Charakteristiky socialismu a kteréhokoliv jiného utlačovatelského systému a společnosti

Charakteristiky socialismu a kteréhokoliv jiného utlačovatelského systému a společnosti:
– existuje jen jedna pravda. S odpůrci jedné pravdy je třeba zatočit. Dokud není moc uchopena, protistrana je dehonestována, její příznivci zastrašováni, vylučováni z debaty. Vytváří se opovržení vůči jiným názorům.
– neplatí presumpce neviny. Člověk je buď vinen z podstaty nebo svou nevinu musí dokazovat.
– stát a systém porušuje své vlastní zákony a Ústavu, jako tomu bylo v posledních letech při kovidu, ale u občanů to tvrdě trestá, přestože na to právě podle zákona a Ústavy nemá právo
– přehnané nařízení, zákazy vycházení po určité hodině, kdy si systém cvičí svaly na občanech
– podpora neprodukce a vysoké zdanění. Kdo neprodukuje, je podporován, dotován, kdo produkuje, maká, je tvrdě zdaněn.
– soukromí neexistuje. Před uchopením moci začíná systém okopávat základy soukromí. Nic není soukromé. Záminka může být čím topíš (právo úřadu vstoupit do obydlí), jaký máš názor (kontrola tajnými službami, jako to dělala např. STB, tzn. odposlechy, špehování), tvoje ochrana při nehodě (systém kontroly v autech od roku 2024), návrh na zákon, kdy může dětský ombudsman kontrolovat rodinu doma.
– při získávání moci se systematicky pracuje na zničení dobrého jména oponentů, jejich vyloučení z rozhodování, vlivu na společnost
– je zakázán jiný názor (buď je to od ďábla, imperialisty, atd)
– existuje rozpor mezi tím, co systém proklamuje a tím, co dělají prominenti systému
– vlastnictví je buržoazní (nemoderní) přežitek. Důvod je domnělý třídní boj nebo uvědomělost pro odvrácení určité nejisté zkázy. Nikdo by neměl nic vlastnit. Vše je erár. Podle toho také věci vypadají.
– vzděláváním dětí od jejich nejútlejšího věku, aby neměly pochybnosti o správnosti aktuální ideologie. Dále v životě vychází z falešných informací, na kterých staví ostatní vědění a proto nemohou mít ani pochybnosti. Stádní efekt je dosažený skupinovým vzděláváním.
– placení jsou vědci a projekty, které podporují ideologii dobra pro všechny
– udávání je občanská povinnost, činíš nejvyšší dobro. Nepřítel neustále číhá na naše selhání, proto je třeba být obezřetný (v Rusku byly cedulky: Pozor, nepřítel naslouchá)
– je šířen strach a nenávist vůči vymyšleným viníkům nebo těm, kteří se ještě nepodřídili.
– nástroj na ovládnutí společnosti je dále používán pocit viny (např. něco vlastnit na rozdíl od těch, kteří nic nemají, příliš utrácet, cestovat, spotřebovávat nebo patřit k nějakému státu s jeho předešlou utlačovatelskou historií)
– další nástroj je postavit dvě skupiny proti sobě pomocí pomluv, vytváření strachu anebo roztříštit společnost na základě obrovské množství vyhrocených témat a dosáhnout toho, že se zabývají nenávistí proti sobě, zatímco systém převezme moc. Roztříštěním na mnoho silně emotivních témat, zanikne účel skupiny nebo národa a jeho společné povědomí a určitě soudržnosti, jako je tomu např. při občanské válce.
– v počátcích existují bojůvky (Lidové milice, spolky udavačů, apod)
– lidé zjišťují, že se nevyplatí vyčuhovat a být jakkoliv aktivní. Iniciativa se stává nebezpečnou. Ideální je nebýt viděn. To platí i v práci a tak společnost neprospívá ekonomicky nebo chudne. Úpadek je v tvořivosti, schopnosti brát za něco skutečnou zodpovědnost.
– společnost je budována pod příslibem blaha pro všechny. Obvykle z toho těží jen privilegovaná skupina, ostatních žití se zhoršuje.
– protože žije společnost ve lži a pod útlakem, což jsou nemorální a degradující faktory, stav společnosti samotné je snížení morálky (za komunistů bylo heslo: kdo nekrade, okrádá svou rodinu)
– monopolizace ekonomiky, médií. Soudnictví podle ideologické příručky.
– tabule viníků. Systém potřebuje mít vnitřní a vnější nepřátele, aby zdůvodnila svojí nefunkčnost, úpadek.
– skupina je vše a jedinec není ničím. Kolektivismus je součástí státní ideologie. Toto je v rozporu s pravidlem života, protože jedinec je vynálezcem, tvůrcem uměleckého díla, chlapíkem, co z ničeho vybuduje továrnu. Skupina tomu přispívá, ale není tvůrcem a tím, kdo danou věc dotáhne do konce.
– i když je skupina vše, existují rovnější mezi rovnými. Pro ně pravidla systému neplatí nebo je upraví tak, aby jim vyhovovala.
– systém je sám o sobě nefunkční, ztrácí konkurenci, pokud ještě nějaká existuje v okolních zemích. Protože existuje cenzura, lidé nemají žádné srovnání s efektivitou jiných systémů. Pochybovat o systému je bráno jako kacířství, je trestáno.
– k moci se dostávají diletanti nebo šílenci, jejichž nastavení mysli je hnáno nutkáním vše zhoršit, podpořit vše špatné a odstranit dobré (protože absolutna neexistují, ani komunisté minulosti nedělali jen zlé věci)
– o postupu v systému nerozhodují schopnosti, aktivita a výsledky, ale schopnost citovat stávající ideologii bez zaváhání, částečně neviditelnost a intriky
– systém se dostal k moci pomocí záminky. Ať už je to třídní boj, úbytek pracovní síly jako při zavedení nevolnictví nebo otrokářská minulost společnosti. Pocit viny je jeden z nástrojů. Je použit jako záminka.
– součástí strategie je tedy vždy: šíření strachu, vnější a vnitřní nepřítel, vytvoření pocitu viny a záminka pro provedení akce a převzetí moci (pomalé nebo rychlé, jako např. ve 30 letech v Německu hitlerovci, kdy zinscenovali podpálení Reichstagu, které svedli na komunisty). Vždy je to vnuceno „ve jménu dobra“, přestože by to většinou chtěla menší část společnosti.
– systém nemá nic společného se svobodou volby. Rozhoduje o životě a smrti a jako například v Číně nebo Iránu, i o narození. Vše je plánováno shora. Jen státní aparát, nejvyšší vůdce nebo šedá eminence ví nejlépe, jak bys měl žít.
– důraz je na nových symbolech, jako je vyvěšování vlaječek, památníky, atd, přičemž se neřeší podstatné strategické záležitosti (vyspělost průmyslu, brutální byrokracie, strategické suroviny, jako v případě EU)
– dehonestace a odmítání funkčních modelů, jako je svoboda projevu, soukromí, rodina, stát, národ a povyšování nových, úzkou skupinou lidí vytvořených ideologií, přestože jsou tyto ideologie nevyzkoušené nebo se v historii ukázali jako nefunkční nebo brutální
– dostat pod ideologii sport, umění, lidské myšlení a ekonomii

