Bohyně jako porodní báby

Bohyně jako porodní báby
Bohyně jako porodní báby

Jak již název napovídá jedná se o bohyně, které jsou spjaté s porodem. Vystupují jako ochránkyně dítěte a matky, dokonce i v mytických skladbách pomáhaly bohyním-matkách s příchodem prvních lidí na svět a o této představě nám jasnou výpovědní hodnotu podává skladba „Enki a Ninchursaga.“

Bohyně jako porodní báby
Bohyně jako porodní báby

Jejich kněžky pak byly skutečnými porodními bábami, které během porodu dělaly řadu magicko-rituálních obřadů, aby zahnaly lamaštu a další démony, kteří usilují o život dítěte a jeho matky. Chrámy zasvěcené bohyním porodu, pak byly v podstatě samy o sobě porodnicí, které byly na tyto porody specializované jak zkušenostmi, tak i nástroji, jedním takovým chrámem byl ve městě Keš. O průběhu porodu a těchto magických rituálech si můžeme udělat jistou představu, jelikož mnoho bohyň bylo úzce specializováno, jen na určitou dílčí úlohu při porodu, vypadá to, že porod byl vnímán jako kolektivní práce „božských-rodiček“, tudíž i příprava i průběh porodu musel zahrnovat úzce specializované rituály, kterých se nejspíše účastnilo i více porodních asistentek. Ninmenna byla paní bohyní porodů a pomáhala rodičkám při nedostatečných, bohyně Ningirima zase při porodu dohlížela na bezpečné vypuzení placenty a plodové vody, Nintu zase byla paní porodů a měla tak dohlížet na plynulý průběh porodu. 43 Vše nasvědčuje tomu, že mýtus Enki a Ninmach nejspíše vychází z kultických reálií a obřadů spjatých s porodem, zdá se tedy, že Sumerové do svých náboženských představ, zahrnuli i svou skutečnou porodní praxi. Bohové přeci už jen ze samotné podstaty antropomorfních představ museli být porozeni a když už museli být podle těchto představ porozeni, je více než pravděpodobné, že na „svět“ byli přivedeni naprosto stejnou cestou, jako každý jiný. Proto v mýtech při porodech bohyň-matek vždy pomáhají porodní-bohyně a další bohyně-matky. Kněžkám, které tyto „rituální porody prováděly, se říkalo Šáb-zu, tedy doslovně „znalá mateřského lůna.“ Z universálních bohyň-matek, jsou pak považovány i za porodní báby, Ninchursaga, která do jisté míry splývá s bohyní Nintu, Ninmach a bohyně Nammu. Zdá se, že mezi bohyněmi-porodu a dětmi které porodily, dochází k patronátu těchto bohyň-rodiček, které nabývají podoby ochranných božstev a kmoter, v důsledku toho docházelo ze strany „kmotřence“ nejspíše k osobnímu kultickému uctívání takové to „kmotry“.