tibetské buddhistické kláštery, uvěznila mnichy a zakázala vystavovat s obrázky Dalajlámy, duchovního vůdce Tibetu, který byl v roce 1959 nucen uprchnout ze země.

tibetští mniši
tibetští mniši

 

Nedávná snaha o omezení předávání tibetské kultury nové generaci – kterou Čínská komunistická strana nazývá „zpátečnictvím, barbarstvím a pověrami“, čínská vláda zaslala tibetským buddhistům dopis o zákazu. Kromě jiných věcí se Buddhistické děti nesmí účastnit o letních prázdninách náboženských aktivit.

Podle Organizace nezastoupených národů lidové organizace (UNPO) posílá Čínská komunistická strana (ČKS) tibetské teenagery na politické vzdělávání do Číny a mladí mniši jsou nuceni opustit své kláštery a studovat na školách pořádaných ČKS.

V květnu byl navíc tibetský aktivista Tashi Wangchuk odsouzen k vězení za „podněcování k separatismu“, protože podporoval výuku Tibeťanů v jejich rodném jazyce.

Scientologická církev od svých počátků vyznává názor, že svoboda náboženského vyznání je základním lidským právem. Ve světě, kde jsou počátky konfliktů často spojovány s netolerancí náboženského vyznání a jiných praktik, Scientologická církev po více než 50 let klade prvořadý důraz na uchování náboženské svobody.