Mongolsko, Izrael pořádají meziministerské poradní setkání

 tajemník ministerstva zahraničních věcí N. Ankhbayar a zástupce generálního ředitele odpovědného za asijsko-pacifické záležitosti izraelského ministerstva zahraničních věcí Rafael Harpaz
tajemník ministerstva zahraničních věcí N. Ankhbayar a zástupce generálního ředitele odpovědného za asijsko-pacifické záležitosti izraelského ministerstva zahraničních věcí Rafael Harpaz

6. politické poradní setkání mezi Ministerstvem zahraničních věcí Mongolska a Ministerstvem zahraničních věcí Izraele se konalo 25. května 2022 v Jeruzalémě.

Zasedání řídil státní tajemník ministerstva zahraničních věcí N. Ankhbayar a zástupce generálního ředitele odpovědného za asijsko-pacifické záležitosti izraelského ministerstva zahraničních věcí Rafael Harpaz.

Během setkání si strany vyměnily názory na politickou, ekonomickou, obchodní a investiční spolupráci mezi Mongolskem a Izraelem a vzájemně potvrdily svůj závazek zintenzivnit obchodní a hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi. V tomto rámci obě strany jednaly o možnostech rozšíření bilaterální spolupráce v oblasti inovací, kybernetické bezpečnosti, vzdělávání, kultury, potravinářství, zemědělství i životního prostředí. Vyjádřeny odhodlání posílit spolupráci v rámci Organizace spojených národů a dalších mezinárodních a regionálních organizací, si strany vyměnily názory na aktuální mezinárodní otázky a další otázky společného zájmu.

Během konzultačního jednání byl podepsán Program spolupráce mezi vládou Mongolska a vládou Izraele v oblasti vzdělávání, kultury, vědy a sportu na léta 2022-2025. Kromě toho bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi Ministerstvem digitálního rozvoje a komunikací Mongolska a Národní správou Izraele.

Zásadní role žen při dosahování mezináboženské harmonie a sociálního blahobytu

Paní Lazzat Ramazanova, místopředsedkyně prezidentské národní komise o záležitostech žen a demografické politice Republiky Kazachstán
Paní Lazzat Ramazanova, místopředsedkyně prezidentské národní komise
o záležitostech žen a demografické politice Republiky Kazachstán

Navzdory mnoha snahám o globální pokrok v agendě pro rovnost žen je ještě potřeba udělat mnohem více. Zatímco prosazování rovnosti žen a mužů v byznysu, politice a sociálním sektoru se často dostává na titulní strany novin, jednou z oblastí, která je zřídka zvažována, je rovnost v oblasti mezináboženské práce, náboženského dialogu a v souvislosti s tím je přínos žen k řešení konfliktů a budování míru. Náboženství bylo historicky více spojováno s muži. To není překvapivé, vezmeme-li v úvahu, že se ženy po léta snažily získat rovnost ve všech oblastech života – od domova po pracoviště a zejména ve vedoucích pozicích. Přesto náboženství hraje v životě žen významnou roli. Jen ve Spojených státech je 86 % žen přidruženo k nějakému náboženství, přičemž 63 % uvedlo, že náboženství je v jejich životě důležité.

Ženy mohou hrát významnou roli jako mírotvorkyně, podporovatelky nenásilí a tolerance a přispívat k mezináboženské harmonii a dialogu mezi různými kulturami a civilizacemi. Studie Mezinárodního mírového institutu o 182 mírových dohodách podepsaných v letech 1989 až 2011 zjistila, že když jsou do mírových procesů zapojeny ženy, zvyšuje se o 35 procent pravděpodobnost, že mírová dohoda bude trvat 15 a více let. Důkazy naznačují, že ženy účastnící se mírových procesů se obvykle méně zaměřují na válečnou kořist a více na usmíření, hospodářský rozvoj, vzdělávání a přechodnou spravedlnost – což jsou všechno kritické prvky udržitelného míru. Navzdory těmto pozitivním statistikám jsou ženy často vyloučeny z formálních mírových procesů. Mezi lety 1992 a 2019 ženy tvořily v průměru 13 procent vyjednavačů, 6 procent mediátorů a 6 procent signatářů hlavních mírových procesů po celém světě. V tomto ohledu je důležité poznamenat, že Kazachstán přijal svůj první národní akční plán k rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1325 o ženách, míru a bezpečnosti v prosinci 2021.

Je proto životně důležité, aby společnosti podporovaly začleňování žen do úsilí o budování mostů mezi komunitami a zeměmi, zejména těmi, které mají různé náboženské přesvědčení a etnickou příslušnost.

Ve dnech 14. – 15. září bude Kazachstán hostit VII. kongres vůdců světových a tradičních náboženství. Zatímco se akce zaměří především na roli vůdců víry v sociálně-duchovním rozvoji lidstva v postpandemickém období, jedna ze sekcí kongresu je věnována příspěvku žen k blahobytu a udržitelnému rozvoji společnost. Cílem je najít způsoby, jak mohou náboženští vůdci předkládat a zvažovat návrhy na podporu role žen. Letošní kongres bude významný a očekává se, že se ho zúčastní několik vysoce postavených náboženských vůdců, včetně papeže Františka, velkého imáma al-Azhar Ahmed el-Tayeba, patriarchy Kirilla z ruské pravoslavné církve, hlavního aškenázského rabína Izraele Davida Laua a hlavního sefardský rabín Izraele Jicchak Yosef, stejně jako mnoho dalších duchovních vůdců. Tato úroveň účasti vytváří důležitou příležitost k usnadnění vytváření celosvětové atmosféry míru a tolerance.

Ugandští scientologičtí dobrovolní duchovní oslovují pomoc

V posledních několika letech Kazachstán vynaložil značné úsilí na prosazování rovnosti žen a mužů ve společnosti s pozitivními výsledky. Ženy tvoří 48,1 procenta pracovní síly v zemi a 48,9 procenta pracovníků. Ženy jsou v podnicích vysoce zastoupeny. Počet podniků vedených ženami se meziročně zvýšil o 9,1 procenta a do konce roku 2021 dosáhl 625 100 firem. O 37,2 procenta vzrostl i počet podnikatelek do 29 let a dosáhl 88 700 lidí. Podnikání žen přispívá asi 40 procenty k HDP země. Dosavadní pokrok dokládá význam a smysluplný přínos žen pro ekonomiku.

Je samozřejmě co zlepšovat. Například z hlediska rozdílů v odměňování mužů a žen vydělávají muži v podobných odvětvích o 21,7 procenta více než ženy. Nicméně vláda Kazachstánu učinila z podpory a ochrany žen nejvyšší prioritu. Prezident Tokajev loni podepsal dekret „O dalších opatřeních Kazachstánu v oblasti lidských práv“, který zahrnuje odstranění diskriminace žen. Diskuse o úloze žen na nadcházejícím kongresu je velmi v souladu s prioritami vlády.

Kazachstán je také domovem více než 100 etnik a zástupců 18 náboženských skupin. Taková rozmanitost země nás povzbudila ke svolání Kongresu vůdců světových a tradičních náboženství, který se v Kazachstánu koná od roku 2003.

Vzhledem k tomu, že role žen ve společnosti se neustále rozšiřuje a rovnost žen a mužů se stává větším cílem, je důležité zajistit, aby ženy mohly hrát klíčovou roli také v mezináboženské práci, jakož i při budování míru a mediaci. K vyřešení mnoha současných globálních výzev, včetně geopolitických krizí a pokračujících konfliktů, je nutné využít dovednosti, které ženy mají. I když pouze jedna akce tento problém zcela nevyřeší, nadcházející VII. kongres vůdců světových a tradičních náboženství přispěje ke konsolidaci úsilí o dosažení pokroku při odstraňování genderové nerovnováhy v náboženství a rozvíjení nových nápadů a doporučení ohledně rozšíření role žen.

V Mongolsku je třeba přijmout vhodná opatření ke zvýšení rychlosti toku cestujících na letišti

Mongolský ministr financí B. Javkhlan
Mongolský ministr financí B. Javkhlan

Mongolský ministr financí B. Javkhlan pracoval 26. května na Mongolském mezinárodním letišti Chinggis Khaan v souvislosti s tím, jak se výrazně zpomalil proud cestujících a jejich zavazadel kvůli třem letům přistávajícím na letišti zády k sobě, což vyvolalo frustraci občanů.

Ve srovnání s obdobím, kdy se zpočátku připravovaly plány letiště, se tok mezinárodních letů zvýšil trojnásobně. S tím, jak začal narůstat počet cestujících, je tedy nutné, aby letiště poskytovalo své služby ve větším měřítku.

Ministr financí B. Javkhlan řekl: „Úředníci informovali, že průměrná doba strávená cestujícími po přistání se zvyšuje na 1 hodinu a 30 minut, pokud na letišti přistane více než 720 cestujících najednou. Budou přijata vhodná opatření, aby doba trvání byla co nejkratší.“

Během své pracovní návštěvy ministr rovněž poznamenal, že budou vynaloženy nezbytné investice do zvýšení technické kapacity organizací hraniční kontroly.

V Mongolsku je třeba přijmout vhodná opatření ke zvýšení rychlosti toku cestujících na letišti
V Mongolsku je třeba přijmout vhodná opatření ke zvýšení rychlosti toku cestujících na letišti

Generální ředitel Úřadu pro civilní letectví Mongolska (MCAA) S. Munkhnasan řekl: „V souvislosti s tímto problémem se Úřad pro civilní letectví Mongolska a příslušné vládní organizace snaží zlepšit svůj provoz s cílem zvýšit komfort letiště a zvýšit rychlost toku cestujících. Ve spolupráci s leteckými společnostmi se také provádějí studie o způsobech vesmírných letů.“

V rámci Mongolské vládní politiky na podporu cestovního ruchu přijímá sektor civilního letectví různá opatření ke zlepšení svého provozu.

Kuba zavede druhé posílení očkování proti Covid-19 u lidí ve věku 50 let nebo starších

Kuba zavede druhé posílení očkování proti Covid-19 u lidí ve věku 50 let nebo starších
Kuba zavede druhé posílení očkování proti Covid-19 u lidí ve věku 50 let nebo starších

Kubánské ministerstvo zdravotnictví se po dokončení analýzy spolu s několika subjekty v tomto ohledu rozhodlo přidělit druhé posílení očkování proti Covid-19 lidem ve věku 50 let a starším, dříve počatým od 70 let.

V úterý to z Paláce revoluce věděla Dr. Ileana Morales Suárezová, ředitelka Technologické vědy a inovací Kubánského ministerstva veřejného zdraví (Minsap), na setkání odborníků a vědců zabývajících se úkoly vědy a technologických inovací pro konfrontace s COVID-19, byly také řešeny další relevantní problémy pro Kubu.

S tímto novým věkovým žebříčkem bude posilovací dávka podána o něco více než čtyřem milionům lidí, podle Dr. Ileany Morales na setkání vedeném prvním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany a prezidentem republiky Miguelem Díaz-Canel Bermúdez; stejně jako pro člena politického byra a premiéra Manuela Marrera Cruze a místopředsedy Kubánské vlády Inés Maríu Chapman Waugh a Jorge Luise Perdoma Di-Lellu.

Morales uvedla, že tento víkend začnou posilovací dávky podávat na Kubě i rizikovým skupinám. K rozsahu tohoto procesu Díaz-Canel poznamenal, že „nyní náš úspěch udržet“ povzbuzující čísla spočívá v „udržení úrovně imunizace, kterou máme, což musí být na základě posil.“

Sdílel myšlenku podle důkazů, že pokud svět nedokáže odstranit situaci epidemie, „budeme stále vystaveni“: „To znamená, že nemůžeme ztratit systematické posilování, protože jinak se vrátíme do složitá situace ».

Údaje, které ilustrují situaci lidstva před COVID-19 a kolik toho ostrov dosáhl ve své konfrontaci s pandemií, byly součástí aktualizace strategie očkování proti Covid-19 na Kubě. Morales Suárez raději začal s nerovnostmi, protože, jak řekla, „když se podíváte na linii zemí s nízkými příjmy, oproti tomu, co dosáhly země s vysokými příjmy, rozdíly jsou obrovské.“

Grafika sloužila jako podpora pro vyjádření počtu lidí, kteří ve světě nebyli očkováni. Když lékař ukazoval na barevné mapě, jak byla planeta bičována omikronovou variantou, řekl, že kdyby byl svět očkován jako ostrov a další země, nenastal gigantický vrchol nemoci.

Realita je na hony vzdálená předchozím důkazům a je to smutné: pouze 14 zemí nechalo očkovat více než 85 % své populace; asi třicet národů má méně než 10 % tohoto zdravotního stavu; a 42 zemí má méně než 20 %. Další sdílená skutečnost hovoří o nerovnosti: 95 zemí – celkem 194 na světě – má proočkovaných méně než 50 % své populace.

Všichni Kubánci jsou velmi hrdí, tvrdil, že ostrov vede žebříček zemí podle množství vakcín, které se aplikují na každých sto lidí.“ dodala – je rozdíl, který máme oproti světovému průměru?“ Světový průměr, zdůraznila, nedosahuje 148, zatímco Kuba má číslo, které přesahuje 320.

„Pokud jde o úmrtnost, jsme již na minimu možného, ​​což bylo to, co profesor Guinovart předpověděl asi před šesti měsíci.“ Ukázala list, který „je jedním z těch, které máme nejraději, se kterými se cítíme nejspokojenější“, podle kterého se dětské očkování na Kubě dostalo na 1 909 980 dětí (97,8 % z celkového počtu).

Očkováno muselo být něco málo přes 1 954 000 dětí: tento počet neočkovaných představuje děti nemocné nebo s nějakým zdravotním stavem. Již posilující dávka u této skupiny populace, jak uvedl lékař, „dosahuje 61,3 %“.

Pokud jde o miliony podaných dávek po celé republice, expertka připomněla, že podat 36,3 milionu za rok bylo velké úsilí a pokračujeme, uvedla. „Chceme pokračovat v ochraně kubánského obyvatelstva, jak jste (oslovila prezidenta) opakovaně naznačil.“

Rozsáhlé informace na setkání nabídl doktor věd Pedro Mas Bermejo, který se zabýval studiem účinnosti vakcíny Abdala u dětské populace Kuby. Také viceprezident Kubánské společnosti pro hygienu a epidemiologii řekl, že „od července loňského roku provádíme hodnocení a zde jsou výsledky“: 94% účinnost u závažných onemocnění; a 93,69 % za smrt. Tvrdil, že to jsou výsledky, díky nimž se počet mrtvých výrazně snížil.

Pokud jde o účinnost vakcíny Abdala v prevenci asymptomatického onemocnění, u pacientů ve věku 16-18 let je procento 98,9. Tato účinnost je „velmi vysoká“, řekl odborník.

Přes veškeré úsilí, které Kuba vynaložila na záchranu životů proti COVID-19, toto úterý doktor věd Raúl Guinovart Díaz, děkan Fakulty matematiky a výpočetní techniky Havanské univerzity, mohl na základě předpovědních modelů potvrdit, že Očekává se, že epidemie zůstane v zemi během nadcházejících týdnů pod kontrolou.

NÁSLEDNÉ ŘÍZENÍ PO NEHODĚ

Prezident Díaz-Canel se více než jednou zeptal na rodiny, které byly 6. května vážně zasaženy incidentem v hotelu Saratoga. Učinil tak během jednání dočasné pracovní skupiny pro prevenci a konfrontaci s COVID-19, na kterém byly sledovány oběti výbuchu v turistickém zařízení ve Staré Havaně.

Na schůzce, jíž se zúčastnil premiér Manuel Marrero Cruz, stejně jako armádní generál Revolučních ozbrojených sil (FAR) a Hrdina Kubánské republiky Ramón Espinosa Martín, bylo podrobně přezkoumáno, jak jsou na tom postižené rodiny. je opečováváno.

Ministr zahraničního obchodu a zahraničních investic Rodrigo Malmierca Díaz uvedl, že nabídky učiněné v těchto dnech mezinárodními institucemi jsou v zásadě zbožím pro postižené a prostředky pro veřejné zdraví (včetně léků a zdravotnického materiálu): „Existují dary od institucí z Systém OSN, zahraniční společnosti a sdružení Kubánců sídlících v zahraničí,“ uvedl ministr a zmínil i kubánské subjekty.

Guvernér Havany Reinaldo García Zapata oznámil, že dokončil průzkum potřeb všech rodin, které jsou ubytovány ve Villa Panamericana. „Už jsme upozornili na konkrétní účinky, které každá z těchto rodin měla.“ A dodal: „Prověřujeme všechny rodiny zesnulých, protože v některých je situace dost choulostivá, protože mnoho zesnulých bylo oporou jejich rodin.“

Jak popsal García Zapata, několik pracovních skupin pracuje současně: převážejí se věci rodin, které musely být evakuovány; Pokračují rekonstrukční práce na domech, na dotčené škole, dále na Kapitolu a v divadle Martí.

Hlava státu se zajímala o lidi, kteří v důsledku událostí v Saratoze dostávají důchodovou léčbu. V této souvislosti Marta Elena Feitó Cabrera, ministryně práce a sociálního zabezpečení, vysvětlila, že všechny důchody se zpracovávají, revidují se doby služby a byly zavedeny provizorní důchody, aby se ušetřil čas, zatímco úřední papíry pracují Jsem na cestě. Dodala, že 22 rodinám ubytovaným ve Villa Panamericana jim byla poskytnuta dávka sociální pomoci.

Vedoucí MINSAP, José Angel Portal Miranda – který při řešení čísel o COVID-19 uvedl, že míra výskytu přenosu se nadále snižuje – uvedl k části těch, kteří byli zasaženi hotelovým incidentem, že z 99, kteří byli zraněni, zůstává počet zemřelých (46). Existuje 41 lékařských propuštění. Hospitalizováno je 12 pacientů (jeden v kritickém stavu). Čtyři jsou ve vážném stavu (včetně dvou dětí) a sedm choulostivých pacientů (včetně dvou dětí). V případě dospělých je jeden v kritickém stavu. V případě dětí není žádný kritický a španělský pacient se nadále příznivě vyvíjí.

Prostřednictvím videokonference úřady z každé provincie a zvláštní obce Isla de la Juventud informovaly vedení země o situaci COVID-19 a dalších prioritních otázkách pro život.

Kuba a Mexiko posilují vazby ve spolupráci ve zdravotnictví

Kuba a Mexiko posilují vazby ve spolupráci ve zdravotnictví
Kuba a Mexiko posilují vazby ve spolupráci ve zdravotnictví

8. května v Havaně mexický ministr zdravotnictví Jorge Alcocer Varela a jeho kubánský protějšek José Ángel Portal Miranda podepsali dohodu o spolupráci týkající se školení specialistů, výzkumu, vakcín, léků a najímání kubánských lékařů.

Dohoda o zdraví mezi Mexikem a Kubou má za cíl vytvořit právní referenční rámec, na jehož základě budou obě organizace rozvíjet činnosti technické, vědecké a akademické spolupráce.

Spolupráce mezi oběma zeměmi bude podle dohody zahrnovat výměnu specialistů, kteří budou poskytovat služby v oblasti prevence, veřejného zdraví, péče a práce na dálku ve zdravotnických zařízeních nebo institucích. Kromě toho budou také organizována každoroční školení pro lékařské specialisty.

Kromě toho dokument stanoví, že obě země budou moci získávat léky, vakcíny a všechny typy zdravotnického výrobního vybavení podle potřeby a v souladu s odpovídajícími právními postupy.

Kubánští lékaři se budou moci specializovat v Mexiku, oznamuje ministerstvo zdravotnictví. 8. května v Havaně na Kubě podepsali dohodu o spolupráci mexický ministr zdravotnictví Jorge Alcocer a jeho kubánský protějšek José Ángel Portal Miranda.

Rovněž bude zřízen technicko-regulační výbor obou zemí pro rozvoj společných akcí v oblasti vědeckého výzkumu.

Nebezpečná arogance chilského ústavního shromáždění

Nová Chilská ústava se formuje, ale známé chyby ohrožují desetiletí pokroku.

Celkový pohled během hlasování o obnovení představenstva pro Ústavní konvent na bývalém Chilském národním kongresu v Santiagu dne 4. ledna 2022. - Po 6 měsících předsednictví nového 155členného orgánu pověřeného sepsáním nové ústavy Elisa Loncon a Jaime Bassa, kteří chtěli vytrhnout moc z rukou elity a spravedlivěji ji šířit v jihoamerickém národě, instalovali hlasování pro novou správní radu.
Celkový pohled během hlasování o obnovení představenstva pro Ústavní konvent na bývalém Chilském národním kongresu v Santiagu dne 4. ledna 2022. – Po 6 měsících předsednictví nového 155členného orgánu pověřeného sepsáním nové ústavy Elisa Loncon a Jaime Bassa, kteří chtěli vytrhnout moc z rukou elity a spravedlivěji ji šířit v jihoamerickém národě, instalovali hlasování pro novou správní radu.

Pro Chile by to měly být šťastné časy. Tři desetiletí demokratické vlády podpořila rozvoj a snížila chudobu a nová generace se připravuje na nahrazení staré politické gardy. 11. března bude prezidentem inaugurován 36letý bývalý studentský vůdce Gabriel Boric. Aby toho nebylo málo, do konce roku by měla platit nová ústava za předpokladu, že text, který nyní připravuje ústavní konvent, bude schválen v celostátním plebiscitu.

Proč tedy nová ústava vyvolává poplach?

Jednání o dokumentu, která začala v červenci 2021, vstoupila do kritické fáze, přičemž některé klíčové články již byly schváleny a další přicházejí ke zvážení. Jak to dělají, je stále jasnější, že základní duch úmluvy představuje riziko pro chilskou správu věcí veřejných.

Jádrem problému je, že většina členů konvence věří, že Chile potřebuje drastickou změnu. Spíše než začít revizí předchozích ústav a národní ústavní historie s cílem rozhodnout, co si ponechat a co zlikvidovat, se konvent rozhodl sepsat svůj dokument z prázdného listu papíru. Mnoho členů konvence je rozhodnuto, že nic ze současné ústavy – přijaté pod vojenskou vládou, ale téměř 50krát pozměněné poté, co byla obnovena demokracie – by nemělo být obsaženo v té příští.

Konvence popustila uzdu své kreativitě a přišla s nápady a koncepty, které nebyly nikdy vyzkoušeny, nebo, což je ještě horší, selhaly, ať už byly vyzkoušeny kdekoli. Dokument, který se nyní formuje, je pokusem předvídat každý možný budoucí scénář, uspokojit všechny voliče a dosáhnout každého společenského cíle. Výsledek je postupně hloupý a podle jiných hluboce znepokojující pro dlouhodobé politické a ekonomické zdraví Chile.

Něco z toho se zapéká do samotného procesu. Devět ústavních výborů vypracovalo články na základě návrhů členů konventu nebo veřejných petic. V posledních týdnech tyto výbory začaly hlasovat o tisících návrzích a poslaly ty, které byly většinou schváleny, do sněmovního sálu. Tam je potřeba 2/3 většiny, aby se návrh dostal do konečného textu. Pokud návrh neuspěje, vrátí se výboru k pozměňovacímu návrhu před druhým závěrečným hlasováním. Konvent o 155 členech má poslední slovo, ale pokud výbory nezasílají články na určité téma nebo pokud články nezískají 2/3 většinu ve druhém hlasování, nová ústava nebude obsahovat žádný jazyk k této otázce. po ruce. To téměř jistě znamená, že po přijetí nového textu bude trvat dlouhý proces vyplňování ústavních mezer.

Vysoký práh 2/3 většiny zpočátku vedl mnohé k očekávání minimalistické ústavy, jako je ta ve Spojených státech. Zdá se však, že tento proces pravděpodobně povede k vytvoření dlouhé, komplexní a extrémně podrobné ústavy, která bude svou délkou konkurovat jiným ústavám napsaným v Latinské Americe za posledních 40 let.

Každé politické instituci v Chile skutečně hrozí eliminace nebo hluboké přepracování. Zatímco členové konventu se vyhnuli slovu „jednokomorový“, nová ústava může výrazně oslabit horní komoru Kongresu. Úmluva se také snaží dát více pravomocí chilským 16 regionům (počet, který by se mohl zvýšit na 20, pokud návrhy na vytvoření nových regionů získají podporu). Navzdory všem důkazům ze zemí, které se pokusily o fiskální decentralizaci, ústavní konvence již zahrnula text, který dá regionům pravomoc vydávat dluhopisy, vybírat daně a spravovat své vlastní finance.

Ignorujíc důležitost ochrany vlastnických práv pro hospodářský rozvoj, výbory úmluvy schválily ustanovení, která přinutí investory, aby si dvakrát rozmysleli, než vloží své peníze do Chile. Některá ustanovení již byla zaslána k plnému hlasování a vyzývají ke znárodnění těžebního sektoru. Jiní dělají eminentní sféru tak širokou, že občané by neměli žádnou ochranu před vládou, která chce znárodnit celou ekonomiku. Tato ustanovení by ještě musela být schválena plénem, ​​ale skutečnost, že se dostali až sem, naznačuje velké změny na cestě k chilským vlastnickým právům.

V nejbližších týdnech budou rovněž zaslány návrhy změn centrální banky. Ačkoli pravděpodobně zůstane na papíře nezávislá, pětičlenná rada centrální banky získá další členy – s podmínkou rovnosti pohlaví a zvláštními křesly pro domorodé zástupce. Kromě kontroly inflace bude nový mandát centrální banky projednávaný na úrovni výboru pravděpodobně zahrnovat podporu zaměstnanosti a vytváření pracovních míst, ochranu životního prostředí a zajištění spravedlivého regionálního rozvoje. Takové množství povinností nevyhnutelně vyvolá rozpory a nejistotu ohledně toho, co má centrální banka skutečně dělat.

A tam, kde konvence na jedné straně odhazuje tradiční politické instituce, z nichž mnohé existovaly dlouho před rozpadem demokracie v roce 1973, na druhé straně sleduje sociální cíle s tak širokým kartáčem, že by to mohlo poškodit chilskou ekonomiku a ochromit Borice a další budoucí prezidenty. ‚ priority.

Například ambiciózní ustanovení o právech na přírodu, vyjádřená opakovaně v různých článcích, které již byly odhlasovány plénem a mnoha dalšími schválenými na úrovni výboru, vytvoří obrovské překážky pro těžební činnost. Vzhledem k tomu, že těžba zůstává nejdůležitějším exportním sektorem Chile, úmluva by mohla skončit zabitím husy, která snáší zlatá vejce, spíše než hledáním způsobů, jak zajistit, aby byla zlatá vejce rovnoměrně distribuována.

Úmluva se také snaží prokázat své progresivní pověření. Již schválená ustanovení zajišťující zastoupení lidu v zákonodárném sboru pro každou z 11 skupin původních obyvatel Chile jsou mnohem rozsáhlejší než stávající mechanismy zastupování domorodých menšin jinde ve světě – a zakotví pravidla nesprávného rozdělení, která naruší zásadu jedna osoba, jeden hlas. .

A co víc, právní jazyk běžný v ústavách byl nahrazen poetickým psaním posedlým seznamem synonym. Stará soudní moc bude nahrazena národním systémem pověřeným poskytovat „spravedlnost s genderovým přístupem“. V soudním systému na všech úrovních musí existovat rovnost pohlaví, což znamená, že cíl Ruth Bader Ginsburgové mít Nejvyšší soud složený výhradně ze žen by byl podle nového textu v Chile protiústavní.

Stručně řečeno, úmluva opakuje chyby jiných nedávných ústavních sjezdů v regionu tím, že přichází s dokumentem, který nebude dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil změnám budoucích potřeb a priorit. O to více znepokojující je, že k tomu dochází v době, kdy se nová administrativa připravuje na převzetí moci. Boric nastupuje do úřadu 11. března, ale fakticky bude muset počkat, než se plně ujme své funkce, dokud ústavní konvent nedokončí své projednávání. Pokud by v té či oné oblasti jednal v rozporu s přáním konventu, jeho členové by mohli napsat text do nové ústavy, aby si vynutil ruku.

Dlouhý seznam sociálních práv zahrnutých v nové ústavě si také vynutí zvýšení fiskálních výdajů nad rámec toho, co už Boric sliboval ve své kampani. Nastupující vláda například slíbila, že stovkám tisíc mladých lidí odpustí dluh na školném, rozšíří dostupné bydlení pro potřebné, včetně nedávných imigrantů, a zvýší státní příspěvek na důchody. Boric jako kandidát požadoval zvýšení daní o 5 % HDP v příštích letech.

Chilské ústavní shromáždění bylo vyvoláno nespokojeností s vysokou mírou nerovnosti. Země patří mezi nejnerovnější ve skupině HDP na obyvatele. Dějiny Latinské Ameriky nás bohužel učí, že navrhování nových ústav jen málo snižuje nerovnost. Maximalistická a všeobjímající ústava, která se více zabývá přerozdělováním než vytvářením bohatství, ztíží život nastupující vládě a z dlouhodobého hlediska bude svěrací kazajkou, která brání rozvoji a sociálnímu začlenění.

Chilský klimatolog varuje, že letošní květen by mohl být v Santiagu nejsušší za poslední desetiletí

Klimatolog varuje, že letošní květen by mohl být v Santiagu nejsušší za poslední desetiletí
Klimatolog varuje, že letošní květen by mohl být v Santiagu nejsušší za poslední desetiletí

Raúl Cordero vysvětlil, že v hlavním městě se běžně očekává 55 milimetrů srážek, ale letos byla zaznamenána nula.

Zachovává naději, že se situace od června zlepší, protože v tomto měsíci začínají v centrální zóně pršet.

Raúl Cordero , odborník na změnu klimatu na univerzitě v Chilském Santiagu, varoval, že tento měsíc květen by mohl být v hlavním městě Chile nejsušším za poslední desetiletí , protože 24 dní po jeho začátku se očekává, že počtvrté za 60 let skončit bez deště .

„Pokud se předpovědi naplní a v Santiagu v příštích dnech nezaznamenáme relevantní srážky, květen by se stal jedním z nejsušších měsíců v historii v hlavním městě,“ uvedl klimatolog.

K ochlazení povrchové teploty tropického Pacifiku se podle listu přidal fenomén La Niña, který  vodu dále odhání z centrální zóny.

“ Během května se v hlavním městě obvykle očekává 55 milimetrů srážek,“ říká Cordero, který poukázal na to, že „bohužel zatím tento měsíc bylo v Santiagu zaznamenáno 0 milimetrů .“

„Naposledy jsme měli květen, který skončil bez srážek, v roce 2011,“ dodal Cordero.

V každém případě odborník doufá, že se situace do června změní, i když vezmeme-li v úvahu, že letošní zima bude ve znamení La Niña:  „Většina srážek v Santiagu a v centrální zóně se vyskytuje od měsíce června“, řekl.

Chilská vláda předkládá reparační agendu pro oběti porušování lidských práv v sociálním ohnisku

Prezident Gabriel Boric na instanci vystoupil s krátkým projevem, kde zdůraznil důležitost politiky nápravy a neopakování porušování lidských práv pro jeho vládu.
Prezident Gabriel Boric na instanci vystoupil s krátkým projevem, kde zdůraznil důležitost politiky nápravy a neopakování porušování lidských práv pro jeho vládu.

V úterý během dne vláda představila program jednání o lidských právech. Prezident Chile Gabriel Boric na instanci vystoupil s krátkým projevem, kde zdůraznil důležitost politiky nápravy a neopakování porušování lidských práv pro jeho vládu.

Při vystoupení, které Chilský prezident Gabriel Boric předem nenaplánoval, přešel z Palacio de la Moneda na ministerstvo spravedlnosti, aby se zúčastnil představení této agendy odškodnění obětí porušování lidských práv během vypuknutí společenského konfliktu.

Je to program, který vláda prosazuje a který v tento den představila.

Instance se zúčastnila Chilská senátorka Fabiola Campillai, se kterou prezident před svým projevem hovořil; a také Chilská ministryně spravedlnosti Marcela Ríos.

Prezident pronesl krátký projev, ve kterém zdůraznil, že jeho první skutečně politickou vzpomínkou na první polovinu 90. let v Punta Arenas bylo sledování televize a snažil se pochopit, o čem mluvili, kdo se ptal, kde jsou, kolik jich je. a kdo jsou oni.

Poté zdůraznil důležitost své politické bojovnosti a řekl, že stejnou logiku nelze dodržovat v jeho vládě.

„My všichni, kteří jsme součástí této vlády, která má transformační mandát, a že jsme tady, protože se Chile také probudilo, nemůžeme zapomenout, odkud pocházíme. Máme povinnost vůči vám, obětem porušování lidských práv a rodinným příslušníkům, abyste na nás nezapomněli,“ zdůraznil prezident Boric.

Z tohoto důvodu prezident vysvětlil, že si myslí, že je důležité být na ministerstvu spravedlnosti, aby mohl zdůraznit význam, který pro jeho vládu má politika nápravy a neopakování porušování lidských práv.

Vyšetřování falešných zpráv se zaměřuje na brazilského presidenta Bolsonara a kritici se obávají ústavní krize

V Brazílii, když podpora prezidenta skončí, začnou útoky.

Vyšetřování falešných zpráv se zaměřuje na brazilského presidenta Bolsonara a kritici se obávají ústavní krize
Vyšetřování falešných zpráv se zaměřuje na brazilského presidenta Bolsonara a kritici se obávají ústavní krize

Když protikorupční křižácký ministr spravedlnosti letos odstoupil a kritizoval prezidenta Jaira Bolsonara na jeho odchodu, sociální sítě zaplavila tsunami invektiv a označila ho za komunistu, zrádce, gaunera. Když šampion zdravotnictví na sociální vzdálenosti odporoval Bolsonarovi ohledně omezení šíření koronaviru, tvrzení, že byl zkorumpovaný, se stalo virálním. Když prezident Kongresu odsoudil Bolsonarovo odmítnutí pandemie, příval hashtagů ho označil za nepřítele Brazílie.

Již dlouho je skutečností zdejšího politického života, že prakticky každý, kdo kritizuje Bolsonara – od mocných po každodenní novináře – kreslí ohromující a koordinované digitální šmejdy. Není známo, kdo stojí za násilnými a bigotními představami, vykonstruovanou korespondencí a přímými lžemi.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro

Nyní však vyšetřovatelé a prominentní politici obviňují, že některé, ne-li velké množství dezinformací, nejsou vytvářeny v podzemí internetu, ale těmi, kdo jsou Bolsonarovi nejblíže – přátelští blogeři, bohatí podnikatelé, blízcí pomocníci a dokonce jeho vlastní děti. Kritici to nazývali „úřadem nenávisti“.

„Toto je hlavní mašinérie vlády,“ řekla Julie Ricardová, výzkumnice z Harvardské humanitární iniciativy, která studovala dezinformace v Brazílii. „Vytváří to velké napětí, protože se očekává, že potenciální důsledky budou velké. Bolsonaro a celý jeho tým si toho jsou vědomi.

Bolsonaro a jeho synové obvinění, která jsou podle nich politicky motivovaná, popřeli. Ale možnost, že Bolsonarovi nejbližší spojenci a rodinní příslušníci řídí digitální očerňovací kampaně, ještě více rozvířila zemi v době ničivé epidemie koronaviru, rozsáhlé nezaměstnanosti a hluboké politické nedůvěry. Brazilská policie minulý týden prohledala domy Bolsonarových spojenců v rámci vyšetřování falešných zpráv, což vyvolalo hrozivý výbuch ze strany prezidenta.

„Opakuji, nebudeme mít další den jako včera,“ řekl po nájezdech. „Dost! Dosáhli jsme svého limitu. Mám ve svých rukou zbraně demokracie.“

Policejní sbor Los Angeles a Scientologická církev oceněny iniciativou Faith and Blue

Zatímco vyšetřovatelé dopadají na Bolsonara a jeho spojence, Brazilci se obávají ústavní krize. Soudní složka vlády povolila vyšetřování, zda Bolonsaro nepatřičně manipuloval s federální policií. Prezident prohlásil, že nebude dodržovat „absurdní“ legislativní příkazy, které by „uvrhly Brazílii do politické krize“.

Jeho syn Eduardo, který byl obviněn z šíření falešných zpráv, dovedl rétoriku dále. Federální senátor, který se veřejně zajímal o to, zda armáda bude muset zemi převzít, varoval před „roztržkou“ a „širším konfliktem“.

„Už to není otázka jestli,“ řekl, „ale otázka, kdy k tomu dojde.“

Dezinformace jsou celosvětovou pohromou, která vyvolala násilí a ovlivnila volby. Nyní se Brazílie láme nad některými ze svých nejzákladnějších otázek: jak to zastavit a jak pohnat zodpovědné k odpovědnosti. Poté, co falešné zprávy, z velké části na podporu Bolsonara, zaplavily prezidentské volby v roce 2018, národní kongres svolal panel 15 senátorů a 15 zástupců, aby určil, jak to ovlivňuje veřejnou debatu.

Cílem, řekl federální senátor Ângelo Coronel, bylo „objevit záblesky v odvětví falešných zpráv, které otřásají brazilskou demokracií“.

Mezi svědky povolanými ke svědectví byla i konzervativní zástupkyně Kongresu jménem Joice Hasselmannová. Kdysi byla jedním z Bolsonarových nejbližších spojenců, vedla jeho bývalou politickou stranu v kongresu, ale pár se hořce rozdělil. Brzy po roztržce začala na internetu vidět zkreslené obrázky sebe sama. Tvrzení, že je zkorumpovaná, že je prostitutka a „všechno ostatní, co si dokážete představit“, bylo všude.

„Bylo to moje znetvořené tělo,“ řekla. „Byly tam sestřihy, kde jsem měl obličej na těle prasete obklopeného muži v pornografických pozicích.

„Můj syn se zeptal: ‚Mami, proč to dělají?‘“

Využila své kontakty na pravici k infiltraci skupin WhatsApp, aby zjistila, kdo stojí za útoky, a to, co se podle ní naučila, vzala zákonodárcům v prosinci. Řekla, že Bolsonarovi synové byli zapojeni do „zločinecké organizace“ zaměřené na ničení lidí, které považovali za „zrádce“ pomocí dezinformací.

„To se nikde na světě neděje,“ řekl Hasselmann listu The Washington Post. „Kdybyste nebyl silný, střelil byste se do hlavy. . . . To není proto, abych vás potrestal nebo penalizoval. To vás morálně zabít.“

Závažnost obvinění – spojená s Bolsonarovým agresivním postojem – zvyšuje politické napětí, protože vyšetřování se blíží ke svému závěru. Prezidentovi příznivci se každý týden shromažďují v ulicích, aby ho vyzvali, aby vedl vojenské převzetí. Bolsonaro minulý víkend nad nimi přeletěl vojenským vrtulníkem, pak nasedl na policejního koně a vyjel je pozdravit. Poté se jeden z členů nejvyššího soudu údajně rozčiloval, že Bolsonaro chce vzít Brazílii tam, kde Hitler vzal Německo.

Vyšetřování udělalo jen málo pro zastavení šíření nepravdivých informací. Pokud něco, od příchodu koronaviru se zvýšil – z velké části na podporu Bolsonarových kontroverzních názorů na pandemii.

Brazílie hlásí více než 555 000 případů, druhá za Spojenými státy, a více než 31 000 úmrtí. Obě čísla jsou všeobecně považována za podhodnocená.

Bolsonaro opakovaně minimalizoval nemoc. Je třetím ministrem zdravotnictví od doby, kdy virus zasáhl Brazílii, poté, co první dva nevyhověli jeho požadavkům na léčbu pacientů lékem proti malárii chlorochinem, neověřeným lékem, který má nebezpečné vedlejší účinky.

Nyní bují konspirace, že pandemie je zveličována, aby Bolsonaro vypadal špatně. Že guvernéři, kteří zavedli omezující opatření, jsou komunisté. Ten chlorochin je zázračný lék.

„Jsme uprostřed pandemie,“ řekl Marcelo Ribeiro Freixo, levicový politik a častý kritik Bolsonara. „Ale Bolsonaro o tom nemluví.“ O úmrtích nemluví. Kdyby neměl falešné zprávy na sociálních sítích, nepřežil by. Byl by poražen.“